Nyhetsarkiv

Triona etablerar sig i Göteborg

24 oktober 2018

Under oktober har Triona startat en verksamhet i Göteborg. Kontoret i Göteborg ligger på Lindholmen, mitt i ett kluster av organisationer som arbetar med bland annat fordonsindustri, telematik och ITS.

Idag har Triona flera kunder och samarbetspartners som har sin bas i Göteborg med omnejd. Etableringen i Göteborg har som mål att utveckla Trionakoncernens affär. På plats i Göteborg blir det enklare att fördjupa samarbetet med befintliga kunder och nå nya.

Vidare ser vi en möjlighet att tillföra och vinna ny värdefull kunskap genom samarbeten med t.ex. fordonsindustrin. Det hoppas vi kan bidra till utvecklingen av Trionas befintliga produkter och ge uppslag för nya, primärt relaterade till telematik och ITS/C-ITS. Utvecklingen av autonoma (självkörande) fordon har tagit fart. En rimlig ansats är att det kommer att krävas flera olika datakällor till ett autonomt fordon. Data från standardmonterade kameror, positioneringsutrustning, laser-, radar- och sensorteknik behöver troligen i realtid matchas mot aktuell data om vägen och dess omgivning (via t.ex. C-ITS). I den utvecklingen vill Triona vara med. Tillsammans med andra kan vi skapa en smartare, effektivare och mer hållbar värld.

På plats i Göteborg finns vår medarbetare Zsolt Lenkei. Den 15 november kan du även träffa Trionas CEO Mats Bayard, som då håller ett föredrag om digitaliseringstrender inom logistik och transportområdet på Q3 dagen om hållbara transporter. Kontakta Zsolt eller Mats om du ser möjligheter till samarbeten eller vill bli en del av vårt team och vara med på vår resa!

Mer information om kontoret i Göteborg hittar du här