Nyhetsarkiv

Nytt fältverktyg hos Sveaskog

22 juni 2023

I anslutning till att Sveaskog uppdaterat metodiken för naturvärdesbedömning har Triona deltagit i att ta fram ett nytt IT-verktyg för att utgöra stöd i fältarbetet.

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar. För att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas av misstag är det viktigt att göra en naturvärdesbedömning före åtgärd.

En projektgrupp med deltagare från Sveaskog och Triona har sedan sommaren 2022 arbetat med att ta fram en lösning där man ska kunna få med sig data och kartmaterial till en fältklient för att samla in ytterligare data och skapa naturvärdesbedömningar som sedan levereras till centrala system. Då användarna arbetar i skogen över hela landet ska arbetet kunna utföras både när man är online och offline gällande mobiluppkoppling. Fältverktyget är byggt för att användas på en iPad mini eller PC-platta.

Triona har stått för projektledning, kravsamordning, testledning och systemutveckling i projektet.

nvb-faltklient-new.png

Fältverktyget underlättar insamling av nödvändig data och säkerställer att resultatet sparas för framtida spårbarhet av hur man kom fram till en viss bedömning.

Under våren har det nya verktyget börjat användas i fält av verksamheten med gott resultat.

”Fältverktyget har fungerat högt över förväntan! Det märks att alla i projektet vill få ut en bra produkt som är användarvänlig för oss som ska jobba med det i vår dagliga verksamhet. Verktyget och datainsamlingen har stort sett fungerat bra från första dagen, i den första avdelningen där jag testade det”, säger Linda Rosén, skoglig planerare i Götaland.

”När vi i maj 2022 lanserade en stor förändring i vår metodik för naturvärdesbedömning blev det absoluta fokuset på själva metodiken. Det digitala stödet, som då togs fram under rekordtid, accepterades trots att det inte var färdigt fullt ut. Vid lanseringen av det nya IT-verktyget i april 2023 var det precis tvärtom; en liten uppdatering i metodiken men ett stort fokus på den otroligt positiva förbättringen som det nya digitala fältstödet innebar”, säger Peter Bergman, Naturvårdschef på Sveaskog.

Läs mer