Nyhetsarkiv

Kodbibliotek för OpenTNF publicerat

30 oktober 2017

Triona har nu släppt ett programkodsbibliotek för OpenTNF som öppen källkod. Biblioteket är en referensimplementation för OpenTNF standarden som Triona har utvecklat i samarbete med Trafikverket, Statens vegvesen och Trimble.

OpenTNF bygger på INSPIRE-specifikationen för transportnätverk (inspire.ec.europa.eu) och realiseras enligt OGC GeoPackage (www.geopackage.org). Målet med för OpenTNF är att skapa a flexibel, öppen och effektiv lösning för hantering, delning och utbyte av stora mängder med data om transportnätverk.

Med syfte att bidra till målsätnningen för OpenTNF och underlätta implementation i olika slags programvaror hos andra organisationer och mjukvarulevenarntörer har Triona nu släppt ett programkodsbibliotek som öppen källkod, läs mer på github.com/OpenTNF/OpenTNF-library. Detta bibliotek är en referensimplementation för OpenTNF och kan användas för att läsa och skriva OpenTNF data till och från en SQLite databas.

OpenTNF kan med fördel användas för integration och ett standardiserat datautbyte mellan olika programvaror och organisationer. I leveranserna av ANDA systemlösning till Trafikverket, Trasé till Bane NOR samt Farledsdata till Kystverket används OpenTNF för att integrera Trimble Novapoint med plattformen Transport Network Engine (TNE) från Triona.