Nyhetsarkiv

Fler ramavtal med Trafikverket

21 augusti 2017

Triona har under de senaste månaderna fått ytterligare möjligheter att leverera konsulttjänster med verksamhets- och IT-kompetens till Trafikverket genom nya ramavtal.

Triona har tilldelats ett nytt ramavtal med Trafikverket, denna gång ett konsultavtal för specialister inom trafikstyrningssystem järnväg, för tjänster inom bl a projektledning och kvalitetssamordning. Under våren har Triona också fått ramavtal för konsulttjänster inom Trafikledning och trafiksystem väg. Tillsammans med de ramavtal Triona har sedan tidigare med Trafikverket, har vi därmed ännu större möjligheter att erbjuda olika typer av erfaren verksamhetskompetens inom både väg och järnväg till samtliga verksamhetsområden inom Trafikverket.