Nyhetsarkiv

Nytt skogligt system hos Statens Fastighetsverk (SFV)

6 maj 2020

I början på året vann Triona en upphandling gällande kravanalytiker åt Statens Fastighetsverk (SFV). Uppdraget innefattar att se över behov och ta fram krav åt SFV för att stödja deras skogliga verksamhet inför en framtida upphandling.

Uppdraget ställde krav på erfarenhet av kravanalys, men också på erfarenhet av GIS och skoglig verksamhet. Skoglig verksamhet är en av Trionas prioriterade branscher och vårt näst största kundsegment där vi har ett 30-tal kunder i Norden såsom exempelvis Bergs Timber, Biometria, Holmen, Norrskog Wood Products, SCA, Setra, Skogdata, Sveaskog och Stora Enso. Det känns därför extra roligt att både få en ny kund och ett spännande uppdrag inom området. I uppdraget kommer vi att dra nytta av all den kunskap vi genom åren samlat på oss när vi arbetat med systemlösningar för hela den skogliga värdekedjan från plantskolor, skoglig planering, virkesflödesprocessen, produktionsplanering till system för skogsmaskiner (maskingis) och sågverk.

Att få vara med tidigt och hjälpa en verksamhet att hitta rätt krav för att nå önskad verksamhetsnytta är något vi verkligen brinner för! Genomförandet av kravställningen i detta uppdrag görs agilt med sprinttänk och i tätt samarbete med SFV. I den värld vi lever i just nu, med covid-19, har vi dock ställts inför utmaningen att göra detta på distans, vilket har ställt nya krav gällande arbetsmetodiken på både oss och SFV. Men med positiva och engagerade personer hos kunden har vi lyckats göra det bästa av situationen där vi jobbat oss fram till ett arbetssätt som fungerar för oss alla. Vi hade gärna velat kunna ses mer på riktigt, men med samarbetsvilja och rätt verktyg har vi ändå tillsammans lyckats med det viktigaste – kommunikationen!

Vi ser fram emot att under de kommande månaderna få hjälpa SFV att knyta ihop säcken för kraven för att de sedan ska kunna gå vidare med upphandling och slutligen få ett system som ger dem önskad verksamhetsnytta!

Läs mer