Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Lantmäteriet använder TNE Editor för att uppdatera skogsbilvägnätet

Under 2023 genomförde Lantmäteriet tillsammans med Trafikverket och Triona ett pilotprojekt för att utvärdera användning av TNE Editor där Lantmäteriet själva uppdaterar skogsbilvägnätet och tillhörande företeelser. Lantmäteriet har nu tecknat ett avtal för användning av TNE Editor.

13 juni 2024

Välbesökt webbinarium om TNE Editor

Många av Trionas nuvarande TNE-kunder och andra intressenter visade stort intresse och valde att vara med på det webbinarium om TNE Editor som Triona genomförde den 21 maj.

31 maj 2024

Kvartalsrapport Q1 2024: Orderingången steg mot slutet av kvartalet efter en svagare inledning.

Orderingången steg mot slutet av kvartalet till normala nivåer efter en något svagare inledning jämfört med förra året.  Ser vi till de affärer som gjorts under kvartalet, bland annat några intressanta ramavtal och produktaffärer, gör vi bedömningen att de kommer att påverka våra intäkter positivt kommande kvartal.

21 maj 2024
Pressrelease

Kommuniké från Triona AB:s årsstämma den 16 maj 2024

Trionas årsstämma hölls i Borlänge den 16 maj 2024 varvid bland annat nedanstående beslut fattades. I direkt anslutning till årsstämman hölls även ett konstituerande styrelsemöte där beslut fattades om ny tillförordnad vd.

16 maj 2024
Pressrelease

Lena Ridström utsedd till ny vd och koncernchef för Triona

Trionas styrelse meddelar idag att Lena Ridström har utsetts till ny vd och koncernchef för Triona.

15 maj 2024
Pressrelease

Inbjudan - Webbinarium om TNE Editor

Triona bjuder in till webbinarium den 21 maj klockan 10:00-11:00 där vi presenterar TNE Editor, dess funktionalitet och möjliga användningsområden.

14 maj 2024

Ny version av TNE

Nu har Triona levererat den senaste versionen av Transport Network Engine (TNE), version 3.13. I denna version har vi fokuserat på att fortsätta utvecklingen av TNE Editor till ett ännu mer effektivt och kraftfullt verktyg för redigering av nät och nätrelaterat data.  

30 april 2024

C-Load – En hållbar väg framåt

Senaste halvåret har Trionas produkt C-Load förbättrats med ett flertal efterlängtade funktioner. Vi är kanske mest stolta över de steg vi tar framåt för att främja hållbarhet. Vi har under hösten till exempel kopplat oss mot Fair Transport för att öka möjligheten för våra transportbeställare att göra medvetna val. 

22 april 2024

Triona och Arctic Asfalt samarbetar för att minska asfaltens miljöpåverkan

Triona och Arctic Asfalt har, med stöd av Innovasjon Norge, inlett ett sammarbete för att minska CO2-utsläppen hela vägen från produktion till asfaltläggning.

21 mars 2024

Triona hjälper Sveaskog att hitta rätt väg i skogen

Triona har tillsammans med Creative Optimization tagit fram ett nytt fältverktyg åt Sveaskog som tar fram förslag på både avlägg och basvägar samt hjälper fältplanerare att hitta bästa tänkbara väg genom landskapet. Genom optimal planering sparar skogsbruket stora resurser, både i form av pengar och miljövärden.

15 mars 2024

Bokslutskommuniké 2023: Ökad omsättning och en stark orderingång under det fjärde kvartalet.

En stark avslutning på året bidrog till att orderingången under det fjärde kvartalet 2023 var betydligt bättre än motsvarande kvartal 2022.

27 februari 2024
Pressrelease

Brani Asfalt väljer C7 Projects från Triona

För att effektivisera sina arbetsprocesser har Brani Asfalt genomfört en digitaliseringsprocess där man tittat på interna, oberoende produkter och manuella processer.

20 februari 2024

C7 projects nya SaaS-lösning i drift

Trionas nya SaaS-version av C7 Projects tas i drift hos kund i mars 2024. Den omfattar kalkylering, arbetsorderhantering, mobil återrapportering, tidrapportering med kom & gå, uppföljning och fakturering.

14 februari 2024

Skogsåkarna väljer TRACS Flow

Skogsåkarna, en aktör inom skogstransportsektorn med fokus på både flis, biobränslen och rundvirkestransporter, har nyligen valt Trionas produkt TRACS Flow, för att hantera, planera och effektivisera sina flistransporter samt hantering av sin rundvirkesverksamhet. 

7 februari 2024

Ännu ett lyckat Triona Days!

"Intressant", "inspirerande", "lärorikt" och "trevligt" tyckte deltagarna om årets Triona Days.

20 december 2023

Ny tillförordnad verkställande direktör för Triona AB

15 december 2023
Pressrelease

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

14 december 2023

Ny ledare för Trionas svenska verksamhet

Styrelsen i Triona AB är mycket glada att få välkomna Ted Lundström i den nya rollen som ansvarig för Trionas svenska verksamhet. Ted tillträder rollen från och med den första december 2023 och i och med detta stärker Triona sin nordiska organisation. Sedan tidigare har Rune Dragsnes och Mika Karjalainen motsvarande roller i Norge respektive Finland.

24 november 2023
Pressrelease

Ny version av TNE

Nu har vi på Triona levereratden senaste versionen av Transport Network Engine (TNE), version 3.12. I denna version har TNE Editor utvecklats och förbättrats med flera funktioner som gör det möjligt att arbeta effektivare med redigering av nät och företeelser.

23 november 2023

Triona driver hållbarhet med BEAst 4.0

Triona är medlem i föreningen BEAst och på deras senaste årsmöte stod Lars Lindgren från Triona, Produktägare för TRACS Flow, på scen. 

22 november 2023

Hållbarhet med Fair Transport

Triona och Fair Transport har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Triona kommer använda frågor, som ligger till grund för Fair Transports certifiering av transportutförare, i Trionas produkter som t.ex. C-Load. Partnerna skall också tillsammans verka för att marknadsföra Fair Transport, i syfte att nå en bred användning, samt att verka för att Fair Transport blir en standard inom EU.

20 november 2023

Kvartalsrapport Q3 2023: Stabilt kvartal, men nedgång inom anläggning/byggande

Orderingången under det tredje kvartalet 2023 var något sämre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen tvärtom varit i nivå med eller något över motsvarande kvartal 2022.

15 november 2023
Pressrelease

Triona stödjer kampen mot cancer

Triona stödjer kampen mot cancer genom Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj mot bröstcancer och Movembers kampanj för mäns hälsa.

31 oktober 2023

Energivärde som underlag för hållbarhetsredovisning

Biometrias tjänst Krönt vägval används av deras kunder för att beräkna det transportprisgrundande avståndet för timmertransporter från avlägg i skogen till industrin. Det framräknade avståndet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets olika egenskaper. 

13 oktober 2023

Transdev väljer FleetControl i Gästrikland

Transdev driver sedan tidigare kollektivtrafiken i Gästrikland. I december 2023 kommer ett nytt tioårigt trafikavtal med 66 bussar att aktiveras, och det är Transdev som fortsätter driva detta avtal vidare. FleetControl ingår som en del i systemlösningen. 

10 oktober 2023

En miljon ändringar till NVDB

Den 1 september passerades en milstolpe i SINUS historia! Då sändes ändringsförslag nummer en miljon till norska NVDB (National VegDataBank) från våra användare. 

11 september 2023

Triona deltar i ISV Success Program

Vi är glada att kunna berätta att Triona har blivit accepterade som deltagare i Microsofts ISV Success Program. Samarbetet med Microsoft har alltid varit viktigt för Triona och detta är ett naturligt nästa steg att ta. Vi får nu än bättre resurser och stöd av Microsoft och får förutsättningar att ytterligare höja vår kunskap om Microsofts plattformar och tekniker. När Triona nu har flera viktiga produkter och tjänster som bygger på Azure-teknik ser vi dessa samarbeten som viktiga för att stärka oss som leverantör av och partner till Microsoft. 

5 september 2023

Sveaskog effektiviserar vägprocessen

I Sverige finns 21 000 mil skogsbilväg! Sveaskog är näst efter Trafikverket Sveriges största väghållare och förvaltar 4300 mil enskilda väg. Vägförvaltning är en stor kostnadspost och idag förekommer en hel del manuell pappershantering, framför allt saknas den digitala länken till utförare av vägåtgärder.  

1 september 2023

Kvartalsrapport Q2 2023: Bra orderingång, men osäkerhet inom anläggning/byggande

Orderingången under det andra kvartalet 2023 var något bättre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen varit i nivå med eller något under motsvarande kvartal 2022.

31 augusti 2023
Pressrelease

Nytt kontor i Helsingfors

Under sommaren flyttade Triona till ett nytt kontor i Helsingfors.

28 augusti 2023

Trionas VD lämnar

I arbetet med att fortsätta utveckla Triona har Trionas styrelse och Mats Bayard gemensamt kommit fram till att det dags att växla över till en ny VD. Styrelsen är mycket tillfredsställd med den position som Triona har uppnått under Mats mer än 20-åriga ledning.

25 augusti 2023
Pressrelease

GIS-ramavtal med Stockholms stad

Triona har återigen erhållit ramavtal med Stockholms stad för konsulttjänster inom området Geodata och GIS. Samtliga förvaltningar samt flertalet av stadens bolag omfattas av avtalet. 

14 augusti 2023

Mika Karjalainen utsedd till VD i Finland

Mika Karjalainen har utsetts till VD för Triona Oy och ansvarig för Trionas verksamhet i Finland.

8 augusti 2023

Triona moderniserar Metsähallitus skogsinformationssystem tillsammans med Arbonaut

Triona och Arbonaut har valts för att utveckla det nya skogsinformationssystemet för Metsähallitus Metsätalous Oy. Uppdaterad, heltäckande och högkvalitativ skogsresursinformation är centralt för Metsähallitus verksamhet och beslutsfattande.

27 juni 2023

Nytt fältverktyg hos Sveaskog

I anslutning till att Sveaskog uppdaterat metodiken för naturvärdesbedömning har Triona deltagit i att ta fram ett nytt IT-verktyg för att utgöra stöd i fältarbetet.

22 juni 2023

Ny version av TNE

Nu har vi släppt TNE Version 3.11. TNE Editor har fått utökad funktionalitet för att arbeta med underlagsfiler, vilket förenklar och effektiviserar redigering av järnvägs- och vägrelaterade data.

21 juni 2023

Triona levererar en GIS applikation till Logset Oy

Triona och Logset Oy har under våren avtalat att Triona utvecklar en GIS baserad applikation – Logset Maps - som ska installeras ombord på Logsets skogsmaskiner. I ett första skede utvecklas funktionalitet som används av skotare (den maskin som hämtar upp och transporterar virke ut ur skogen).

19 juni 2023

Beräkning av kostnader för drift och underhåll av vägar

I inledningen av året vann Triona en upphandling avseende förvaltning och vidareutveckling av systemet MOTIV för Statens vegvesen. MOTIV används för att beräkna kostnader för drift och underhåll av vägar i Norge.

7 juni 2023

Ny version av TRACS Flow

Utvecklingen av TRACS Flow fortskrider och nu är version 3.1 klar.

2 juni 2023

Möte med Aktiespararna Solna/Sundbyberg

Torsdagen den 25 maj träffar vi aktiespararna i Solna/Sundbyberg.

22 maj 2023

Kvartalsrapport Q1 2023: Fortsatt positiv utveckling

Utvecklingen har som förväntat varit fortsatt positiv för det första kvartalet 2023 och orderingången var likvärdig med första kvartalet 2022.

22 maj 2023
Pressrelease

Kommuniké från Triona AB:s årsstämma den 16 maj 2023

Trionas årsstämma hölls i Borlänge den 16 maj 2023 varvid bland annat nedanstående beslut fattades.

16 maj 2023
Pressrelease

Möte med Aktiespararna Linköping

Torsdagen den 11 maj besöker aktiespararna i Linköping Triona.

25 april 2023

VR fjärrstartar värmare

Triona har tillsammans med operatören VR tagit fram en lösning för att fjärrstarta värmarna på delar av sin bussflotta. Nu startar värmarna vid behov och i lagom tid innan bussen skall ut i trafik. Detta minimerar miljöpåverkan och säkerställer en varm buss till chauffören. 

11 april 2023

En tjänst som hänger med i svängarna

C-Load firade under 2022 sitt 10-årsjubileum och mycket har hänt på dessa år. Senaste året har kanske varit ett de mest händelserika åren i C-Loads historia. Förutom att ha fortsatt den kontinuerliga vidareutvecklingen har vi också anpassat tjänsten till en omvärld med svårigheter att hitta transporter och stora variationer av exempelvis drivmedelspriser.

5 april 2023

TRACS Flow i drift hos SWEROCK

Swerock är en av landets största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I december 2022 började driftsättningen av TRACS Flow hos Swerock.

21 mars 2023

Möte med Aktiespararna Falun/Borlänge

Torsdagen den 23 mars besöker aktiespararna Falun/Borlänge Triona.

20 mars 2023

Ny version av TRA

Vårt system Triona Roadwork Assistant, en digital loggbok som används vid vägarbeten, får hela tiden nya kunder! I januari släpptes en ny version som gjorde systemet ännu mer användarvänligt. Förbättringar har gjorts av både kontorsdelen (webben) och appen – både i iOS och Android.

28 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022: Stark tillväxt 2022

Trionas hade en stark tillväxt under 2022, både organiskt och genom det förvärv som genomfördes i början av 2022. Utvecklingen i det fjärde kvartalet 2022 har som förväntat varit fortsatt positiv och orderingången var likvärdig med fjärde kvartalet 2021.

24 februari 2023
Pressrelease

TRACS Flow 3.0

Triona har nu lanserat den senaste versionen av TRACS Flow nämligen 3.0. Under snart ett decennium har vi utvecklat TRACS Flow till ett system som ger brett stöd i verksamhetsprocesser åt aktörer inom transport- och entreprenadbranschen. 

17 februari 2023

Handeln på NGM har startat

Efter en ceremoni hos NGM, där Trionas Mats Bayard, (CEO), Lars Harrysson (styrelseordförande) och Katarina Johansson (ledare Skogsindustri) deltog startade handeln igår klockan 09:00.

21 december 2022

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

19 december 2022

Triona noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har idag den 14 december 2022 givit ett villkorat godkännande av Triona AB:s (”Triona” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till tisdagen den 20 december 2022.

14 december 2022
Pressrelease

Lyckat Triona Days

Triona Days har återigen genomförts med deltagare från många organisationer inom infrastruktur, transport- och logistikområdet i Sverige. Efter den feedback vi fått från deltagarna kan vi konstatera att det blev ytterligare ett väldigt givande och lyckat Triona Days! 

5 december 2022

Årets klimatredovisning

Trionas klimatredovisning för 2021 är nu klar. Liksom tidigare år redovisar vi enligt GHG-protokollet inom scope 1, 2 och 3. Vi kan återigen se att transporter står för den största delen av klimatpåverkan från Trionas verksamhet. Vårt högsta hållbarhetsfokus ligger på att utveckla våra produkter med målet att underlätta våra kunders hållbarhetsarbete.

17 november 2022

Eriwood väljer Timber by Pinja

Eriwood i Värnamo har valt Timber by Pinja från Triona som sitt nya affärssystem.

3 november 2022

Retursystemet för kabelrullar till Sverige

2020 togs det digitala retursystemet för kabeltrummor i drift av RS Trommelservice i Norge. Nu börjar lösningen även användas av Svensson Group i Sverige, som är redo att lägga pappersarbetet på hyllan. 

26 september 2022

Terranors framgångsrika implementering av C7 Projects

Terranor A/S är en av de ledande aktörerna inom drift och underhåll av vägar i Danmark. Under 2021-22 gjorde de en väldigt lyckad implementering av Trionas projekt-hanterings¬system C7 Projects och började använda systemet i hela organisationen.

21 september 2022

Vårt nya kontor i Linköping öppnat!

För två veckor sedan öppnade vi upp vårt efterlängtade kontor i LINK Business Center.

19 september 2022

Dataleverans till ERTMS

Under 2018 levererade Triona en lösning för digital infrastruktur till Bane NOR, vilket gjorde trafikrelaterad sträckningsinformation tillgänglig. Sedan dess har Trasè fokuserat på att hjälpa BaneNor med att sätta ihop fragmenterad data till information om infrastrukturen och rapportera upptäckta avvikelser.

12 september 2022

VSV och Unite Logistics väljer TRACS Flow

Unite Logistics AB ingår i VSV Frakt-koncernen, ett logistikföretag för allt som har med skogen att göra. Företaget startades 1968 på initiativ av industrin som ville effektivisera rundvirkestransporterna.  

8 september 2022

Triona minskar CO2-utsläpp från transporter

Det ställs allt högre krav på transport- och logistikföretag att kunna redovisa klimatpåverkan från sina transporter samt följa upp och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Som IT-leverantör har vi en viktig roll i att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp. Vi utvecklar därför våra produkter med målet att underlätta våra kunders hållbarhetsarbete. Avståndstjänsten har därför utökats med funktionalitet att beräkna det CO2-utsläpp som en rutt resulterar i.

5 september 2022

Triona på Trä & Teknik

Nu i veckan är det Trä- och Teknikmässan i Göteborg! Triona kommer finnas på plats tillsammans med vår partner Pinja. Kom och träffa oss i vår monter B06:10.

29 augusti 2022

Omakala – appen för fritidsfiskare

Med start under våren 2021 har Triona utvecklat en mobil applikation för fritidsfiskare åt Luke – Naturresursinstitutet i Finland. Lagom till sommarsäsongen blev Omakala tillgänglig för alla fritidsfiskare både i Appstore och Google Play!

29 augusti 2022

Triona förbereder marknadsnotering

Triona förbereder en framtida marknadsnotering och ett viktigt steg i processen var den spridningsemission som genomfördes under sommaren 2022.

22 augusti 2022

TRACS Flow i drift hos TransAB

TRACS Flow togs i drift hos TransAB via en flerstegsplan som fullföljdes i februari 2022 och ersatte därmed deras tidigare system Cockpit.

22 augusti 2022

C-Load moderniseras

C-Load firar senare i år 10-årsjubileum och stora volymer av transporter bokas genom tjänsten. För att möta både befintliga och nya kunders krav även de kommande 10 åren, har ett stort fokus det senaste året legat på att modernisera tjänsten med ny teknik och uppdaterat användargränssnitt.

18 augusti 2022

FleetControl till Keolis i Uppland och Göteborg

I trafikuppdraget för UL, som har trafik i Uppland, ansvarar Keolis för en helhetslösning av IT-systemen ombord på fordonen och för Västtrafik i Göteborg för vissa utvalda IT-tjänster.

20 juni 2022

Ny styrelse

Vid årstämman valdes en ny styrelse till Triona. Lars Harrysson kvarstår som ordförande och Lennart L. Hane fortsätter som ordinarie ledamot. Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes: 

23 maj 2022

Munck Asfalt valde C7 Projects

C7 Projects togs i drift hos Munck Asfalt A/S i december 2021 och ersatte då Muncks skräddarsydda lösning för kalkylering och styrning av projekt. C7 Projects stödjer hela projektprocessen, effektiviserar därmed administrationen och sparar tid. C7 Projects ger full kontroll över varje projekt, från offert till faktura.

17 maj 2022

Sandåsa Timber väljer Timber by Pinja

Sandåsa Timber med tre anläggningar i Sörmland har valt Timber by Pinja, som levereras av Triona, som sitt nya affärssystem.

11 maj 2022

Trafikverket väljer TNE som ajourhållningsverktyg

Trafikverket har valt TNE som plattform för att skapa en ny teknisk lösning för NVDB (den nationella vägdatabasen). Detta innebär även att modulen TNE Editor kommer att användas som ajourhållningsverktyg av Trafikverket vid hantering av data som lagras i NVDB.

2 maj 2022

Nyemission - mot nya aktieägare

Triona firade nyligen 30-årsjubileum och har under de senaste tio åren utvecklats till att idag vara ett företag med:

8 april 2022

TRACS Flow i drift hos Centralen och Foria

Våren 2019 skrevs ett ramavtal med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS-gruppen) gällande Trionas produkt TRACS Flow, en användarvänlig och modern plattform som möjliggör en digitalisering av flödet från avtals-/orderhantering till planering, operativt utförande och uppföljning. Nu har de tredje och fjärde införandeprojekten i ATLAS-gruppen framgångsrikt avslutats för Centralen och Foria.

23 mars 2022

Nya versioner av TRACS Flow

Under hösten 2021 lanserades två nya versioner av TRACS Flow. De nästkommande versionerna planeras komma i maj och november 2022.

15 mars 2022

Nordic Timber väljer Timber by Pinja

Nordic Timber Export med anläggning i Järnforsen har valt Timber by Pinja, som levereras av Triona, som sitt nya affärssystem.

10 mars 2022

Eco-körning för elbussar i linjetrafik

Vi har nu släppt en ny Eco-drive modul i produkten FleetControl. Nu kan vi mäta hur lite/mycket föraren gasar, bromsar och svänger med hjälp av vår inbyggda accelerometer och bidra till bättre passagerarkomfort, ett mer ekonomiskt körsätt och ökad säkerhet.

21 februari 2022

C7 - Nu en del av Triona

I början av januari fullföljdes Trionas övertagande av den del av Fujitsus verksamhet som bedrivs runt produkten C7, ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. Alla kunder har accepterat att Triona övertog verksamheten och affären har mottagits väl av marknaden. Vi är också glada över att alla berörda medarbetare också har accepterat att följa med till Triona.

8 februari 2022

Vi etablerar framtidens kontor i Linköping

I och med förvärvet av C7 har vi etablerat ett kontor i Linköping. Efter sommaren går flytten till vårt framtida kontor på plan 6 i Lundbergs nya LINK Business center i centrala Linköping. Med oss och 8 andra hyresgäster är nu hela, av Gert Vingårds-designade, byggnaden uthyrd.

28 januari 2022

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

22 december 2021

Årets klimatredovisning

Trionas klimatredovisning för 2020 är nu klar. Vi redovisar som tidigare enligt GHG-protokollet inom scope 1, 2 och 3 och i år har vi även inkluderat en analys av olika molnleverantörer avseende IT-drift i scope 3

14 december 2021

Jämställdhet ger hållbarhet

Nu har den kommit! Vi på Triona stöttar NYKS, Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och icke-binära i Skogsbranschen genom att köpa den splitter nya Jämställdhetskalendern för 2022 till alla våra kontor.

29 november 2021

Triona förvärvar C7 av Fujitsu

Triona förvärvar Fujitsus verksamhet som bedrivs runt produkten C7. C7 är ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. Övertagandet sker per den 2022-01-01.

12 november 2021

Q3 utvecklas vidare

I våras lanserade Triona en ny version av C-Load där modellen för kvalitetspoäng utökades med ”hållbarhetspoäng” som baseras på en hållbarhetsenkät som transportorganisationer kan besvara. Enkäten är baserad på en bedömningsmall som organisationen Q3 har tagit fram. Nu tar Triona ytterligare ett steg i arbetet med hållbarhet genom att överta ansvaret för att driva Q3 vidare.

25 oktober 2021

Triona 30 år

Idag firar vi vår 30-årsdag! Resan hit har varit fantastisk.

22 oktober 2021

Ny version av TNE

I september släpptes TNE version 3.8 och vi har nu kompletterat vår molntjänst med redigeringsmodulen TNE Editor. Vidare har vi i denna version bl.a. förbättrat stödet för hantering av information om projekt, organisationer och användare.

18 oktober 2021

Ny version av Transport Routing Engine

En ny version av Transport Routing Engine (TRE) finns nu tillgänglig för våra kunder. Den största förbättringen gäller hanteringen av start och slut på rutten för gång- och cykelrutter.

11 oktober 2021

FleetControl till Region Västmanland (VL)

Tillsammans med Hogia har Triona vunnit Region Västmanlands (VL:s) upphandling ”Plattform för trafikinformation”. Triona ansvarar för att leverera FleetControl; en lösning som samlar in, publicerar och delar data från kollektivtrafikens fordon. Systemets huvudkomponenter är en Multi-service IoT Edge Gateway och en Android förarskärm - båda med mjukvara från Triona.

23 september 2021

Webbinarium – Datafångst och gaturelaterade geodata

Vid två tillfällen, den 13:e och 19:e Oktober genomför Triona ett webbinarium som riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med gaturelaterade geodata i en kommun.

14 september 2021

Avtal med en stor myndighet i Borlänge

En av Trionas samarbetspartners har som enda leverantör vunnit en ramavtalsupphandling gällande IT-tjänster för applikationsutveckling och applikationsförvaltning. För att förstärka leveransen ingår Triona i anbudet tillsammans med ett begränsat antal andra samarbetspartners.

9 september 2021

FleetControl till Keolis

Triona har tecknat ett ramavtal med Keolis Sverige AB om att leverera FleetControl som en del av Keolis nya Kommunikationsplattform ombord på fordon. De första implementeringarna gäller för Keolis förlängning av trafikavtal E22 med SL och nya trafikavtal Västtrafik.

6 september 2021

Holmen trävaror inför C-Load på fler anläggningar

Holmen Trävaror har använt C-Load på deras anläggning i Linghem sedan flera år. Nu har deras sågverk i Braviken och Iggesund också beslutat att börja använda C-Load.

30 augusti 2021

Transab väljer TRACS Flow

Entreprenad- och Logistikföretaget Transab med fäste i Jönköpingsregionen valde under våren TRACS Flow som sitt framtida transportadministrativa system. Efter att nuvarande transportsystem har ersatts med det mer moderna TRACS Flow finns förutsättningarna att utveckla verksamheterna vidare med stöd i nyttjande av ytterligare funktionalitet i TRACS Flow.

23 augusti 2021

Avtal med Statens vegvesen - NVDB Geotjenester

Triona har vunnit en upphandling av Statens vegvesen som omfattar utveckling, förvaltning och underhåll av systemportföljen ”NVDB Geotjenester.

19 augusti 2021

Triona stärker väg- och Sinusteamet

Per Ola Roald började i Triona i Trondheim den 1 augusti. Han har tidigare arbetat för Statens vegvesen och Trondheims kommun och kommer närmast från Geomatikk IKT. Per Ola har mycket lång erfarenhet och stor kunskap om NVDB (Nasjonal Vegdatabank) och kommer att bidra inom Trionas fortsatta satsning på väg, NVDB och produkter med anknytning till infrastruktur.

16 augusti 2021

Triona bygger e-tjänst för fritidsfiske åt Luke

Under våren har Triona Oy erhållit ett uppdrag åt Luke - naturresursinstitutet i Finland. Uppdraget går ut på att bygga tjänsten Oma kala (Egen fisk), där fritidsfiskare enkelt lämnar fångstrapporter, använder sig av information  gällande fångsthistorik, gör inköp av fiskekort m.m.

12 augusti 2021

MaserFrakt väljer TRACS Flow

MaserFrakt, ett av Sveriges största företag inom maskin- och transportförmedling och med rötter i Dalarna, fortsätter sitt mångåriga samarbete med Triona genom att välja TRACS Flow som sitt framtida verksamhetssystem för avtals-/orderhantering, planering, operativ ledning och uppföljning. Planen är att börja nyttja systemet med både kontorsdelar samt mobilsystem i fordon redan under 2021.

9 augusti 2021

Nytt uppdrag för Oslo kommun

Triona vann precis före sommaren en upphandling avseende ”Kartläggning och planeläggning av underhåll av gator och vägar” för Oslo kommun. I uppdraget skall vi fotografera Oslo kommuns 1365 km vägar och gator inkl. gång och cykelvägar, registrera data i norska nationella vägdatabasen (NVDB) samt utarbeta en plan för underhåll av vägarna i Oslo kommun.

5 augusti 2021

E.ON Sverige valde Once by Pinja till sin bränsleleveranskedja

E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE som sysselsätter 70 000 personer i 15 olika länder. I Sverige har företaget 2 100 anställda och levererar el, värme och smarta energilösningar till ungefär 1 miljon privat- och företagskunder. 

2 augusti 2021

Fraktkedjan AB har driftsatt TRACS Flow

Våren 2019 skrevs ett ramavtal med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS-gruppen) gällande Trionas produkt TRACS Flow, en användarvänlig och modern plattform som möjliggör en digitalisering av flödet från avtals-/orderhantering till planering, operativt utförande och uppföljning. Nu har det andra införandeprojektet i ATLAS-gruppen framgångsrikt avslutats för Fraktkedjan. Från och med December 2020 är TRACS Flow Fraktkedjans centrala orderhanteringssystem.

7 juni 2021

Beläggningssystem till Statens vegvesen

Triona har vunnit en upphandling som avser vidareutveckling av beläggningssystem till Statens vegvesen. Avtalet omfattar två delsystem, Pavement Management System (PMS) och ROSITA.

18 maj 2021

Bergkvist siljan i insjön inför C-Load

Bergkvist Siljan koncernen har använt C-Load sedan 2019 på deras anläggningar Siljanssågen i Mora och Blybergssågen i Älvdalen och nu har även deras sågverk i Insjön börjat använda C-Load.

12 april 2021

C-Load – utökat stöd för hållbara transporter

C-Load utvecklas kontinuerligt och i de två senaste versionerna 1.39 (November) och 1.40 (Februari) har arbetet fortsatt med modernisering av plattformen samtidigt som kraftfulla verktyg för både uppföljning och styrning av hållbarhet introducerats.

6 april 2021

TRACS Flow i drift hos Söderhamns LBC

TRACS Flow är togs i drift hos Söderhamns LBC den 1 februari och ersatte därmed deras tidigare system Cockpit.

29 mars 2021

Kunderna nöjda med Triona

I vår senaste kundundersökning som genomfördes under hösten 2020 fick vi återigen väldigt bra omdömen från våra kunder. Nästan alla kunder instämmer i påståendet ”Samarbetet med Triona fungerar bra”.

15 mars 2021

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades som planerat i slutet av februari. De nästkommande versionerna planeras komma i maj och november 2021.

8 mars 2021

Webinar med RoadCloud

Trionas produkterbjudande inom FleetControl växer med fler kunder och nya tjänster. Med FleetControl som IoT plattform ombord och FleetAnalyzer i molnet skapas nya möjligheter att samla, förmedla och analysera data från bl.a. kollektivtrafikens fordon. Allt för en effektiv drift och fler och nöjdare kunder.

26 februari 2021

Nya lokaler i Oslo

I början av 2021 flyttade Triona in i nya lokaler i Oslo.

24 februari 2021

En attraktiv arbetsgivare!

Våra viktigaste tillgångar är våra medarbetare och våra kundrelationer - glada och nöjda medarbetare bidrar till ökad kundnöjdhet. För att säkerställa att vi är attraktiva som arbetsgivare genomför vi löpande medarbetarenkäter och medarbetarundersökningar. För genomförandet använder vi ett externt, oberoende företag som med evidensbaserade metoder och analyser hjälper oss att belysa hur våra medarbetare upplever hur det är att arbeta hos Triona och i vår verksamhet.

29 januari 2021

Triona expanderar i Göteborg

Triona har flyttat till nya och fräscha lokaler i World Trade Center vid Korsvägen.

11 januari 2021

FleetControl - Transdevs IoT-plattform

Den 13 december lanserade Transdev Nordens största elbussflotta i Göteborg på uppdrag av Västtrafik. I sin leverans till Västtrafik har Transdev Trionas fordonsoberoende FleetControl som central IoT-plattform.

7 januari 2021

Entreprenör väljer TRACS Flow

En större leverantör av material och tjänster till bygg – och anläggningsbranschen har valt TRACS Flow som sitt nästa orderhanteringssystem. Införandet planeras till 2021.

18 december 2020

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

17 december 2020

Beräkningstjänst för skördardata i pilotdrift

Under våren meddelade vi att Triona kommer att leverera en beräkningstjänst för skördardata till Finska Metsäkeskus (Skogscentralen). Nu är beräkningstjänsten klar och redo att ta emot skördarinformation från skogsföretag.

23 november 2020

ITxPT projekt i Göteborg

Triona har stolt medverkat i fallstudien RIVSILON med vårt kunnande och vår produkt FleetControl

9 november 2020

Triona levererar styrsystem till Svingen kontrollstation

Triona har tillsammans med Euroskilt utvecklat en smart kontrollstation i Svingen som nu har levererats till Statens vegvesen. En kontrollstation används för kontroll av fordon avseende både trafiksäkerhet och förhållanden som påverkar konkurrenssituationen i transportbranschen. Exempel är körning med övervikt, överträdelse av kör- / vilovillkor eller körning med utrustning som inte är i korrekt tekniskt skick.

2 november 2020

Ny version av C-Load

En ny version av C-Load (1.38.0) driftsattes den 10 september. Fokus i releasen har varit fortsatt modernisering av plattformen – både genom arkitekturarbete men också genom att nya funktioner inom processen upphandling har utvecklats med ny webteknik så att funktionaliteten blivit än mer användarvänlig och överskådlig.

26 oktober 2020

Årets klimatredovisning klar

Hösten 2019 tog Triona fram en klimatredovisning enligt GHG-protokollet. Nu är klimatredovisningen för 2019 klar.

19 oktober 2020

Ny version av TNE

I mitten av september släpptes TNE version 3.7 och i samband med detta erbjuder vi nu även möjligheten att nyttja TNE som en molntjänst. Vidare har vi i denna version bl.a. förbättrat stödet för hantering av information om anläggningstillgångar (AIM) och synkning av data i lokala databasmiljöer.

12 oktober 2020

Ny integrationskomponent hos VSV Frakt

Flera olika integrationsflöden som inte samverkade samt kostnader relaterade till varje flöde var två av anledningarna till att VSV Frakt i slutet av hösten 2019 startade upp projektet Violett. Målet var att ensa och framtidssäkra sina integrationsflöden samt sänka sina kostnader. Nu är projektet klart och målen nådda.

5 oktober 2020

Triona fotograferar vägnätet i nya Drammen

Triona vann upphandlingen om att fotografera vägnätet (360º vägfoton) i Drammens kommun. Totalt har vi nu fotograferat drygt 700 km vägar i nya Drammen kommun. Det inkluderar både bil- och gång- och cykelvägar. Nya Drammen kommun består av de tidigare kommunerna Drammen, Nedre Eiker och Svelvik.

21 september 2020

Nya versioner av Avståndstjänsten och TRE

Nya versioner av Trionas Avståndstjänst och Transport Routing Engine har publicerats.

14 september 2020

Triona utvecklar kollektivtrafikområdet

Den 1 oktober börjar Mats Johansson som ledare med ansvar att utveckla Trionas affär inom kollektivtrafikområdet. Mats blir placerad på Trionas växande kontor i Göteborg men kommer att arbeta med kollektivtrafikens aktörer på våra marknader i Sverige, Norge och Finland.

9 september 2020

Arriva väljer Triona

Arriva har vunnit upphandlingen rörande tätorts- och regiontrafiken i Kristianstad. 

7 september 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

4 september 2020

Diös och Triona skapar framtidens arbetsplats

Med start i september kommer fastighetsägaren Diös att påbörja ett omfattande utvecklingsarbete av Trionas lokaler på Borganäsvägen i centrala Borlänge. Målet är att skapa en levande och modern kontorsmiljö där Trionas medarbetare, kunder och samarbetspartners kan mötas och interagera på nya sätt. De nya lokalerna väntas stå klara i mars.

31 augusti 2020

Söderhamns LBC väljer TRACS Flow från Triona

Söderhamns LBC väljer TRACS Flow som deras nästa orderhanteringssystem.

24 augusti 2020

Webbversion av FleetAnalyzer i FleetControl

FleetControl erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla data från fordonen som sedan presenteras för chauffören, bearbetas på kontoret eller användas i andra applikationer för att öka värdet och/eller effektiviteten hos dessa. FleetAnalyzer, som är en del av FleetControl släpps nu stegvis i en webbversion för att öka tillgängligheten hos användarna.

17 augusti 2020

Ny version av C-Load

En ny version av C-Load (1.37.0) driftsattes den 11 juni. I releasen har vi fortsatt arbetet med att modernisera plattformen genom att etablera en förnyad arkitektur samt lägga grunderna för en modernare web. Transparent informationsdelning mellan aktörer i logistikkedjan utvecklas också vidare genom vidareutveckling av funktionaliteten för ”Load Appendix” som introducerades i C-Load 1.36.0. Utöver arkitektur/web och ”Load appendix” omfattade releasen en rad andra funktioner för såväl beställare, leverantörer, kunder och terminaler.

10 augusti 2020

Ingarp Träskydd igång med Timberpro

Ingarp Träskydd utanför Eksjö kör nu för fullt med TimberPro från Triona.

3 augusti 2020

Västtrafik effektiviserar med TNE och TRE

Västtrafik automatiserar och förenklar sin process för kollektivtrafikplaneringen genom Trionas produkter TNE och TRE. Uppdaterade vägdata produceras automatiskt med hjälp av TNE på ett sätt som är anpassat för att beräkna avstånd mellan olika hållplatser (körlängdsberäkning) med hjälp av TRE.

16 juni 2020

Ny version av C-Load

En ny version av C-Load (1.36.0) lanserades i början på april 2020. I releasen har vi fortsatt arbetet med att modernisera plattformen genom en ny autentiseringslösning som ger oss en bra bas för den framtida utvecklingen av tjänsten. 

25 maj 2020

Beräkningstjänst för skördardata till Finlands Skogscentralen

Finska Metsäkeskus (Skogscentralen) samlar in och förmedlar data relaterade till Finlands skogar och verkställer efterlevnaden av skogsbrukslagstiftningen. Triona utvecklar nu en skalbar IT-lösning för Metsäkeskus, som virkesinköpare skickar skördardata till. Genom IT-lösningen kan de aktuella uppgifterna om skogstillgångar, som produceras av Metsäkeskus, förbättras.

18 maj 2020

Sinus till Norges nya regioner

De nya norska regionerna har valt Triona som leverantör av produkten SINUS infra, en innovativ programvara, som användas för att fånga väg data, för uppdatering av den norska Nationellla Väg DataBasen (NVDB).

11 maj 2020

Nytt skogligt system hos Statens Fastighetsverk (SFV)

I början på året vann Triona en upphandling gällande kravanalytiker åt Statens Fastighetsverk (SFV). Uppdraget innefattar att se över behov och ta fram krav åt SFV för att stödja deras skogliga verksamhet inför en framtida upphandling.

6 maj 2020

Sundfraktsgruppen har driftsatt TRACS Flow

Sundfrakt har driftsatt TRACS Flow. Sundfraktgruppen, som Sundfrakt AB är en del av använder från och med mars 2020 TRACS Flow som centralt orderhanteringssystem.

4 maj 2020

Smart flöde av information om transportinfrastruktur

Företagen Triona, Trimble och Ramboll tillsammans med Trafikverket och Statens Vegvesen kommer under hösten att påbörja ett gemensamt projekt för att utveckla och demonstrera processer och en innovativ teknisk lösning för att möjliggöra automatiserade, effektiva och öppna informationsflöden för data avseende transportinfrastruktur.

27 april 2020

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades som planerat i slutet av februari. De nästkommande versionerna planeras komma i maj och september 2020.

20 april 2020

Triona förstärker Sokigos lösningar för trafik och gata

Sokigo och Triona tecknade den 14 april 2020 ett avtal om samarbete i syfte att kunna erbjuda Sveriges kommuner lösningar inom trafik och gata baserad på ledande teknologi. Trionas plattform TNE, som stödjer många olika typer av tillämpningar och verksamheter som använder eller hanterar information om transportnät, blir i och med detta en del av Sokigos produkt LV. Syftet med bolagens partnerskap är att kunna erbjuda Sveriges kommuner marknadens bästa lösningar inom området trafik och gata.

15 april 2020

Ny version av TNE

I början av mars släpptes TNE version 3.6. Nytt i denna version är bland annat utökat och förbättrat stöd för hantering av information om anläggningstillgångar (AIM). Detta ger nya och spännande möjligheter för effektiv hantering av digitala tvillingar hos våra kunder som t.ex. Nye Veier.

14 april 2020

Coronaviruset - riktlinjer och åtgärder inom Triona

Triona har sedan slutet av februari vidtagit åtgärder för att hantera konsekvenserna av Coronaviruset. 

17 mars 2020

Digital returlösning för kabeltrummor i drift

RS Trommelservice har en verksamhet i en bransch som är okänd för många, men som ger ett bra miljömässigt bidrag till återanvändning eller kontrollerad förstörelse av kabeltrummor. Triona har utvecklat en lösning som digitaliserar processen från registrering av order till genomförande och ekonomisk avräkning. Tjänsten togs i produktion den 1 januari 2020 och manuellt arbete och papper är redan historia.

9 mars 2020

Bokslutskommuniké för helåret 2019

Bokslutskommuniké för helåret 2019 publicerades idag.

6 mars 2020

Ny lösning för Sveaskogs skogsmaskiner

Nitton år gammalt, väl fungerande, stabilt, snabbt och omtyckt summerar dagens GIS-lösning för skogsmaskiner (PStyr) hos Sveaskog. För att kunna realisera nya arbetssätt samt förbättringar som följer av andra nya system behöver PStyr förnyas.  

2 mars 2020

Ramavtal med Svevia

Svevia statsar på digitalisering och har därför tecknat ett ramavtal med Triona avseende produkter som effektiviserar deras arbete med drift och underhåll av vägnätet i Norge. Målet är att vinna nya driftavtal i Norge.

24 februari 2020

Nytt ramavtal med Trafikverket

Triona stärker ytterligare positionen som en viktig leverantör till Trafikverket inom området anläggningsinformation genom ett nytt ramavtal, benämnt ”Strategisk kompetens för digital anläggningsinformation”.

20 februari 2020

Sinus tar det nya norska vägreferenssystemet i bruk

I och med kommun- och regionsreformen som trädde i kraft första januari 2020, införde Statens vegvesen ett helt nytt referenssystem i den nationella vägdatabasen (NVDB).

27 januari 2020

Ägare ökar sitt innehav i Trionas Aktie

Triona är privatägt och flera av företagets medarbetare är delägare. Triona får successivt en ökad andel externt ägande (ej operativt verksamma i koncernen). Under slutet av 2019 ökade tidigare styrelseordföranden Nils-Robert Persson sitt innehav med 3,9% och äger nu totalt 6,6% av aktierna. De 220 000 aktierna förvärvades i två omgångar till en aktiekurs om 30 respektive 32 SEK/aktie.

21 januari 2020

Triona köper CivilPoints aktier i Triona Oy

CivilPoint Oy har ägt 19% av Triona Oy sedan Triona Oy startades och är en viktig partner till Triona. Just innan jul enades CivilPoint och Triona om att Triona köper CivilPoint´s akter i Triona Oy.

14 januari 2020

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades förra veckan. De nästkommande versionerna planeras komma i februari och maj 2020.

23 december 2019

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

16 december 2019

Ingarp Träskydd väljer TimberPro

Ingarp Träskydd utanför Eksjö har valt TimberPro från Triona som sitt nya affärssystem.

29 november 2019

Ny version av Avståndstjänsten

I mitten av november lanserades en ny version av Trionas Avståndstjänst (https://distance.triona.se). Fokus i denna release har varit att underlätta för våra kunder med transporter ut i Europa att få ett bättre stöd i prisberäkningar.

27 november 2019

Ny version av C-Load

Lasset bytte den 1 oktober namn till C-Load. ”Load” som i last/lass och ”C” som i Collaboration, Community, Communication och Cloud – alltså fortsatt samma tjänst som startade 2012, men nu rustad med ett namn som än bättre beskriver tjänsten. I samband med namnbytet släpptes också två stycken funktionsreleaser med en rad förbättringar och ny funktionalitet – främst en helt omskriven hantering av lastlistan och publicering, men även ny funktionalitet för flera aktörstyper.

25 november 2019

Triona möjliggör helautomatiserade livesändningar

Triona har sedan länge medverkat som utvecklings- och driftpartner till LiveArena Broadcast AB avseende dess Microsoft Azure-baserade mjukvaruplattform. Under våren har såväl Norska som Svenska ishockeyförbunden tecknat avtal med Live Arena och deras partner SH Television AB om att möjliggöra helautomatiserade livesändningar av ishockey baserat på LiveArenas koncept ”Broadcast Arena”, en teknik som bygger på AI. För att möjliggöra detta medverkar Triona även till finansieringen av införandet av konceptet i 30 ishallar i Norge.

22 november 2019

Oslo Kommun valde SINUS

Oslo kommun har valt Triona som leverantör av produkterna SINUS photo och SINUS infra, vilka bland annat kommer att användas för uppdatering av den norska nationalla vägdatabasen (NVDB). Avtalet omfattar också fotografering av hela huvudvägnätet (med 360° vägbilder).

21 november 2019

Delsårsrapport januari - september

Delårsrapport januari – september 2019 publicerades idag.

7 november 2019

BussAkuten får koll på läget

BussAkuten är ett affärsområde inom Merresor AB. Affärsområdets verksamhet består i att utföra ersättningstrafik åt transportföretag, dvs beställa, planera och koordinera transporter åt BussAkutens olika kunder när deras egna transporter inte kommer fram, blir försenade eller kommer till fel ställe. För att följa upp transporterna och skapa underlag för ersättning krävs en tillförlitlig positioneringslösning.

29 oktober 2019

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i inledningen av oktober. Nästa version planeras komma i slutet av 2019.

21 oktober 2019

Kontaktvägar till Triona

Vi ändrar nu förutsättningarna för att komma i kontakt med Triona. Målet är att göra det enklare och snabbare att komma i kontakt med rätt person inom vår organisation.

8 oktober 2019

Klimatredovisning enligt GHG-protokollet

För att öka vår praktiska kompetens om klimatredovisning och GHG-protokollet har Triona tagit fram en klimatredovisning enligt GHG-protokollet. Våra nyvunna insikter kommer vi bl.a. att använda i vårt arbete med våra produkter och lösningar och genom digitalisering vill vi hjälpa våra kunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete. På köpet får vi kontroll över våra egna utsläpp.

27 september 2019

Lyckat Triona Days

Triona Days har återigen genomförts med deltagare ifrån många organisationer inom infrastruktur, transport- och logistikområdet från Norge och Sverige. Triona Days blev återigen väldigt givande och lyckat! Den slutsatsen kan vi dra efter att ha sett den feedback vi fick från deltagarna.

20 september 2019

Lasset blir C-Load

Lasset skapades med målet att effektivisera transporterna för träindustrin och alla aktörer involverade i flödet från industri till kund. Det genom att digitalisera hanteringen av såväl upphandlingar som transportbokningar och transparent dela relevant data mellan alla aktörerna som medverkar i flödet.

18 september 2019

Extrico ökar sitt innehav i Triona

I slutet av april investerade Extrico och Mertiva i Trionas aktie. Nu har Extrico ökat sitt innehav i Triona med ytterligare 1,3% och Extrico innehar nu 2,8% av det totala antalet aktier i Triona.

10 september 2019

Nytt datalager för mätdata

Triona utvecklar en lösning till Statens Vegvesen som hanterar mätdata, data som i dag är lagrat i norska nationella vägdatabasen (NVDB). Mätdata utgör i dag ca 80% av datamängden i NVDB och dessa data skall framåt hanteras i systemet ROSITA som nyttjar TNE (Transport Network Engine) som plattform.

4 september 2019

Triona ny medlem i BEAst

BEAst arbetar med att ta fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till byggbranschen. Triona har i andra områden sedan länge arbetat med att aktivt bidra till utveckling av standarder och IT-lösningar runt detta. Därav känns det både naturligt och bra att nu ta steget och bli medlem i BEAst.

28 augusti 2019

Tre skogsbolag väljer VFS

Efter omstruktureringen av Bergvik Skog väljer Stora Enso, BillerudKorsnäs och Kopparfors Skogar Trionas produkt VägFörvaltningsSystemet (VFS) som verksamhetsstöd för vägförvaltning.

20 augusti 2019

Ny version av TNE

I mitten på Augusti 2019 släpptes TNE version 3.5. En viktig nyhet är att TNE har kompletterats med stöd för kartpublicering av TNE data enligt standardiserade gränssnitten WMS och WFS från Open Geospatial Consortium (OGC).

16 augusti 2019

Webbportal för järnvägsnära tjänster

I början juni lanserades European Rail Facilities Portal, som Triona har haft ansvaret för utvecklingen av.

13 augusti 2019

Nya versioner av Lasset (1.31.0 och 1.32.0)

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades inför sommaren. Uppgraderingen skedde i två delar. Den första releasen är till stora delar en teknisk release där stor fokus har legat på att säkerställa skalbarhet, stabilitet och prestanda i de centrala tekniska fundamenten i Lasset, vilket säkerställer en fortsatt expansion av tjänsten. Den andra releasen är en funktionell release med bland annat utökad geografisk täckning för avståndstjänsten.

5 augusti 2019

Statens vegvesen väljer SINUS

Statens vegvesen har valt Triona som leverantör av SINUS infra, en innovativ programvara som ska användas för uppdatering av den Norska nationella vägdatabasen (NVDB).

28 juni 2019

Ramavtal med Atlas Logistik

Atlas Logistik har ingått i ett ramavtal med Triona avseende produkten TRACS Flow. Leverans och driftsättning planeras ske med start under hösten 2019.

24 juni 2019

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i juni månad. Nästa version planeras komma under hösten 2019.

18 juni 2019

Triona bidrar till BIM-standardisering

BIM-standarden Industry Foundation Classes (IFC) som utvecklas inom ramen för buildingSMART International (bSI) håller på att byggas ut med stöd för infrastrukturprojekt, bl a broar, tunnlar, vägar och järnvägar. Triona deltar som en part vid utvecklingen av standarden för väg, där Karin Anderson, Trafikverket är projektledare, samt i övergripande delar för hela infrastrukturområdet.

13 juni 2019

Fleetech medlem i ITxPT

Sedan november 2018 är Fleetech en av organisationen ITxPT´s medlemmar (Information Technology for Public Transport). ITxPT´s mål är att eliminera barriärerna mellan olika IT-system i kollektivtrafiken genom att tillhandahålla ett antal öppna standarder för dess IT-arkitektur

10 juni 2019

Samarbete för ökad transporteffektivitet

Triona har blivit partner i CLOSER, en samverkansplattform som knyter an akademi, näringsliv och myndigheter till projekt för att utveckla effektiva transporter utifrån både resurs-, energi-, miljö- och ekonomiskt perspektiv.

4 juni 2019

Siljan går med i Lasset

Siljan-koncernen, med sina sågverk Siljanssågen i Mora och Blybergssågen i Älvdalen, går med i Lasset för att effektivisera sitt arbete med upphandling och bokning av transporter.

16 maj 2019

Delsårsrapport januari - mars

Delårsrapport januari – mars 2019 publicerades idag.

9 maj 2019

Asset Information Management System til ACCIONA och Nye Veier

Triona skall tillsammans med Trimble genomföra en pilot där man tar tillvara digital information hos ACCIONA och norska Nye Veier från planering, via projektering och byggande, till förvaltningsfasen. Lösningen skall hantera BIM/GIS-data och “asset management” integrerat. Piloten genomförs som en del av vägprojektet Ranheim-Værnes som Nye Veier har tilldelat den spanske entreprenören ACCIONA Construction.

9 maj 2019

Brinks Trä väljer Timberpro

Brinks Trä i Ulricehamn har valt TimberPro från Triona som sitt nästa affärssystem.

6 maj 2019

Extrico och Mertiva investerar i Trionas aktie

Triona är privatägt och flera av Trionas medarbetare är delägare. Triona får successivt en ökad andel externt ägande (ej operativt verksamma i koncernen) och i slutet av april har Extrico och Mertiva investerat i Trionas aktie. Totalt omfattade dessa investeringar 3,14% av aktierna till en aktiekurs om 28 SEK/aktie.

2 maj 2019

Triona förbättrar färjetrafiken på Åland

Triona har fått uppdraget att genomföra ett pilotprojekt kring färjetrafiken i den åländska skärgården. En webbaserad molnlösning tas fram med målsättningen att öka nyttjandegraden av färjelinjerna samtidigt som målet är att markant förhöja användarupplevelsen för passagerarna.

25 april 2019

Fleetech förvärvas av Triona

Triona har under en lång tid ägt 33% i Fleetech AB. Nu har Triona lagt ett bud på att förvärva resterande del av Fleetech AB som övriga ägare har accepterat. Transaktionen förväntas fullföljas i inledningen av kvartal 2 2019.

23 april 2019

Ny version av Lasset

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades i februari/mars till en ny version. Till de viktigaste nyheterna hör ökade möjligheter att styra och följa upp leveranstidpunkter, rapport för uppföljning av aggregerade transportavstånd (bas för miljörapportering), stöd för leverantörer att skapa hållbara flöden, mm.

8 april 2019

Samarbetspartner med Drive Sweden

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA. Lindholmen Science Park står som värd för programmet och nu har Triona antagits som en samarbetspartner

1 april 2019

Triona stärks av kvinnliga ledare

8 mars 2019

GIS-intresserade studenter besökte Triona på LAVA

Triona har i år deltagit på Samhällsbyggnadssektionen på KTHs arbetsmarknadsdag.

21 februari 2019

Ramavtal med Stockholms stad inom Geodata och GIS

Triona har erhållit ett ramavtal med Stockholms stad för konsulttjänster inom området Geodata och GIS. Samtliga förvaltningar samt flertalet av stadens bolag omfattas av avtalet.

4 februari 2019

Ny version av TNE

I december 2018 släpptes TNE version 3.4. Exempel på nyheter är att TNE har kompletterats med utökat stöd för hantering av transportnät i flera nivåer, fått utökade möjligheter för effektiva integrationer samt att segmenteringen har förbättrats.

31 januari 2019

Ny version av TRE

En ny version av Transport Routing Engine är klar. Denna version inkluderar bland annat utökade möjligheter att hämta trafikinformation och realtidsrestider från externa källor vilket ytterligare förbättrar möjligheten att göra rätt vägval och därigenom effektivisera sin verksamhet.

10 januari 2019

Ny version av Lasset

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades i december till en ny version. Till de viktigaste nyheterna finns nu möjligheten att lossa alla godsflöden mobilt utan specifika installationer hos transportören/föraren, ny startsida med processöversikt samt tillägg av parametrar tillgängliga för kvalitetsberäkningar.

7 januari 2019

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

18 december 2018

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i november månad. Nästa version planeras komma i maj 2019.

17 december 2018

Avståndstjänsten lanserad i Finland

Täckningsområdet för avståndstjänsten inkluderar numera Finland. Det har skett genom att vi har tagit in data från DigiRoad i Finland, vilket omfattar hela det Finska vägnätet och dess restriktioner för tung trafik, och gjort det tillgängligt för ruttberäkning i avståndstjänsten. Nu kan du sömlöst beräkna rutter och avstånd för just dina fordon (med begränsningar på höjd, vikt och längd) för området Norge-Sverige-Finland.

6 december 2018

Lyckat Triona Days

Triona Days i Sverige har återigen genomförts med deltagare ifrån många organisationer inom transport- och logistikområdet. Triona Days blev väldigt givande och lyckat! Den slutsatsen kan vi dra efter att ha sett den feedback vi fick från deltagarna.

30 november 2018

Anna Mårsell blir Trionas nya CTO

I början av april startades en process där Triona sökte en ny CTO, en modern självgående ledare som ska ansvara för utvecklingen av Trionakoncernens arbetsstöd och processer avseende systemutveckling. Resultatet av processen är att Anna Mårsell tar rollen, ett resultat som vi är mycket nöjda med.

20 november 2018

Triona håller föredrag på Q3 dagen

Q3 dagen arrangeras i Göteborg den 15 november. Triona medverkar genom att Mats Bayard håller ett föredrag om Digitaliseringstrender inom logistik och transportområdet. 

15 november 2018

Ny version av Lasset

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades i oktober till en ny version. Till de viktigaste nyheterna hör ytterligare informationsdelning mellan beställare, leverantörer, terminaler och i slutändan också kunder för containerbokningar.

13 november 2018

Delårsrapport januari - september

Delårsrapport januari - september 2018 publicerades den 6 november 2018. 

6 november 2018

Nytt IT-system till RS Trommelservice AS

Triona har valts som leverantör för utveckling av ett nytt IT-system för RS Trommelservice AS. Syftet med lösningen är att ersätta manuella processer så att verksamheten följa med i den digitala utvecklingen.

5 november 2018

Triona i samarbete med RoadCloud - deltar i innovationsprojekt

Trafikverket utvärderar i ett flerårigt pilotprojekt mer tillförlitliga och moderna system för mätning, leverans och analys av friktionsdata. Ökad digitalisering och utnyttjande av modern teknik från ett stort antal källor (fordon) ökar tillförlitligheten samt möjliggör kontinuerlig mätning över hela vägnätet.

1 november 2018

Triona tar ansvar för Azure drift

I oktober välkomnade vi två nya medarbetare till Trionakoncernen i samband med att Triona övertar verksamheten inom operations från LiveArena. I samband med detta tar Triona ansvaret för LiveArenas Azurebaserade driftverksamhet.

30 oktober 2018

Triona etablerar sig i Göteborg

Under oktober har Triona startat en verksamhet i Göteborg. Kontoret i Göteborg ligger på Lindholmen, mitt i ett kluster av organisationer som arbetar med bland annat fordonsindustri, telematik och ITS.

24 oktober 2018

OpenTNF styrgrupps- och arbetsmöte

Den 20 november 2018 genomför vi ett styrgrupps- och arbetsmöte för att diskutera den framtida utvecklingen av OpenTNF.

9 oktober 2018

Triona tar över brosystem från Safe Control

I våras förvärvades Safe Control Infra AS av Triona. Nu förvärvar Triona även Safe Control dokumentationssystem AS och dess produkt SINUS bk. SINUS bk är en webbapplikation och kompletterar på ett bra sätt Trionas övriga produktportfölj. Produkten är baserad på regler som har utvecklats i ett nordiskt partnerskap, vi ser därmed goda möjligheter att få nya kunder till produkten i Sverige och Finland.

3 oktober 2018

Ny Mobil lösning till Ragn-Sells

Triona har utvecklat och förvaltat Ragn-Sells nuvarande Mobila Order applikation - MOA sedan 2012. Nu har vi fått förtroendet att påbörja ett generationsskifte av MOA och samtidigt utveckla ett bättre stöd för Ragn-Sells lejdåkerier.

10 september 2018

Delårsrapport januari - juni

Delårsrapport januari - juni 2018 publiceras den 6 september 2018.

5 september 2018

Nya kunder för SINUS

Safe Control Infra AS förvärvades av Triona tidigare i år. Med förvärvet följde SINUS infra produktfamiljen, vilket passar mycket bra ihop med Trionas befintliga produktportfölj. Nu ökar försäljningen av SINUS produkter!

3 september 2018

Ny lösning för redigering av vägdata hos SDC

Triona har fått uppdraget av SDC att utveckla en ny lösning för redigering av vägdata som bl.a. används i SDCs tjänst Krönt Vägval.

29 augusti 2018

Lyckad leverans till Clas Ohlson

Inom ramen för Clas Ohlsons förändringsprogram sCORE, systems for Clas Ohlson Retail Effeciency, har Clas Ohlson nu tagit den av Triona utvecklade transportdata-plattformen (TDP) i produktion.

16 augusti 2018

Kandidatarbete om GeoBlockchain

Hur gör företag, kommuner och myndigheter för att skydda människor från terroristattacker där stora fordon är inblandade? Med tanke på de senare årens terroristattacker är detta något som blir allt mer relevant att ta hänsyn till. Triona initierade våren 2018 ett kandidatarbete med Mittuniversitetet i Sverige där det har undersökts hur företag, kommuner och myndigheter idag löser dessa problem, hur mycket de känner till om blockchain och geofence och om det finns behov att stärka skyddet genom att implementera system som kombinerar blockchain och geofence till vad vi kallar GeoBlockchain.

3 augusti 2018

Ny version av TNE

Nu släpper vi TNE version 3.3. Den innehåller i huvudsak ny eller förbättrad funktionalitet som underlättar tillhandahållande av data från TNE, bland annat en ny modul som heter TNE Replication. Modulen gör det möjligt att skapa en uppdaterad (replikerad) kopia av en TNE databas. Kopian kan vara hela, en delmängd, en förenkling eller en förädling av data som ligger i TNE databasen. Ett möjligt användningsområde är t ex vid presentation av ett transportnät via en webbaserad karttjänst (WMS) eller ett datauttag som används för att skapa rapporter och statistik.

25 juni 2018

Ny version av TRE

En ny huvudversion av Transport Routing Engine, TRE är klar. Denna version inkluderar funktionalitet för att applicera höjddata från extern källa (höjdgrid) på vägdata som saknar höjder, ruttning på expanderade nätverk samt möjligheten att ruttberäkna över flera datakällor som sys ihop automatiskt över gränserna. Det ger bl.a. än bättre förutsättningar för att finna de bästa rutterna för bl.a. tunga och långa fordon vid landsöverskridande transporter.

21 juni 2018

Smarta skyltar till pilotprojektet Borealis

Triona levererar tillsammans med Euroskilt smarta skyltar till pilotprojektet Borealis hos Statens vegvesen. Leveransen ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs på den 40 kilometer långa vägen längs E8 i Skibotndalen.

11 juni 2018

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i maj. Nästa version planeras komma i november 2018.

4 juni 2018

Arctic asfalt väljer TRACS Flow

Som en del av strategin för digitalisering av orderprocessen har Arctic Asfalt valt TRACS Flow som sitt orderhanteringssystem. Med hjälp av TRACS Flow blir processen och flödet av information mellan kontor och utförande team enklare och effektivare.

28 maj 2018

Portal underlättar järnvägstransporter

EU vill ur ett miljöperspektiv stimulera järnvägstrafik och för att möjliggöra det krävs att järnvägsaktörer tillhandahåller pålitlig information om sina tjänster. Bristen på tillgänglig anläggningsinformation om t.ex. terminaler, industrispår, stationer, rangerbangårdar försvårar idag planeringsprocesserna för trafiktjänster på järnväg.

21 maj 2018

Lyckat OpenTNF seminarie

Den 2 maj genomfördes OpenTNF seminariet. Nästan 30 deltagare från organisationer som verkar inom transportinfrastruktur, kartindustri, fordonsindustri och IT-branschen deltog. 

16 maj 2018

Jens – Ny ledare för försäljning

Jens Werner har jobbat drygt 5 år på Triona och närmast har han varit enhetsledare för vår enhet Skogsindustri. I slutet av 2017 antog Jens rollen som Ledare för försäljning i Triona, en roll som han nu, efter att Katarina Johansson övertagit Jens ansvar för enheten Skogsindustri, helt kan fokusera sin tid på.

15 maj 2018

Statens Vegvesen uppgraderar till TNE 3

Triona har ingått avtal med Statens vegvesen om uppgradering av TNE till version 3.

13 maj 2018

Delårsrapport januari - mars

Delårsrapport januari - mars 2018 publiceras den 16 maj 2018.

7 maj 2018

Trasé i drift hos Bane NOR

I slutet av 2016 tecknade Triona ett avtal med norska Bane NOR avseende leverans av ett system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation. Den första versionen av systemet är nu godkänd av kunden och systemet har tagits i produktion.

4 maj 2018

Alltransport väljer Trionas Avståndstjänst

Alltransport använder numera avståndsinformation från Trionas avståndstjänst när transportuppdrag hanteras i transportsystemet TRACS Flow. Avståndsinformationen bildar underlag för prissättning och kan hjälpa till i beslutet av transportväg.

16 april 2018

Nya kunder för TRA

Trionas produkt TRA - Triona Roadwork Assistant - används av allt fler aktörer som arbetar med trafikanvisningar och trafikdirigering vid vägarbeten. I närtid har bl.a. följande kunder börjat använda produkten; Mesta, BMO Elektro, Securitas, Nokas, Ramudden, Relacom, Veidekke och BetonmastHæhre.

12 april 2018

Katarina - Ny ledare för enheten Skogsindustri

Katarina Johansson har under 3,5 år arbetat som ledare på Triona. Nu tar hon rollen som ledare för enheten Skogsindustri.

6 april 2018

TRE i Nederländerna och Luxemburg

Trionas produkt Transport Routing Engine (TRE) finns hos allt fler aktörer som erbjuder reseplanering. De senast tillkomna kunderna finns i Nederländerna och Luxemburg där TRE levererats med HaCons produkt Hafas.

3 april 2018

Ernsts Express inför TRACS Flow

Ernsts Express har valt TRACS Flow med syftet att möjliggöra digitaliseringen av verksamheten.

27 mars 2018

Milstolpe nådd hos Trafikverket

I december 2017 godkändes systemleveransen i Trafikverkets projekt ANDA som omfattar implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige. Godkännandet innebär att en viktig milstolpe har passerats.

19 februari 2018

Triona deltog på DataTjej

15 februari fick vi på Triona möjligheten att föreläsa på KTH när DataTjej anordnade sin årliga konferens. DataTjej är en ideell förening som arbetar med att främja kvinnor i alla åldrar som är intresserade av IT och data, och på den resan vill vi såklart vara med! I en sal fylld av 120 teknikintresserade tjejer fick vi möjligheten att ge en liten inblick i vad vi på Triona håller på med.

16 februari 2018

Norrlands Trä först i Sverige med TimberPro

TimberPro installeras nu på Norrlands Trä som därmed blir den första svenska träindustrin att använda detta moderna ERP-system som är byggt speciellt för träindustri. 

12 februari 2018

Stark avslutning 2017

Koncernens nettoomsättning för året är 147,9 (141,3) MSEK, varav 143,5 (130,7) MSEK avser ”egen” verksamhet. För sista kvartalet är nettoomsättningen 44,8 (41,1) MSEK, varav den egna omsättningen 44,3 (38,7) MSEK.

8 februari 2018

Ny release av Transport Routing Engine

I januari har en ny release av Transport Routing Engine, TRE, släppts. Denna release inkluderar prestandaförbättringar samt ett antal nya funktioner.

5 februari 2018

Triona förvärvar Safe Control Infra AS

Triona förvärvar Safe Control Infra AS och produkterna SINUS infra och Vegbilder. Produkterna används i dag vid registrering och underhåll av infrastrukturrelaterade data. Som en del av övertagandet ingår också en produktionsverksamhet som arbetar med insamling och bearbetning av vägbilder. Förvärvet är i linje med Trionas strategi att erbjuda innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

31 januari 2018

OpenTNF seminarium

Den 2 maj 2018 bjuder vi in till ett seminarium där vi diskuterar den fortsatta utvecklingen av OpenTNF.

30 januari 2018

SDC uppgraderar till TNE 3

SDC har tecknat avtal med Triona avseende uppgradering till TNE 3. Uppgraderingen sker stegvis under 2018 och leder till kortare ledtider, sänkta kostnader och ökad kvalitet i arbetet med produktion av de dataset som ligger till grund för bl.a. SDCs tjänst Krönt vägval. 

29 januari 2018

Mobilapplikation för specialtransporter hos finska Trafikverket

Triona har levererat en pilotlösning i form av en mobil applikation för specialtransporter till Trafikverket i Finland (FTA). Den riktar sig till entreprenörer involverade i transporter av stora laster och ger förarna möjlighet att fortlöpande dela med sig av läges- och statusrapporter. Den mobila applikationen gör det möjligt för personal på trafikcentralerna att övervaka specialtransporter i realtid.

20 december 2017

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

18 december 2017

Nytt system för skyltstyrning

Tillsammans med Euroskilt lanserar Triona ett nytt och flexibelt system för skyltstyrning. Systemet stöder både lokal styrning och fjärrstyrning. Det senare kan utföras av t.ex. vägtrafikcentralerna hos Statens vegvesen.

14 december 2017

Lyckat Triona Days

I inledningen av veckan genomfördes Triona Days med ca 50 deltagare ifrån olika organisationer i Norge och Sverige. Triona Days blev lyckat! Den slutsatsen kan vi dra efter att ha granskat utvärderingen som deltagarna gjorde.

1 december 2017

Ny version av Arbeidsvarsling-Loggbok

En ny version av Arbeidsvarsling-Loggbok har lanserats. Den stora nyheten är att Vegfoto nu integreras i systemet.

20 november 2017

Samarbetsavtal med PiiMega Oy

Triona har ingått ett samarbete med det finländska produktbolaget PiiMega Oy. Triona kommer att vara PiiMegas partner på den svenska och norska marknaden och sälja, supporta och anpassa i första hand Piimegas affärssystem för sågverk och träförädling som heter Piimega® TimberPro. PiiMega kommer att vara Trionas partner för Trionas tjänst Lasset inom träindustrisegmentet i Finland.

13 november 2017

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i oktober. Nästa version planeras komma i maj 2018.

10 november 2017

Hållbar logistik - Triona och Scanlog inleder samarbete

Scandinavian Logistics Partners (Scanlog), ett oberoende svenskägt logistikföretag, och Triona har tecknat ett samarbetsavtal med syfte att utveckla nya IT-baserade tjänsteerbjudanden inom logistik och transporter.

6 november 2017

Nöjda kunder

I Trionas kundundersökning når vi ett så kallat "Nöjd Kund Index" om 82 vilket vi ser som ett positivt erkännande från våra kunder.

1 november 2017

Kodbibliotek för OpenTNF publicerat

Triona har nu släppt ett programkodsbibliotek för OpenTNF som öppen källkod. Biblioteket är en referensimplementation för OpenTNF standarden som Triona har utvecklat i samarbete med Trafikverket, Statens vegvesen och Trimble.

30 oktober 2017

Ny version av TNE

Nu släpper vi på Triona TNE version 3.2. Först att införa denna version blir norska Bane NOR, som för närvarande arbetar med en ny och modern plattform för hantering av trafikrelaterad baninformation.

20 oktober 2017

Studentkväll hos Triona i Stockholm

Under kvällen kan du delta i speedsessions kring GIS- och ITS-relaterade produkter. Du ges möjlighet att träffa medarbetare i olika yrkesroller på Triona, exempelvis systemutvecklare, testledare, IT-arkitekter och projektledare, som förmedlar en bild av hur en typisk arbetsdag på Triona kan se ut.

20 oktober 2017

SDCs nya ”Krönt vägval karta”

Triona har fått i uppdrag att utveckla en ny version av webbapplikationen ”Krönt vägval karta”. I applikationen kan man göra manuella avståndsberäkningar och se vägvalet på karta. Möjlighet finns också att titta på vägarnas egenskaper som t.ex. hastighetsbegränsning och bärighetsklass. I Krönt vägval karta kan man också rapportera felaktigheter i avståndsberäkning eller att väginformationen är felaktig.

12 oktober 2017

Ny CFO

Sofia Hedberg har nu påbörjat sitt arbete som CFO på Triona. 

6 oktober 2017

Lasset för maskintransporter

Swecon, som är rikstäckande återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner, har valt att använda Lasset för att effektivisera sin transportadministration. 

2 oktober 2017

Vi hälsar Landstinget Västernorrland välkomna till Triona

Landstinget Västernorrland (LVN) har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.

11 september 2017

Ny kund – Jernbanedirektoratet

Triona har tecknat avtal med Jernbanedirektoratet i Norge avseende leverans av konsulttjänster. Avtalet är ett ramavtal som löper över 2 + 1 + 1 år.

28 augusti 2017

Fler ramavtal med Trafikverket

Triona har under de senaste månaderna fått ytterligare möjligheter att leverera konsulttjänster med verksamhets- och IT-kompetens till Trafikverket genom nya ramavtal.

21 augusti 2017

Ny version av TNE

I våras släpptes version 3.1 av TNE som bl.a. omfattar en ny modul som kallas TNE Studio. TNE Studio är ett webbaserat verktyg som möjliggör hantering av bakgrundsjobb som körs och kan schemaläggs i serverplattformen. Nytt i TNE 3.1 är även utökad kompatibilitet med databashanteraren Oracle.

14 augusti 2017

Triona Routing Engine nu hos Samtrafiken

I Samtrafikens reseplanerare Resrobot används sedan i våras Trionas ruttningsprodukt TRE, Triona Routing Engine.

7 augusti 2017

Ny version av Trionas Avståndstjänst

Nu finns en ny version av Trionas Avståndstjänst där vi förutom ett antal buggrättningar också lagt med en del intressanta nyheter.

26 juni 2017

Avtal med Stockholms stad

Miljöförvaltningen Stockholms stad har tecknat ett avtal med Triona avseende ett uppdrag att anpassa en webbportal. Vi är väldigt glada att återigen få förtroendet att arbeta tillsammans med Miljöförvaltningen, särskilt genom en upphandling med så högt ställda krav på expertkompetens inom bland annat GIS.

19 juni 2017

Ny version av TRACS Flow

TRACS Flow vidareutvecklas kontinuerligt och i mitten av april lanserades en ny version. Nästa version planeras komma i oktober 2017.

14 juni 2017

Kystverket tar TNE i produktion

Under senvintern levererade Triona TNE till Kystverket och systemet är nu i produktion. Framöver kommer fokus att ligga på registrering, import och validering av farledsdata.

30 maj 2017

Azure lyfter Triona

Den 1 juni välkomnar vi 10 nya medarbetare till Trionakoncernen i samband med att Triona övertar verksamheten inom avdelningarna R&D och QA från LiveArena TV AB.

29 maj 2017

Årsredovisning 2016

Nu är årsredovisningen för 2016 publicerad.

5 maj 2017

Triona etablerar sig i Finland

I maj etablerar Triona verksamhet i Finland. Kontoret etableras i Espoo som ligger i utkanten av Helsingfors

3 maj 2017

Triona tecknar avtal med Euroskilt

Triona skall tillsammans med Euroskilt utveckla ett system för skyltstyrning genom standardiserade protokoll.

17 april 2017

Logistiksystem i produktion vid gruvan i Kiruna

I slutet av förra året valdes Triona som leverantör till BDX avseende deras nya uppdrag för LKAB, som omfattar maskin- och transporttjänster ovan jord i Kiruna. Lösningen togs i produktion på nyårsdagen.

10 april 2017

Triona växer i Sundsvallsregionen

Med nytt kontor och fler medarbetare satsar Triona nu ännu mer i Sundsvallsregionen.

6 april 2017

Setra med i Lasset

Setra startar ett pilotprojekt för att utvärdera Lasset. Under perioden april-september ska de med hjälp av Lasset beställa alla transporter till fem utvalda länder.

3 april 2017

OpenTNF 1.0 publicerad

Triona har nu publicerat version 1.0 av specifikationen för OpenTNF på www.opentnf.org. OpenTNF är en öppen standard för en flexibel och ett effektivt utbyte av data för transportnätverk framtagen i samarbete med Trafikverket, Statens vegvesen och Trimble.

27 mars 2017

Ramavtal med Statnett

Triona har som underleverantör till UBConnect tecknat ett ramavtal med Statnett.

22 mars 2017

Ramavtal med Stockholms läns landsting (SLL)

Stockholms läns landsting (SLL) har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.

20 mars 2017

Proof of concept - livscykelhantering av data

Triona har ingått ett avtal om att delta i projektet ”Verifiering IFC Alignment & InfraGML”. Projektet ingår som en del av projektet IFC Infrastructure Alignment Deployment som drivs inom ramen för BuildingSMART International. Projektet ingår också i programmet Smart Built Environment.

13 mars 2017

Alltransport väljer TRACS Flow

Alltransport har upphandlat ett nytt verksamhets-/orderplaneringssystem till Alltransportkoncernen. De valde TRACS Flow från Triona.

7 mars 2017

Ny lokal i Oslo

Triona flyttar till nya lokaler i Oslo.

1 mars 2017

Ramavtal med Trafikverket

Trafikverket har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende konsulttjänster för väg- och järnvägsdata samt geografisk information.

27 februari 2017

Ny lokal i Stockholm

Triona har flyttat till en ny lokal i Stockholm.

6 februari 2017

Effektivare kodgenerering hos ABB

I inledningen av 2015 erhöll Triona uppdrag från ABB Power System.

30 januari 2017

Lasset nu även i Kina

SCA Timber China har börjat använda Lasset för att upphandla och beställa containertransporter från Sverige till Kina.

24 januari 2017

Navigationsapp till Keolis

Keolis har valt Triona som leverantör av en navigationsapp som ska användas för att underlätta linjeutbildningen av förare. Genom navigationsappen kommer föraren att få tillgång till en vy över och information om de turer som ska köras via en mobil enhet som installeras i bussarna. Navigationsappen kommer att baseras på en fordonsanpassad androidplattform, utvecklad av företaget Fleetech som är delägt av Triona.

16 januari 2017

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

22 december 2016

Transportdataplattform till Clas Ohlson

Clas Ohlson har tecknat ett avtal med Triona avseende utveckling av en ny transportdataplattform.

19 december 2016

Ramavtal med Statens Vegvesen

Triona har tecknat ramavtal med Statens Vegvesen inom området Geomatikk (GIS och Geodata) samt leveransuppdrag och kompetensuppdrag. 

16 december 2016

TNE och ny webblösning till Jernbaneverket

Triona har tillsammans med Trimble vunnit en upphandling om att leverera ett system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation till Norska Jernbaneverket. Systemet omfattar leverans av produkterna TNE, Trimble Novapoint och en ny webblösning.

12 december 2016

Förvaltningsavtal med Esso i Norge

I oktober tog Triona över ansvaret för den fortsatta förvaltningen av systemet CapTank för ytterligare en kund, Esso Energi i Norge.

6 december 2016

Transporter via järnväg i Lasset

Upphandling och beställning av järnvägstransporter kan nu göras med Lasset.

22 november 2016

Nytt logistiksystem för BDXs uppdrag hos LKAB

LKAB har skrivit kontrakt med BDX avseende maskin- och transporttjänster ovan jord i Kiruna. Uppdraget ställer nya krav på verksamhetssystem och rapportering/uppföljning. För att möta dessa krav har BDX valt att fördjupa samarbetet med Triona.

7 november 2016

Ny version av TRACS Flow klar

TRACS Flow vidareutvecklas kontinuerligt och förra veckan lanserades en ny version. Nästa version planeras komma i april 2017.

24 oktober 2016

Triona testar ITS Station

Den 23 september genomförde Triona tillsammans med Visiontech och Aventi ett fullskaligt systemtest av en egenutvecklad ITS station i Grillstadtunneln. Senare i höst har vi planerat in motsvarande tester i Väretunneln och för en teststräcka på E39 Öysand.

17 oktober 2016

Norska Kystverket väljer TNE 3.0

Triona har vunnit en upphandling om att om leverera ett system för underhåll och presentation av farledsdata åt Norska Kystverket.

10 oktober 2016

Triona stödjer kampen mot cancer

Triona stödjer kampen mot cancer genom Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj mot bröstcancer och Movembers kampanj för mäns hälsa.

7 oktober 2016

TNE version 3.0 klar

Triona har under en längre period arbetat med att utveckla en ny generation av plattformen TNE. Den 28 september lanseras så äntligen version 3.0 av TNE officiellt vilket möjliggör digitalisering av våra kunders verksamhetsprocesser.

3 oktober 2016

Vi hjälper Trafikverket i utvecklingen av järnvägsområdet

Triona fortsätter att medverka med seniora konsulter i utredningar och projekt för olika former av verksamhetsutveckling, bl.a. inom järnvägsområdet. Senaste uppdraget som Triona fått av Trafikverket handlar bland annat om att etablera en målbild för framtidens anläggningsövervakning samt ett fortsatt i arbete om anläggningens livscykelkostnader. Vi är med och skapar framtidens smarta transportinfrastruktur.

20 september 2016

Avvikelserapportering och uppföljning inom tågtrafik

Triona har utvecklat ett avvikelserapporterings och uppföljningsverktyg kallat RUFS.

12 september 2016

Clas Ohlson tecknar avtal med Triona

Clas Ohlson har tecknat ramavtal med Triona avseende tjänste- och uppdragsleverans.

5 september 2016

Triona skriver förvaltningsavtal med OKQ8 and Hoyer

Första juli tog Triona formellt över ansvaret för den fortsatta förvaltningen av CapTank, en mobil orderapplikation för tankbilsdistribution.

29 augusti 2016

Ny lokal i Falun

Triona flyttade i början av veckan till en ny lokal i Falun.

26 augusti 2016

Förvaltningsavtal med Bergvik skog

Triona har tecknat ett förvaltningsavtal avseende systemet SPIRA.

22 augusti 2016

Smart skadeanmälan på nätet med hjälp av ny tjänst från Triona

Till Länsförsäkringars nya tjänst för Skadeanmälan på internet används en positioneringstjänst utvecklad av Triona.

15 augusti 2016

Lantmäteriet väljer på nytt Triona som leverantör

Lantmäteriet har nyligen genomfört en upphandling avseende systemförvaltning för ett system vilket benämns metadataverktyget. Systemet används för att hantera metadata inom uppdrag för andra myndigheter. Triona fick förnyat förtroende som leverantör.

8 augusti 2016

SCA inför Lasset i Frankrike

SCA Timber France kommer att börja använda Lasset för alla sina transporter från sitt lager i Rochefort i Frankrike.

4 juli 2016

App underlättar för besökaren på din konferens

Visst brukar det vara stressigt att hålla koll på allt när du är på konferens? Erbjud dina konferensbesökare en app som hjälper dem att hålla koll på tidprogram, scheman, information om föreläsningar och föreläsare.

21 juni 2016

Gävle kommun ruttar med data från TNE

Gävle kommun har driftsatt sin nya produktionskedja för ruttningstjänster baserad Trionas produkt TNE och en komponent som omvandlar TNE till ett ruttningsbart dataset

7 juni 2016

Statens vegvesen valde TNE Rosatte Service

I inledningen av året tog Statens vegvesen modulen "TNE Rosatte Service" i produktion.

30 maj 2016

100 000 bokade lass med Lasset

I mitten av april bokades lass nr 100 000 i Lasset av Reaxcer. Transportbeställningen gjordes av Gällö Timber.

19 maj 2016

Holmen Skog väljer TRACS Rundvirke

Holmen Skog Region Norr har valt att börja med TRACS Rundvirke för att få en bättre överblick över volymer vid väg och inkörda volymer hos industrin.

16 maj 2016

Webbinarium för TNE 3.0

Den 31 maj och 2 juni arrangerar vi webbinarium för våra TNE kunder där vi presenterar nästa generation av plattformen Transport Network Engine (TNE).

13 maj 2016

Vinn tid och kvalitet i kravarbetet

Triona erbjuder två seminarier runt följande teman; ”Vinn tid och kvalitet med testbara krav” och "Förbättra kravarbetet med User stories".

12 maj 2016

Ny arkitektur för onlinebokningar

Wakanow är en av Afrikas största resebyråer med en stark tillväxt på senare tid. De utvecklar nu ett nytt och modernt system för att hantera onlinebokningar bestående av en webblösning samt applikationer för iOS och Android.

12 maj 2016

Årsredovisning 2015

Nu är årsredovisningen för 2015 publicerad.

6 maj 2016

Arlanda Express - Trionas Preferred Partner

Arlanda Express och Triona har ett ömsesidigt samarbete, vilket skapar nytta för båda organisationerna och skapar ett hållbart samhälle.

2 maj 2016

Trafikkdirigering AS – första kunden i Arbeidsvarsling-Loggbok

Trafikkdirigering AS blev den första kunden för Trionas nya system Arbeidsvarsling-Loggbok och ytterligare företag är på väg att ansluta sig.

2 maj 2016

Inlandsfrakt väljer TRACS Rundvirke

Inlandsfrakt byter transportledningsverktyg till TRACS Rundvirke för att förenkla för både transportledare och chaufförer med ett tydligt kartbaserat gränssnitt och omedelbart uppdaterade volymer i alla led.

27 april 2016

SL väljer Triona Routing Engine - TRE

SL:s multimodala reseplanerare för Stockholmsområdet byter nu komponent för ruttning av cykel/gång. Framöver kommer Triona Routing Engine (TRE) att användas.

15 april 2016

Kallelse till årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 19 maj 2016, klockan 12.00 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. Efter stämman serveras lättare förtäring.

12 april 2016

Ramavtal med Trafikverket för trafikinformation

Triona har fått ramavtal med Trafikverket för konsulttjänster inom trafikinformation. Triona stärker därmed sin position som leverantör till Trafikverkets verksamhet.

24 mars 2016

Kantega, Triona och Vianova vann nytt NVDB-avtal!

Statens Vegvesen har tilldelat Kantega, Triona och Trimble-selskapet Vianova Systems avtalet som omfattar förvaltning och vidareutveckling av Norges Nationella Vägdatabas (NVDB), en offentlig databas med data om Norges vägar.

29 februari 2016

Guldpartner till Microsoft

Triona förnyar sitt guldpartnerskap med Microsoft.

22 februari 2016

Triona optimerar transportflödet i skogen

SCA, Sveaskog och Södra har valt Triona att utveckla och drifta en gemensam tjänst för transportoptimering.

15 februari 2016

Triona - LiveArenas utvecklingspartner

Triona utvecklar LiveArenas Playsite!

9 februari 2016

MLT på plats med TRACS Flow

Införandet av TRACS Flow hos MLT har nu kommit så långt att gamla miljön kan stängas.

1 februari 2016

Rörvik Timber går med i Lasset

Rörvik Timber börja idag använda Lasset för transporter från alla sina enheter

25 januari 2016

Proof of concept runt BIM

Triona och Vianova har tillsammans utvecklat en lösning som gör att projekteringsdata kan nyttjas i andra system och faser i anläggningens livscykel.

15 januari 2016

SpeedMap – Förnyat förtroende från Vejdirektoratet

Triona har vunnit en upphandling hos Vejdirektoratet i Danmark som omfattar fortsatt underhåll och drift av SpeedMap. SpeedMap är Vejdirektoratets lösning för hantering och visualisering av trafikinformation på det danska vägnätet.

14 december 2015

Trafikverket väljer Transport Network Engine (TNE)

Acando har tilldelats ett avtal med Trafikverket rörande implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige. Inom ramen för detta avtal är Triona ansvarig för leveransen av den lösning som hanterar trafiknät. Lösningen realiseras med hjälp av produkten Transport Network Engine (TNE) och Novapoint DCM, Vianovas klient för ajourhållning av trafiknät.

4 december 2015

Learning Fleet – Triona optimerar fordonstransporter

Triona har utvecklat funktioner för återanvändning av data från fordon för att effektivisera transporter. Genom att samla in data från fordonsflottor kan andra fordons körsätt och rutter optimeras.

30 november 2015

Ökad effektivitet med TNE 3.0

I mitten av november publicerades för första gången i produktion ett nytt dataset för ruttberäkningar med hjälp av version 3.0 av Trionas produkt Transport Network Engine (TNE).

23 november 2015

Ny medarbetare

Vi hälsar David Nolåkers välkommen till Triona!

23 november 2015

TRACS Rundvirke ger Norrskog överblick

Norrskog kommer i framtiden att se sina virkesvolymer på väg från skog till industri. Med TRACS Rundvirke kan de via karta få en snabb överblick av var all deras skogs- och väglager finns och hur mycket som finns kvar att leverera till deras olika kunder vid industrin.

9 november 2015

Rune Dragsnes ny daglig leder i Triona AS

Rune Dragsnes tar över som daglig leder i Triona AS efter Espen Moseng som flyttar från Trondheim och därför slutar på Triona.

2 november 2015

Snart kan tunnlar prata med din bil

I Norge deltar Triona i utvecklingen av s.k. ITS-stationer till Statens vegvesen

29 oktober 2015

Omlastningspunkter för järnvägstransporter

Triona deltar i EU-studien ”User-Friendly access to information on last-mile infrastructure for rail freight”

19 oktober 2015

Triona stödjer kampen mot cancer

Triona stödjer kampen mot cancer genom Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj mot bröstcancer och Movembers kampanj för mäns hälsa.

19 oktober 2015

Statens vegvesen får de bästa rutterna

Statens Vegvesen i Norge använder Trionas produkt Transport Routing Engine - TRE - för att tillhandahålla ruttplanering för bil och tung trafik såväl som för cykel och gång.

25 september 2015

Ny medarbetare

Vi hälsar Johan Pettersson välkommen till Triona!

14 september 2015

Se filmen om arbetet bakom vår insats i Skid-VM

Falun2015 skulle bli ett Skid-VM "beyond all expectations”.

31 augusti 2015

Nya medarbetare

Vi hälsar Jerker Andersson och Mirjami OIsson välkomna till Triona!

10 augusti 2015

NCC tar TRACS Flow i drift

I juni tog man inom NCC Roads verksamhetsområde "Ballast" Trionas ordersystem TRACS Flow i skarp drift.

10 augusti 2015

Lasset växer vidare

Under våren har bl a Moelven Dalaträ, Norrskog, Bergs Timber och Valbo Trä anslutit sig till Lasset

15 juni 2015

Guldpartner till Microsoft

Triona förnyar och utökar sitt guldpartnerskap med Microsoft.

10 juni 2015

Nytt uppdrag från ABB Power System

Triona har fått ett nytt uppdrag från ABB Power System.

1 juni 2015

Kystverket väljer Triona

Kystverket i Norge har tecknat ett avtal med Triona om modellering av sina farleder.

31 maj 2015

Nytt verksamhetssystem till Bergvik Skog

Triona har fått uppdraget att utveckla ett nytt IT-system till Bergvik Skog Plantor AB.

25 maj 2015

Kartbaserad trafikinformation för Statens vegvesen

Triona har tillsammans med Acando erhållit ett ramavtal med Statens vegvesen.

18 maj 2015

Ramavtal med Lantmäteriet

Triona tecknade i inledningen av året ramavtal med Lantmäteriet avseende GIS och geodata.

11 maj 2015

Statens vegvesen väljer Trionas appar

Statens vegvesen har tecknat ett avtal med Triona avseende nyttjanderätt för apparna Vegviser/Vegfoto.

4 maj 2015

Nytt uppdrag för Stockholms stad

WSP har tillsammans med Triona i inledningen av året erhållit ett uppdrag avseende lagringsmiljö och informationshantering för gatuvyer.

29 april 2015

Kallelse till årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 21 maj 2015, klockan 12.00 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. Efter stämman serveras lättare förtäring.

21 april 2015

Ny medarbetare

Från den 1 april är Olle Bergman anställd som seniorkonsult på Triona. Olles expertis blir en tillgång för Trionas djupa verksamhetskompetens t.ex. inom området vägdata.

8 april 2015

Triona ökar ägandet i Fleetech

Triona ökar ägandet i Fleetech från 30 till 33% genom att Triona köper en del av Jens Werners (anställd av Triona) aktier.

7 april 2015

Transportinfrastrukturdagar hos Triona den 26-27 februari 2015.

4 mars 2015

VM-Festen med Triona

Efter ett nästan tre år långt engagemang för Triona är nu Skid-VM över. Vi kan sammanfatta Trionas deltagande och vår leverans av appen etc. som mycket framgångsrikt.

2 mars 2015

Trionas Skid-VM app tillgänglig för nedladdning

Nu kan den officiella Skid-VM appen "Falun2015 Live Results" laddas ner i App Store för iOS och i Google play för Android. Den kan även nås via en mobil webb-sida med exakt lika funktionalitet.

9 februari 2015

TNE Nxt testas av kund

I slutet av december levererades den första versionen av nästa generations plattform för hantering av transportnät till Skogens datacentral (SDC) för test.

8 januari 2015

Skogdatas nya partner inom GIS

Skogdata har tecknat avtal med Triona avseende tillhandahållande av vägdata, avstånd- och ruttberäkning samt applikations- och serverdrift inom GIS området.

7 januari 2015

Triona gör app åt Skid-VM i Falun

Den som besöker och betraktar Skid-VM i Falun 2015 ska få en upplevelse av aldrig tidigare skådat slag. Det är VM-organisationens vision och den ska förverkligas med teknikens hjälp.

5 december 2014

Triona är med på Propellern 22 oktober

Propellern är Högskolan Dalarnas arbetsmarknadsdag i Borlänge.

15 oktober 2014

Triona stödjer kampen mot cancer

Triona stödjer kampen mot cancer genom Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj mot bröstcancer och Movembers kampanj för mäns hälsa.

4 oktober 2014

Triona och Vianova övertar MIPSS från Mesta

Triona och Vianova köper Mestas produktionsstyrningssystem MIPSS. Parterna ingår samtidig i ett strategisk samarbete med Mesta. Avtalet omfattar också kommersialisering av MIPSS – både för norska och utländska marknader.

8 september 2014

Trionas nya styrelse

Vid årsstämman i slutet av maj valdes en ny styrelse till Triona med Lars Harrysson som ordförande.

20 augusti 2014

ABT Bolagen väljer TRACS Flow

ABT Bolagen har valt Trionas nya transportledningssystem TRACS Flow som ersättning för sitt nuvarande transportledningssystem Cockpit. Övergången sker stegvis under 2014 och innefattar både kontorssystemet och mobillösningen.

20 augusti 2014

Ny ledare för Triona i Norge

Espen Moseng tar rollen som ledare för Triona i Norge, formellt som daglig leder i Triona AS.

12 augusti 2014

Ny Medarbetare

16 juni 2014

Mantum väljer TRACS

Mantum har valt Trionas nya transportledningssystem TRACS Flow som ersättning för sitt nuvarande transportledningssystem Cockpit. Övergången kommer att starta med införandet av mobillösning och därefter ske stegvis under 2014.

23 maj 2014

Inlandsfrakt AB väljer TRACS

Inlandsfrakt har valt att ersätta sitt nuvarande transportledningssystem Cockpit med Trionas nya transportledningssystem TRACS Flow. Införandet kommer att ske stegvis under 2014. Överenskommelsen mellan Inlandsfrakt och Triona omfattar även leverans av TRACS Flow mobillösning och tilläggsmoduler för materialhantering samt en webbportal.

9 april 2014

Nyhetsarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra nyheter.