Nyhetsarkiv

Ny release av Transport Routing Engine

5 februari 2018

I januari har en ny release av Transport Routing Engine, TRE, släppts. Denna release inkluderar prestandaförbättringar samt ett antal nya funktioner.

Den nya releasen av TRE innehåller nya versioner av Triona BikeRouter (ruttberäkning för cyklister och gående), Triona CarRouter (ruttberäkning för personbilar, lastbilar och andra motorfordon), OSM2Net samt TNE2Net.

Både CarRouter och BikeRouter innehåller prestandaförbättringar för både Windows och Linux (Debian och RedHat) installationer, förbättrad loggning av mätvärden samt utökade möjligheter till loggning och spårning via MQTT protokollet.

Andra nyheter är:

  • CarRouter har förbättrad och utökad hantering av egenskapsdata längs rutterna där vi också nu möjliggör beräkning av vägtullsavgifter med tidsfönsterbaserade regelverk för debiterad kostnad. Nytt är också att vi nu dynamiskt kan blockera eller öppna delar av nätet vid ruttning via attributfilter i sökningen
  • BikeRouter inkluderar fixar och förbättringar vid läsning av data från OpenStreetMap däribland möjligheten att hantera komplexa ytor uppbyggda av relationer.
  • Funktioner för att dynamiskt uppdatera data från externa källor (i denna version specifikt för trafikinformation i Norge samt vägtullsavgifter i Norge).
  • En förbättrad hastighetsmodell har introducerats i Triona CarRouter som bättre predikterar hastighet för fordon utifrån horisontal- och vertikalkurvatur.

TRE är en avancerad ruttberäkningsmotor som via konfiguration enkelt kan anpassas utifrån de flesta kundbehov över hur ruttberäkning / ruttoptimering skall ske. TRE kan enkelt integreras i andra system och driftas på Windows eller Linux.

Komponenterna i TRE kan beräkna optimala rutter för gående och alla typer av fordon (cykel, motorcykel, bil, buss, lastbil). TRE är också kärnan i Trionas avståndstjänst, https://distance.triona.se där TRE är konfigurerat för att optimera rutter efter fordons höjd, vikt och längd.