Nyhetsarkiv

Kunderna nöjda med Triona

15 mars 2021

I vår senaste kundundersökning som genomfördes under hösten 2020 fick vi återigen väldigt bra omdömen från våra kunder. Nästan alla kunder instämmer i påståendet ”Samarbetet med Triona fungerar bra”.

Kundundersökningen genomfördes under oktober 2020. På frågan om vilket helhetsbetyg man ville ge Triona gav 84% av våra kunder betyget 4 eller 5 (där 5 är högsta betyg) och det sammanfattande Kundindexet landade på 83 (max 100) vilket enligt Zondera är väldigt starkt och ligger klart över snittet i jämförelser med andra liknande företag.

Styrkor som våra kunder lyfter fram hos oss är exempelvis:

  • Vårt kunnande & engagemang
  • Bra, prestigelöst samarbetsklimat
  • Det är lätt att komma i kontakt med oss och få tag på rätt person
  • Att våra produkter utvecklas kontinuerligt
  • Vår support

Självklart fanns det också några som hade förslag på hur vi kan förbättra oss och det tar vi till oss och jobbar vidare i vår strävan att bli lite bättre hela tiden.

Dessa undersökningar är ett viktigt verktyg för oss och vi tar med oss resultatet och jobbar med dessa frågor i hela organisationen, i våra kunduppdrag och produktförvaltningar. Resultatet visar att vi är på rätt spår, att vi gjort och gör ett bra jobb men vi får också konstruktiva förslag på hur vi kan jobba på att bli ännu bättre, säger Jens Werner, ledare Försäljning inom Triona.

Undersökningen genomfördes av det oberoendet undersökningsföretaget Zondera.