Nyhetsarkiv

Ny version av Trionas Avståndstjänst

26 juni 2017

Nu finns en ny version av Trionas Avståndstjänst där vi förutom ett antal buggrättningar också lagt med en del intressanta nyheter.

Flera ruttalternativ

Tjänsterna returnerar numer flera alternativa rutter om det finns relevanta sådana. Den första rutten som returneras är alltid den ”bästa” så om ni inte gör någon ändring hos er kommer ni fortfarande se den bästa rutten.

Att visa alternativa vägar för användaren gör oftare att någon av de föreslagna vägarna är den som användaren förväntat sig och tycker därmed att tjänsten ger ett bättre resultat

Betalstationer längs rutterna

En nyhet är att vi från och med nu returnerar de betalstationer som finns längs din beräknade rutt (t.ex. i Stockholm, Sundsvalls bron, Oslo). Detta gäller för både Norge och Sverige. 

Varje betalstation innehåller också information om standardavgift för bilar och lastbilar.

Denna information tillsammans med alternativa rutter ovan ger användaren ytterligare beslutsunderlag om vilken rutt man önskar välja.

Stöd för koordinattranformationer i frågor

Sedan tidigare har det varit möjligt att ange koordinatsystem som man önskar få geometrin för rutt-resultatet på. Vi har nu utökat detta både i SOAP och REST API:et så att det går att ange olika koordinatsystem för in-parametrar (t.ex. positioner) och ruttresultat.

Detta gör det enklare att använda resultat från GeoCodningen (som kommer som Sweref99TM) i ruttberäkningar och få svaret av denna som WGS84.

Tvinga gränspassage via tullstation

Vi har lagt till en parameter i rutt-anropen som man kan nyttja för att tvinga en rutt mellan Sverige och Norge att passera gränsen där det finns en tullstation. Vi tror detta är väldigt bra för er som beräknar rutter åt transportörer som har gods som måste förtullas vid gränspassage! 

Datauppdatering

När du använder vår tjänst ruttberäknar du alltid på färskt data, vi uppdaterar kontinuerligt våra data från Nationell Vägdatabas i Sverige och Nationell Vägdatabas i Norge.

Nyheterna finns enbart tillgängliga i version 1.1 av SOAP och REST-gränssnittet. Version 1.0 finns kvar för existerande klienter, men får inga nyheter eller förbättringar.Alla nyheter vi lagt till är bakåtkompatibla med tidigare kontrakt så ni behöver inte vidta några åtgärder mer än i fallet om ni vill nyttja den nya funktionaliteten.