Produkter & Tjänster

Vägförvaltningssystemet

Trionas vägförvaltningssystem VFS är ett webbaserat system för vägförvaltning. Systemet är utformat för att ge den enskilde väghållaren stöd i hela vägförvaltningsprocessen frånplanering/skapande av ny väg till underhåll och upprustning av befintlig väg.

VFS innehåller kraftfulla funktioner för hantering av nybyggnations-/upprustningsprojekt och materialtäkter och ger stöd vid både taktisk och operativ planering av vägförvaltningsverksamheten. Systemet innehåller dessutom funktionalitet för datautbyte med vägdatabaser, t.ex. Sveriges nationella vägdatabas NVDB.

Standarder som ligger till grund för VFS är bl a OGC:s WMS och WFS, och den svenska standarden för väg- och järnvägsnät.

VFS är utvecklat med Microsoft .NET, ESRI ArcGIS, OpenLayers och Javascript. Som databashanterare används Microsoft SQL Server.

Mer information

För mer information om vår produkt VFS, fråga Katarina.

Katarina Johansson +46 70 244 31 66
Skicka Email