Om Oss

Hållbarhet

Trionas roll i samhället är att skapa effektiva, miljövänliga och säkra flöden av data, gods och människor.

Vi är övertygade om att ansvar för och medvetenhet om miljöfrågor är en hörnpelare i en långsiktigt framgångsrik verksamhet. För oss är hänsyn till miljön och vår omvärld en självklarhet och en viktig del av vår företagskultur.

Vårt engagemang är delat i två större huvudområden:

  • Våra produkter och tjänster
  • Vår verksamhets påverkan på miljön

Produkter och tjänster

När det gäller våra produkter och tjänster, strävar vi efter att erbjuda våra kunder lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan. Tillsammans med våra kunder vill vi utveckla framtidens klimatsmarta lösningar inom transporter och logistik och därmed ta en aktiv del i skapandet av ett hållbart samhälle.

Vår verksamhet

I vår verksamhet strävar vi efter att både uppströms och nedströms i värdekedjan minska vår påverkan på miljön. Vi redovisar våra utsläpp årligen enligt GHG-protokollet och kan därigenom se var förbättrande insatser gör bäst nytta. Sedan många år prioriterar vi kollektivtrafik vid alla tjänsteresor och när det passar använder vi telefon, videokonferens och webbmöten i stället för att resa. Vi arbetar aktivt för att möjliggöra resor med buss, tåg, tunnelbana och cykel till och från våra kontor och förespråkar möjlighet till förnybart drivmedel för de medarbetare som väljer personalbil. Vi strävar efter att minska energiförbrukningen och alla större kontor använder 100 % ursprungsmärkt grön el. Klimatpåverkan är även en parameter som ingår vid val av driftslösning för våra produkter och tjänster.

Vi köper in KRAV- och/eller Rättvisemärkta produkter om dessa finns som ett alternativ. Vi vill också ta ansvar för vad vi lämnar efter oss försöker därför hitta nya användare för saker som vi är klara med och källsorterar alltid vårt avfall.

Styrande dokument

Vår miljöpolicy anger riktlinjer för vårt miljöarbete och miljöfrågorna finns med i vårt ledningssystem som möter ISO 9001:2008 och ISO 14001. Mer information om vår miljöpolicy och vårt ledningssystem delger vi kunder och andra intressenter vid behov.

Anders hjälper dig

För mer information om vår miljöpolicy och vårt ledningssystem, fråga då Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Skicka Email