Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Ny ledare för Trionas svenska verksamhet

Styrelsen i Triona AB är mycket glada att få välkomna Ted Lundström i den nya rollen som ansvarig för Trionas svenska verksamhet. Ted tillträder rollen från och med den första december 2023 och i och med detta stärker Triona sin nordiska organisation. Sedan tidigare har Rune Dragsnes och Mika Karjalainen motsvarande roller i Norge respektive Finland.

24 november 2023
Pressrelease

Ny version av TNE

Nu har vi på Triona levereratden senaste versionen av Transport Network Engine (TNE), version 3.12. I denna version har TNE Editor utvecklats och förbättrats med flera funktioner som gör det möjligt att arbeta effektivare med redigering av nät och företeelser.

23 november 2023

Triona driver hållbarhet med BEAst 4.0

Triona är medlem i föreningen BEAst och på deras senaste årsmöte stod Lars Lindgren från Triona, Produktägare för TRACS Flow, på scen. 

22 november 2023

Hållbarhet med Fair Transport

Triona och Fair Transport har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Triona kommer använda frågor, som ligger till grund för Fair Transports certifiering av transportutförare, i Trionas produkter som t.ex. C-Load. Partnerna skall också tillsammans verka för att marknadsföra Fair Transport, i syfte att nå en bred användning, samt att verka för att Fair Transport blir en standard inom EU.

20 november 2023

Kvartalsrapport Q3 2023: Stabilt kvartal, men nedgång inom anläggning/byggande

Orderingången under det tredje kvartalet 2023 var något sämre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen tvärtom varit i nivå med eller något över motsvarande kvartal 2022.

15 november 2023
Pressrelease

Triona stödjer kampen mot cancer

Triona stödjer kampen mot cancer genom Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj mot bröstcancer och Movembers kampanj för mäns hälsa.

31 oktober 2023

Energivärde som underlag för hållbarhetsredovisning

Biometrias tjänst Krönt vägval används av deras kunder för att beräkna det transportprisgrundande avståndet för timmertransporter från avlägg i skogen till industrin. Det framräknade avståndet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets olika egenskaper. 

13 oktober 2023

Transdev väljer FleetControl i Gästrikland

Transdev driver sedan tidigare kollektivtrafiken i Gästrikland. I december 2023 kommer ett nytt tioårigt trafikavtal med 66 bussar att aktiveras, och det är Transdev som fortsätter driva detta avtal vidare. FleetControl ingår som en del i systemlösningen. 

10 oktober 2023

En miljon ändringar till NVDB

Den 1 september passerades en milstolpe i SINUS historia! Då sändes ändringsförslag nummer en miljon till norska NVDB (National VegDataBank) från våra användare. 

11 september 2023

Triona deltar i ISV Success Program

Vi är glada att kunna berätta att Triona har blivit accepterade som deltagare i Microsofts ISV Success Program. Samarbetet med Microsoft har alltid varit viktigt för Triona och detta är ett naturligt nästa steg att ta. Vi får nu än bättre resurser och stöd av Microsoft och får förutsättningar att ytterligare höja vår kunskap om Microsofts plattformar och tekniker. När Triona nu har flera viktiga produkter och tjänster som bygger på Azure-teknik ser vi dessa samarbeten som viktiga för att stärka oss som leverantör av och partner till Microsoft. 

5 september 2023

Sveaskog effektiviserar vägprocessen

I Sverige finns 21 000 mil skogsbilväg! Sveaskog är näst efter Trafikverket Sveriges största väghållare och förvaltar 4300 mil enskilda väg. Vägförvaltning är en stor kostnadspost och idag förekommer en hel del manuell pappershantering, framför allt saknas den digitala länken till utförare av vägåtgärder.  

1 september 2023

Kvartalsrapport Q2 2023: Bra orderingång, men osäkerhet inom anläggning/byggande

Orderingången under det andra kvartalet 2023 var något bättre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen varit i nivå med eller något under motsvarande kvartal 2022.

31 augusti 2023
Pressrelease

Nytt kontor i Helsingfors

Under sommaren flyttade Triona till ett nytt kontor i Helsingfors.

28 augusti 2023

Trionas VD lämnar

I arbetet med att fortsätta utveckla Triona har Trionas styrelse och Mats Bayard gemensamt kommit fram till att det dags att växla över till en ny VD. Styrelsen är mycket tillfredsställd med den position som Triona har uppnått under Mats mer än 20-åriga ledning.

25 augusti 2023
Pressrelease

GIS-ramavtal med Stockholms stad

Triona har återigen erhållit ramavtal med Stockholms stad för konsulttjänster inom området Geodata och GIS. Samtliga förvaltningar samt flertalet av stadens bolag omfattas av avtalet. 

14 augusti 2023

Mika Karjalainen utsedd till VD i Finland

Mika Karjalainen har utsetts till VD för Triona Oy och ansvarig för Trionas verksamhet i Finland.

8 augusti 2023

Triona moderniserar Metsähallitus skogsinformationssystem tillsammans med Arbonaut

Triona och Arbonaut har valts för att utveckla det nya skogsinformationssystemet för Metsähallitus Metsätalous Oy. Uppdaterad, heltäckande och högkvalitativ skogsresursinformation är centralt för Metsähallitus verksamhet och beslutsfattande.

27 juni 2023

Nytt fältverktyg hos Sveaskog

I anslutning till att Sveaskog uppdaterat metodiken för naturvärdesbedömning har Triona deltagit i att ta fram ett nytt IT-verktyg för att utgöra stöd i fältarbetet.

22 juni 2023

Ny version av TNE

Nu har vi släppt TNE Version 3.11. TNE Editor har fått utökad funktionalitet för att arbeta med underlagsfiler, vilket förenklar och effektiviserar redigering av järnvägs- och vägrelaterade data.

21 juni 2023

Triona levererar en GIS applikation till Logset Oy

Triona och Logset Oy har under våren avtalat att Triona utvecklar en GIS baserad applikation – Logset Maps - som ska installeras ombord på Logsets skogsmaskiner. I ett första skede utvecklas funktionalitet som används av skotare (den maskin som hämtar upp och transporterar virke ut ur skogen).

19 juni 2023

Beräkning av kostnader för drift och underhåll av vägar

I inledningen av året vann Triona en upphandling avseende förvaltning och vidareutveckling av systemet MOTIV för Statens vegvesen. MOTIV används för att beräkna kostnader för drift och underhåll av vägar i Norge.

7 juni 2023

Ny version av TRACS Flow

Utvecklingen av TRACS Flow fortskrider och nu är version 3.1 klar.

2 juni 2023

Möte med Aktiespararna Solna/Sundbyberg

Torsdagen den 25 maj träffar vi aktiespararna i Solna/Sundbyberg.

22 maj 2023

Kvartalsrapport Q1 2023: Fortsatt positiv utveckling

Utvecklingen har som förväntat varit fortsatt positiv för det första kvartalet 2023 och orderingången var likvärdig med första kvartalet 2022.

22 maj 2023
Pressrelease

Kommuniké från Triona AB:s årsstämma den 16 maj 2023

Trionas årsstämma hölls i Borlänge den 16 maj 2023 varvid bland annat nedanstående beslut fattades.

16 maj 2023
Pressrelease

Möte med Aktiespararna Linköping

Torsdagen den 11 maj besöker aktiespararna i Linköping Triona.

25 april 2023

VR fjärrstartar värmare

Triona har tillsammans med operatören VR tagit fram en lösning för att fjärrstarta värmarna på delar av sin bussflotta. Nu startar värmarna vid behov och i lagom tid innan bussen skall ut i trafik. Detta minimerar miljöpåverkan och säkerställer en varm buss till chauffören. 

11 april 2023

En tjänst som hänger med i svängarna

C-Load firade under 2022 sitt 10-årsjubileum och mycket har hänt på dessa år. Senaste året har kanske varit ett de mest händelserika åren i C-Loads historia. Förutom att ha fortsatt den kontinuerliga vidareutvecklingen har vi också anpassat tjänsten till en omvärld med svårigheter att hitta transporter och stora variationer av exempelvis drivmedelspriser.

5 april 2023

TRACS Flow i drift hos SWEROCK

Swerock är en av landets största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I december 2022 började driftsättningen av TRACS Flow hos Swerock.

21 mars 2023

Möte med Aktiespararna Falun/Borlänge

Torsdagen den 23 mars besöker aktiespararna Falun/Borlänge Triona.

20 mars 2023

Ny version av TRA

Vårt system Triona Roadwork Assistant, en digital loggbok som används vid vägarbeten, får hela tiden nya kunder! I januari släpptes en ny version som gjorde systemet ännu mer användarvänligt. Förbättringar har gjorts av både kontorsdelen (webben) och appen – både i iOS och Android.

28 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022: Stark tillväxt 2022

Trionas hade en stark tillväxt under 2022, både organiskt och genom det förvärv som genomfördes i början av 2022. Utvecklingen i det fjärde kvartalet 2022 har som förväntat varit fortsatt positiv och orderingången var likvärdig med fjärde kvartalet 2021.

24 februari 2023
Pressrelease

TRACS Flow 3.0

Triona har nu lanserat den senaste versionen av TRACS Flow nämligen 3.0. Under snart ett decennium har vi utvecklat TRACS Flow till ett system som ger brett stöd i verksamhetsprocesser åt aktörer inom transport- och entreprenadbranschen. 

17 februari 2023

Nyhetsarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra nyheter.