Nyhetsarkiv

Sveaskog effektiviserar vägprocessen

1 september 2023

I Sverige finns 21 000 mil skogsbilväg! Sveaskog är näst efter Trafikverket Sveriges största väghållare och förvaltar 4300 mil enskilda väg. Vägförvaltning är en stor kostnadspost och idag förekommer en hel del manuell pappershantering, framför allt saknas den digitala länken till utförare av vägåtgärder.  

Triona utvecklar nu ett nytt system som är till för entreprenörer och kommer att användas i en mobil eller platta. Entreprenörerna kommer få sina arbetsordrar nedladdade och kommer att kunna återrapportera att åtgärd är utförd samt om det finns några avvikelser.  

sveaskog-1.jpg

Foto: Sveaskog

Med det nya systemet ser Sveaskog att det finns stora möjligheter till både effektivisering och kostnadsbesparingar. Systemet kommer också att skapa förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt samt ge transparens i organisationen, dvs synliggöra var och när en vägåtgärd är planerad och utförd. Det blir också transparens mellan Sveaskog och entreprenörerna vilket ger entreprenörerna möjligheter till bättre framförhållning och planering av arbeten. Sveaskog får också en tydligare och snabbare återkoppling av utförda arbeten.  

"Det finns flera skäl till att vi valde Triona som leverantör. De kan våra befintliga IT-system och kan bidra till att vi uppnår maximala synergieffekter med dem och har också verksamhetskompetens inom vägområdet.", säger Christer Ranvald, projektledare på Sveaskog

En förstudie genomfördes under våren 2023 och därefter påbörjades utvecklingen. Arbetet drivs gemensamt av Sveaskog och Triona enligt SAFe. Triona innehar rollerna utvecklingsledare, arkitekt, kravanalytiker, utvecklare, testledare samt scrum master. Trionas expertis inom GIS kommer väl till nytta för ett system där kartan är en central komponent i utförarnas (entreprenörernas) vardag.  

Systemet är en mobil lösning (progressiv webbapplikation) med offlinestöd. Kartlösningen bygger på open source och serverdelarna är placerade i Azure. Systemet kommer att integreras med Trionas vägförvaltningssystem för att hämta information om entreprenörer, vägobjekt och vägåtgärder.  

Under hösten 2023 kommer en pilot att genomföras för ett antal entreprenörer och vi ser med glädje och spänning fram emot att få vara del i att bidra till en effektivare vägprocess med ökad datakvalitet, enhetligt arbetssätt och ökad transparens!