Produkter & Tjänster

Produkter & Tjänster

Oberoende av uppdrag lägger vi stor vikt vid att förstå din verksamhet.

Det underlättas genom att vi har ett stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, trafik, transporter, skogsindustri samt energi-/fordonsindustri och förverkligas genom ett nära samarbete med dig i det aktuella uppdraget. Att vara engagerad och kommunicerande är beteenden som vi prioriterar högt.

Vi erbjuder dig och din verksamhet

Tjänster

  • Konsulter - spetskompetens inom systemutveckling och integration samt ledning och verksamhetsutveckling.
  • Projekt - tidsbestämda uppdrag där vi genomför en utredning eller utvecklar ett IT-system.
  • Förvaltning - förvaltning av era IT-system där vi tar ett helhetsansvar för förvaltningsprocessen och en avtalad servicenivå.
  • Datafångst – Vi skapar information från bland annat 360-bilder och laserskanning.

Produkter

  • Standardprogramvaror - våra egna såväl som tredjepartsprodukter, bl.a. TNE, TRE och TRACS Flow.
  • Molntjänster - tjänster enligt principerna för till exempel Software As a Service och Attached Services samt driftstjänster bland annat Trionas Avståndstjänst, C-Load, FleetControl och SINUS.

Drift

  • Applikationsdrift för olika typer av applikationer, från enkla standard-applikationer till komplexa och verksamhetskritiska system.
  • Serverdrift av de servrar som behövs för de IT-system och produkter vi levererar till din organisation.

Vi lägger även stor vikt vid kvalitetssäkring, standarder och så kallad best-practice. Vi vet av erfarenhet att detta leder till ökad effektivitet och därför deltar vi i projekt inom till exempel SIS Stanli, Papinet, TISA, ISO TC211 och Inspire. I våra projekt och förvaltningserbjudanden använder vi bland annat XLPM, pm3 och ITIL vilket förenklar samspelet med din verksamhet och gör att vi snabbare kan nå resultat av hög kvalitet.