Produkter & Tjänster

Drift

Vi tillhandahåller skräddarsydd drift då behoven varierar för varje applikation för olika typer av applikationer, från enkla standardapplikationer till komplexa och verksamhetskritiska system.

Applikationsdriften tillhandahålls i enlighet med riktlinjerna i ITIL. Vi kan erbjuda ett flertal olika SLA nivåer med spännvidd från avtal med inställelsetid till att vi tar ett helhetsansvar för tillgänglighet av systemet. Serverdrift levererar vi tillsammans med partners som t.ex. Amazon, Microsoft och IPeer. Lösningen för varje system skräddarsys utefter krav på infrastruktur och tillgänglighet.

Vi levererar idag drift för flera system till kunder som t.ex. Statens vegvesen, Skogdata och Länsförsäkringar.

Vi levererar även molntjänster, t.ex. C-Load, där applikations- och serverdrift är en viktig del för att kunna leverera en komplett tjänst.

2015 ansvarade Triona för driften av den officiella webb-sidan www.falun2015.com i samband med Skid-VM i Falun.

En viktig framgångsfaktor vid drift av publika webbsidor är optimering av trafik och lösning för att hålla kostnaden nere och svarstiderna uppe. Vid driftövertagande av sajter, oavsett om det är Wordpress, Joomla eller något helt annat kan vi hjälpa dig att trafikoptimera applikationen för att ge snabbare svarstider genom intelligent cachning av innehåll, samtidigt som vi håller kostnaden nere.

Anders hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området drift, fråga Anders.

Anders Westberg +46 70 465 95 12
Skicka Email