Branscher

Transportinfrastruktur

I vårt samhälle ställer vi allt högre krav på transporter och kommunikation och förväntar oss att transporter av gods och människor sker på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Trafiken ska flyta på obehindrat utan störningar. Grunden för detta är en god transport-infrastruktur i form av farleder, järnväg och vägar. Tillgång till tillförlitliga data och välfungerande informationshantering är en förutsättning för god planering, kloka beslut och åtgärder samt relevant information till olika intressenter.

För trafikslagen väg-, järnväg- och sjöfart har Triona gedigen erfarenhet av att arbeta i uppdrag och leverera lösningar inom hela infrastrukturens livscykel; från planering, design och konstruktion till drift, underhåll och trafik. Vi har en unik kompetens och erbjuder produkter som stödjer en effektiv förvaltning av anläggningstillgångar och dess digitala representation, modeller och digitala tvillingar. Vi stödjer hela informationsflödet, från datafångst och masterdatahantering till tillhandahållande och användning av information, i olika typer av tillämpningar.

Triona har stor erfarenhet av IT-lösningar för hantering av beläggning, drift och underhåll, trafikmätning, trafikinformation, trafikledning/-styrning och ruttning. Vår kunskap används även för att ta fram och etablera standarder inom infrastrukturområdet.

Några av våra kunder är Bane NOR (Norge), Euroskilt (Norge), Nye Veier (Norge), Statens vegvesen (Norge), Stockholm stad, Trafikverket och Vejdirektoratet (Danmark). Vidare är ett stort antal kommuner i kunder hos Triona.


Läs våra case inom Transportinfrastruktur

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch transportinfrastruktur

Thomas hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området transportinfrastruktur, fråga då Thomas.

Thomas Höjsgaard +46 70 556 63 93
Skicka Email