Produkter & Tjänster

SINUS bk

SINUS bk är en webbaserad produkt som i huvudsak används av kommuner, hamnar, skogs- och energibolag. SINUS bk är det ledande förvaltningssystemet för anläggningar som till exempel broar, kajer och stödmurar i Norge.

SINUS bk är ett dokumentationsprogram som baseras på regelverk som har utvecklats via i ett nordiskt partnerskap. Produkten kan därmed användas även i Sverige och Finland.

SINUS bk hanterar dokumentation för alla byggnadsdetaljer för en anläggning. Exempel på anläggningar kan vara broar, kajer och stödmurar. Till olika anläggningar kan man lägga bilder, dokument och resultat från enskilda inspektioner så att kunden alltid har en fullständig översikt över sin anläggning, dess status och kostnader. Genom detta kan du som kund säkerställa riskhanteringen runt anläggningarna med avseende på bland annat bärighet och trafiksäkerhet. Du får en översikt över tillståndet för anläggningen och får stöd i planeringen av nödvändiga åtgärder så att gällande krav efterlevs. I tillägg till att kunna dokumentera drifts- och underhållsbehov kan också kostnadsestimat tas fram.

SINUS bk omfattar bl.a. följande funktionalitet:

  • Lagring och visning av alla detaljer för en anläggning
  • Lagring och visning av bilder
  • Lagring av olika typer av dokument
  • Resultat från 5-årliga huvudinspektioner
  • Resultat från årliga inspektioner
  • Skaderegistrering/skadekategorisering
  • Tidsintervall för åtgärder med tillhörande kostnad
  • Drifts- och åtgärdsprogram

 

Mer information

Vill du veta mer om vår molntjänst SINUS.bk, fråga Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Skicka Email