Om Oss

Kalendarium

Finansiella rapporter publiceras enligt nedan:

  • Bokslutskommuniké januari-december 2023, 27 februari 2024
  • Offentliggörande av årredovisning 2023, vecka 17 2024
  • Datum för årsstämma, 16 maj 2024
  • Delårsrapport för januari-mars 2024, 21 maj 2024
  • Delårsrapport för januari-juni 2024, 30 augusti 2024
  • Delårsrapport för januari-september 2024, 12 november 2024
  • Bokslutskommuniké januari-december 2024, 26 februari 2025

Rapporterna presenteras vid dessa datum även i en webcast.