Om Oss

Kalendarium

Finansiella rapporter publiceras enligt nedan:

  • Bokslutskommuniké januari-december 2022, 24 februari 2023
  • Offentliggörande av årredovisning 2022, vecka 18 2023
  • Datum för årsstämma, 16 maj 2023
  • Delårsrapport för januari-mars 2023, 22 maj 2023
  • Delårsrapport för januari-juni 2023, 31 augusti 2023,
  • Delårsrapport för januari-september 2023, 15 november 2023
  • Bokslutskommuniké januari-december 2023, 27 februari 2024

Rapporterna presenteras vid dessa datum även i en webcast.