Om Oss

Koncernledning

Trionakoncernens ledning består av följande personer:

Lars Harrysson, CEO
Född: 1952
Aktier: 1 010
Kontakt: +46 70 690 90 59

Rune Dragsnes, Managing Director Norge
Född: 1969
Aktier: 20 000
Kontakt: +47 928 42 929

Sofia Hedberg, CFO
Född: 1976
Aktier: 200
Kontakt: +46 70 020 41 05

Anna Mårsell, CTO
Född: 1976
Aktier: 5 500
Kontakt: +46 70 597 82 97

Jens Werner, CSO
Född: 1968
Aktier: 32 500 (genom bolag)
Kontakt: +46 70 248 07 43