Om Oss

Esri

Triona är Bronspartner med Esri och har genom ett mångårigt samarbete djup kompetens inom hela Esri’s produktsortiment.

Bronspartnerskapet ger oss tillgång till fördjupad support från Esri inom både teknik, marknadsföring och försäljning. Partnerskapet gör att vi på ett snabbt och effektivt sätt får kvalificerat stöd och tillgång till den senaste informationen, samt möjlighet att i ett tidigt skede utvärdera nya produkter. Hög kompetens på Esri’s produkter säkras via ständig utbildning och deltagande i Esri's internationella utvecklarkonferenser och liknande evenemang.

Triona har utvecklat avancerade lösningar inom alla delar av ArcGIS plattformen (Server, Engine och Desktop) vilka är ledande inom sitt respektive område. Vi har även erfarenhet av analys och databearbetning med Esri’s produkter.

esri-partner-net-bronze-light.png

Ola hjälper dig

Vill du veta mer om vårt arbete tillsammans med ESRI, fråga då Ola.

Ola Groundstroem +46 76 135 36 79
Skicka Email