Produkter & Tjänster

SINUS

SINUS infra, entreprenör och photo hjälper dig att fånga och ajourhålla infrastrukturrelaterade data, bland annat via bilder på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt.

Produkterna kan användas både på kontoret och ute i fält och i båda fallen kan kvalitetssäkrade data levereras direkt till exempelvis norska NVDB eller TNE utan tidskrävande och kostsamma mellanled. Genom att ta panoramabilder kan vi arbeta med en digital tvilling av vägen/järnvägen i SINUS foto. All information görs tillgänglig i applikationen och dokumentationen, som du annars var tvungen att gå ut på i fält för att verifiera, kan nu verifieras från kontoret. Alla synliga objekt kan också hämtas från bilderna och lagras i en databas.

Du kan också fånga data manuellt i fält med SINUS infra, en mobil lösning som är anpassad till surfplattor och mobiltelefoner.

SINUS-produkterna har bland annat följande funktionalitet:

 • SINUS entreprenör hämtar data från NVDB och skriver data till datafångst.
 • Visning av bilder och karta. I mobillösningen sker visningen av kartan automatisk ”där du är”.
 • Sök fram objekt, vilka i mobilösningen kan vara näraliggande inom en sökradie.
 • Visning av objekt i kartan.
 • Funktionalitet för att hämta bilder med objekt.
 • Registrera, redigera och ta bort objekt, med direkt lagring i en databas, t.ex. norska NVDB eller TNE.
 • Registreringsmodul där man går igenom bilder for å registrera objekt.
 • Inbyggd modul för ärendehantering, där ärenden kan knytas till objekt.
 • I mobillösningen finns funktionalitet för visning av ärenden/uppdrag, som er tilldelat användaren, och statusrapportering avseende utförda uppdrag.
 • Registrering av dokumentation av objekt med lagring av bild eller fil till t.ex. norska NVDB eller TNE.
 • Fotogrammetri, mätning (längd och area) och beräkning av position baserat på bilderna.
 • Filter-funktioner för objekt.

På vår produktsida har vi samlat mer information om SINUS Infra

Läs mer Logga in

Mer information

För ytterligare information om vår molntjänst SINUS infra, fråga Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Skicka Email