Om Oss

Aktieinformation

Trionas aktie är noterad på NGM Nordic SME. Inför noteringen, som skedde i slutet av 2022, togs ett informationsmemorandum fram som finns här.

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 december 2023 till 5 611 680 aktier.

Utdelningspolicy

Minst en tredjedel av koncernens vinst efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

Aktieägarinformation via e-post

Vill du ha diverse aktieägarinformation via mail (t.ex. publicering av finansiella rapporter och kallelse till bolagsstämmor)? Maila i så fall:

Ja, jag vill bli tillagd i maillistan för aktieinformation till angiven emailadress och ger tillåtelse att Triona registrerar min emailadress”

till följande emailadress anmälan@triona.se. Avregistrering sker till samma adress