Om Oss

Verksamhet

Vi har verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, trafik, transporter, skogsindustri och energi-/fordonsindustri.

Vi har dessutom mycket hög kunskap om olika generella tillämpningsområden som är viktiga för dessa verksamheter, t.ex. asset management, geografiskt relaterad information, ruttplanering, och ärendehantering.