Produkter & Tjänster

Datafångst

Vi skapar information från bland annat 360-bilder och laserskanning.

Triona utför uppdrag avseende fotografering (360 graders panoramabilder) och laserskanning av gator och vägar (även gång- och cykelvägar).

Uppdragen utförs både med egna resurser och med stöd av samarbetspartners. I ett efterföljande steg bearbetas bilder och punktmoln (som genererats från laserskanning) och vilket ger ett resultat som kan hanteras med produkten SINUS photo för registrering av digitala tvillingar för anläggningsobjekt som t.ex. vägmärken, vägräcken och farthinder.

Objekten ges en knytning till aktuellt järnvägs-, vägs- eller gatunät och verifieras mot uppsatta valideringsregler. Lagring och fortsatt hantering sker i produkten TNE (Transport Network Engine) eller annat system för anläggningsinformation.

Från dessa system kan sedan bilder och data enkelt användas och ajourhållas av SINUS photo, TNE Editor eller andra applikationer och verksamheter. Har du redan panoramabilder eller laserskannade punktmoln kan vi utgå från dessa och bistå er med bearbetningen.

Jens hjälper dig

För mer information om vårt arbete kring datafångst, fråga Jens.

Jens Werner +46 70 248 07 43
Skicka Email