Produkter & Tjänster

Konsulter - Vi bidrar med spetskompetens

Vi har konsulter som kan hjälpa dig inom ledning, verksamhetsutveckling, systemutveckling och integration. Konsulterna har i regel god erfarenhet av våra prioriterade kundsegment.

Genom detta har de vunnit en förståelse för och kunskap om verksamhetsområdet, dess olika datamodeller och standarder. Det gör att de enklare kan förstå dina behov och därmed snabbt kan ge dig ett resultat som skapar effekter.

Systemutveckling

För att kunna hjälpa våra kunder att utveckla sina affärer på ett effektivt sätt är vi övertygade om att det krävs mer än djupa tekniska kunskaper. Våra specialister har den kompetens och de egenskaper som krävs för att omsätta sina tekniska kunskaper till kundens unika situation.

Webbutveckling

Ett antal av våra systemutvecklare är även specialiserade på utveckling mot webben. Här finns kompetens inom bland annat grafisk design, användbarhet och tillgänglighet.

Mobilitet

Våra kunders verksamheter omfattar ofta fordonsflottor och fältverksamhet. Det gör att vi kan erbjuda kompetens inom design och användbarhet avseende mobila lösningar samt kommunikationslösningar.

Systemarkitektur

Systemarkitekt är en generell beskrivning av den som ansvarar för teknisk design av hela eller delar av ett IT-projekt eller system. Idag väljer man ofta att detaljera rollen med systemdesign.

Integration

Att integrera system eller processer är något vi arbetar med i så gott som alla projekt. Med hjälp av rätt integrationslösning kan systemen ge bättre stöd för såväl specifika användningssituationer som verksamhetskrav och därigenom minska kostnader för förvaltning och vidareutveckling.

Mentorskap

Våra mentorer inom utveckling hjälper enskilda eller hela team att bli mera effektiva i sina yrkesroller. Ofta handlar det om att erbjuda hjälp och stöd i hur man arbetar med metoder och begrepp som Agile, Test Driven Development och Domain Driven Design och tjänsteorienterade arkitekturer men även inom tekniska områden. Mentorn kan även vara bollplank och rådgivare till IT-chefen eller annan chef i organisationen inför ett teknikval, byte av plattform eller vid intregration av system.

Specialistkonsulter

Vi erbjuder ett stort antal olika specialisttjänster. Dessa spänner över många olika områden, från strategisk rådgivning till utveckling, kompetens kring en specifik Microsoftprodukt och implementering av IT-system. Vi erbjuder våra tjänster baserade på hög teknisk kompetens och har erfarenhet av projekt av varierande storlek och från ett flertal olika branscher.

Projektledning

Triona har gedigen kompetens inom projektledning som har stor erfarenhet av att driva projekt i kundens organisation eller projekt där Triona svarar för hela projektgenomförandet. Projektledarna är vana vid de krav som både agila och traditionella utvecklingsprojekt ställer, men det finns också en stor erfarenhet av att driva andra projekt såsom verksamhetsutveckling, utredningar och införandeprojekt. Projektledarna baserar arbetet på vedertagna metoder för styrning av projekt och utvecklingsarbete.

Testning

Generellt finns det i IT-verksamhet en allt större medvetenhet om värdet av strukturerad och kompentent kvalitetssäkring. För att möta behovet har Triona i egna projekt och förvaltningsuppdrag samt i kundens projekt medarbetare med kompetensinriktning på testledning, test och kvalitet.

Verksamhetsutveckling

Triona har medarbetare med lång erfarenhet av att analysera och utveckla kunders verksamhetsprocesser, med eller utan utvecklade IT-stöd. Basen för det är kompetens inom kundens verksamhetsområde samt erfarenhet och en verktygslåda med metoder.

Johan hjälper dig

För mer information om våra konsulter och vår spetskompetens, fråga Johan.

Johan Larsson +46 73 732 61 56
Skicka Email