Produkter & Tjänster

Triona Avståndstjänst

Triona tillhandahåller en avståndstjänst där avstånd, restider och CO2-utsläpp kan beräknas för vanliga personbilar och för tunga fordon. Avståndstjänsten fungerar för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna.

Utifrån en angiven start- och slutpunkt samt eventuella viapunkter, beräknar avståndstjänsten bästa väg för vald fordonstyp och returnerar körsträckan, beräknad körtid och utsläpp av CO2 utifrån bränsleförbrukning. Med bästa väg menas den snabbaste vägen för vald fordonstyp med hänsyn tagen till vilka vägar som vald fordonstyp kan och får framföras på. Tjänsten är en molntjänst med ett maskin-till-maskin gränssnitt (M2M).

Grunddata och beräkningsmodell

Avståndsberäkningen grundar sig på data från de nationella vägdatabaserna i Norge, Sverige och Finland vilket gör att vi kan erbjuda ruttförslag utifrån fordons höjd, längd och vikt med mycket bra kvalité. För övriga länder används data från OpenStreetMap där datakvalité är beroende av OpenStreetMap communityn.

Beräkningarna utförs med Trionas egen ruttberäkningsmotor, TRE (Triona Routing Engine).

På vår produktsida har vi samlat mer information om Triona Avståndstjänst

Läs mer

Mer information

För mer information om vår avståndstjänst, fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei +46 73 743 89 18
Skicka Email