Produkter & Tjänster

Systemförvaltning

Parallellt med användningen av ett system löper den viktiga fasen att förvalta systemet.

“Nyttan uppstår i användningen” Ingrid Ottersten, författare av boken Effektstyrning av IT

Det gäller att ha ett väldefinierat kundstöd samt tydliga processer för hantering av incidenter, utgivning av nya versioner samt hantering av nya och ändrade behov, som ofta uppkommer i samband med användning eller förändrade processer. Vi erbjuder oss att förvalta dina IT-system och vi baserar erbjudandet på pm3 och ITIL®. I ett förvaltningsavtal tydliggör vi bl.a.:

  • Förvaltningsuppdraget och dess mål (avtalet)
  • Förvaltningsobjektet (vad skall förvaltas)
  • Förvaltningsorganisationen (vem ansvarar för vad)
  • Förvaltningsprocesserna (hur vi skall arbeta)

Låter det byråkratiskt och krångligt?

Det kräver en del av både din organisation och oss för att bli framgångsrika i förvaltningsarbetet. Vi är övertygade om att ett strukturerat arbete är effektivare över tiden.

Håkan hjälper dig

För mer information om vårt arbete kring området systemförvaltning, fråga Håkan.

Håkan Blomgren +46 70 536 75 19
Skicka Email