Produkter & Tjänster

Produkter

Triona erbjuder produkter som hjälper våra kunder att skapa effektiva, hållbara och säkra flöden av data, energi, gods och människor. Produkterna används i hela värdekedjan som vi verkar inom, från hantering av infrastruktur såsom väg- och järnvägsnät, sjöfartsleder och elnät till att stödja trafik-, transport- och logistikverksamhet.

En ledande filosofi i vår produktutveckling är att produkterna skall kunna användas som de är, men även kunna nyttjas som en plattform för att konfigurera eller utveckla en anpassad lösning för kundens verksamhet. De skall självklart fungera ihop med lösningar från våra partners samt stödja, primärt internationella, standarder som finns tillgängliga. Produkterna utvecklas också för att, där så är lämpligt, kunna tillhandahållas som såkallade molntjänster.

Som ett komplement till våra egna produkter kan vi också tillhandahålla Open Source-produkter eller produkter som är tillgängliga via våra partners. Med våra produkter kan ni som kund snabbare och till en lägre kostnad nå resultat.

Jens hjälper dig

För mer information om våra produkter, fråga Jens.

Jens Werner +46 70 248 07 43
Skicka Email