Branscher

Transporter

Transporter av gods och människor är en grundläggande del av samhället. Utmaningen är att få transporten genomförd på ett snabbt, smidigt, lönsamt och hållbart sätt.

Förändringar i samhället påverkar även transporter och detta ställer nya krav på smidiga system som kan anpassas. Det gäller exempelvis förändringar i strukturer för olika aktörers ansvar och roller, utformningen av logistikprocesser och uppdragstyper.

Triona har under lång tid utvecklat system, som stöder kunderna i att möta transportrelaterade utmaningar, samt arbetat som rådgivare i frågor som rör användandet av IT och anpassning av verksamheten så att man kan möta morgondagens utmaningar. Idag erbjuder vi även produkter inom området. Med våra lösningar kan företagen effektivt planera och styra sina uppdrag. De kan även utveckla sin verksamhet genom strategisk och taktisk planering och bättre uppföljning.

Triona har erfarenhet och kompetens avseende avtals- och orderhantering, avståndsberäkningar, avvikelsehantering, fakturering/självfakturering, fältstöd/mobilitet, transportledning, ruttplanering, ”track and trace” och schemaläggning samt upphandlingar. Integration med andra system, exempelvis affärs-, våg- och underhållssystem, är ofta en naturlig del av våra uppdrag.

Några av våra kunder inom denna bransch är A-train, ABT, Alltransport, BDX, MLT, Green cargo, Keolis, Ragn-Sells och Örnfrakt. Genom vår strategiska partner Hacon arbetar vi även med norska NSB, Samtrafiken, SL och Västtrafik


Läs våra case inom Transporter

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch transporter

Thomas hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området transporter, fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard +46 70 556 63 93
Skicka Email