Nyhetsarkiv

Ny styrelse

23 maj 2022

Vid årstämman valdes en ny styrelse till Triona. Lars Harrysson kvarstår som ordförande och Lennart L. Hane fortsätter som ordinarie ledamot. Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes: 

  • Karin Burgaz, som idag delar sin arbetstid som ledarskap- och organisationsutvecklare med styrelsearbete. Hon har genom sitt styrelsearbete, sina anställningar och kunduppdrag erfarenhet från många olika branscher och företag i olika stadier. Inom styrelsearbetet bidrar hon med sin expertis inom ledarskap, företagskultur kombinerat med strategisk och värdeskapande tillväxt. Hon har idag mer än 15 års erfarenhet från styrelsearbete i bolag som befinner sig i olika stadier, start-ups, större etablerade expansionsbolag och förvaltningsbolag. Karin arbetar idag i styrelser I ett antal olika branscher så som tillverkningsindustrin, IT-leverans, SaaS, finans och renodlad konsulting. 
  • Jan Karlander, som mellan 2000 - 2012 arbetade i det egna familjeföretaget Agda Lön AB, ett IT-bolag som tillhandahöll lön och personalsystemet Agda PS. Arbetar sedan 2012 med investeringar i det egna bolaget Extrico Holding AB, som är Trionas näst största ägare. Investerar helst i små IT-bolag med en stor andel återkommande intäkter. Arbetar också sedan 2006 med fastigheter i det egna bolaget Staget Fastigheter AB. 
  • Pär Olsson arbetar som senior rådgivare för stora projekt hos Skanska Sverige AB. Han har mångårig erfarenhet från entreprenad, bygg och anläggningsbranschen. Utpräglad ledare med erfarenhet av att med fokus på uthållig lönsamhet etablera, leda och arbeta i en organisation med internationell prägel där medarbetare med olika bakgrund, kompetens och egenskaper samverkar på ett framgångsrikt sätt. 

Läs mer