Nyhetsarkiv

Arctic asfalt väljer TRACS Flow

28 maj 2018

Som en del av strategin för digitalisering av orderprocessen har Arctic Asfalt valt TRACS Flow som sitt orderhanteringssystem. Med hjälp av TRACS Flow blir processen och flödet av information mellan kontor och utförande team enklare och effektivare.

På kontoret används systemet för att hantera order från beställning till fakturering. Genom en konfigurering, som är anpassad till sin verksamhetsprocess kan de nu få en tydlig översikt över planerade arbetsuppgifter i framtiden. Beställningarna innehåller all information om jobbet som ska utföras. Där anges t.ex. mängden asfalt och ytan på ett område, liksom den tjocklek som ska läggas. Beställningar kan också registreras direkt i appen. Genom att hålla orderns hela livscykel på ett ställe, undviker de att betydande information försvinner när information överförs från en del av organisationen till en annan. Man slipper också att leta efter informationen.

Den allra största nyttan uppstår i början av planeringsfasen. Här får man en översikt över planerade order per team och arbetet enkelt omplaneras om behov uppstår. All nödvändig information finns tillgänglig i en enkel översikt.

arcticasfalt.jpg

Ute på arbetsplatsen används appen för att rapportera avvikelser. Det kan t.ex. vara antalet ton asfalt, där verkligt värde nästan alltid avviker jämfört med den beställda volymen, eller storleken på området. I stället för att fylla i dagliga rapporter på papper, kan beställningarna digitalt uppdateras direkt. Ofta uppstår problem, antingen med grundläggande förhållanden, väder eller andra antaganden som inte var som de borde. Detta kan nu dokumenteras direkt i appen så at det knyts till beställningen. När arbetet är klart godkänner platschefen allt innan beställningen tas över av projektledarna.

Framåt är det önskvärt att utvidga användningen så att fler och fler delar av orderprocessen kan täckas med samma system. Detta är ett samarbete Triona ser fram emot att vara delaktiga i. Tillsammans med Arctic Asfalt utvecklar vi nya och innovativa lösningar för som kan tas i bruk av alla entreprenörer som arbetar med asfaltering och beläggningsarbeten.

Mer information

Läs mer om Arctic Asfalt, TRACS Flow och några andra produkter som stödjer entreprenörer och dess verksamhet