Nyhetsarkiv

Ramavtal med Atlas Logistik

24 juni 2019

Atlas Logistik har ingått i ett ramavtal med Triona avseende produkten TRACS Flow. Leverans och driftsättning planeras ske med start under hösten 2019.

Bakom Atlas Logistik (Allmänna Transport och LogistikAlliansen i Skandinavien AB) står företagen;

  • Lastbilscentralen i Tvåstad AB (Centralen)
  • Foria AB
  • Fraktkedjan Väst AB
  • m4 gruppen AB
  • Sundfrakt AB

Dessa företag får genom att införa TRACS Flow en användarvänlig och modern plattform som möjliggör en digitalisering av flödet från avtals-/orderhantering till planering, operativt utförande och uppföljning. Systemet är byggt för att på ett enkelt sätt via konfiguration kunna anpassas till olika verksamheter och processer. För Atlas Logistiks bolag, som har flera olika typer av verksamheter passar det väldigt bra. Genom TRACS Flow får man en lösning som stödjer personer som arbetar i fält såväl som på kontoret samtidigt som interaktion med kunder och andra intressenter kan ske via webbgränssnitt.

Först ut med införande är Centralen och Sundfrakt.

För Trionas del innebär detta ett viktigt steg i utvecklingen mot vårt långsiktiga mål; att vara en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

”Hösten kommer att präglas av ett intensivt skede av utveckling av TRACS Flow. Mycket av den funktionalitet som efterfrågats av Atlas Logistik finns redan i TRACS Flow men det finns även områden som behöver utvecklas. Genom detta blir TRACS Flow en än starkare produkt, vilket kommer att komma alla våra kunder och partners till godo” Thomas Höjsgaard