Nyhetsarkiv

Ny medarbetare

8 april 2015

Från den 1 april är Olle Bergman anställd som seniorkonsult på Triona. Olles expertis blir en tillgång för Trionas djupa verksamhetskompetens t.ex. inom området vägdata.

Han har mångårig erfarenhet från Trafikverket/Vägverket i olika roller. Under många år har han arbetat både strategiskt och operativt med Vägverkets/Trafikverkets engagemang inom GIS standardisering såväl nationellt som internationellt för infrastruktur och med harmonisering med annan standardisering inom denna sektor, exempelvis BIM och ITS.

Han har en omfattande erfarenhet från verksamhetsutveckling inom en rad olika områden ex informationshantering, väghållningens informationsförsörjning, Trafikverkets tjänsteutveckling, konkretisering av att styra/leda processer för verksamhet etc. Han har också arbetat med förvaltning och utveckling av system för projektering och byggande av vägar vilket också inkluderat informations- och överföringsmodeller, ex RPM (Road Product Model baserad på STEP/Express).

Vi gläder oss åt att Olle kommit till Triona och hälsar honom mycket välkommen i gänget!