Nyhetsarkiv

Årsredovisning 2016

5 maj 2017

Nu är årsredovisningen för 2016 publicerad.

2016 blev som vi förutsåg ett spännande år där vår verksamhet utvecklades positivt. Koncernen omsatte 141,3 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,7 MSEK för året. Vinsten per aktie var 1,92 (0,66) SEK/aktie.

Relaterad information