Nyhetsarkiv

Triona Routing Engine nu hos Samtrafiken

7 augusti 2017

I Samtrafikens reseplanerare Resrobot används sedan i våras Trionas ruttningsprodukt TRE, Triona Routing Engine.

Samtrafiken är därmed ännu en aktör inom reseplanering som valt Trionas ruttning. TRE används i Resrobot vid ruttberäkningar för de resor eller delar av resor som sker med bil eller gång. Samtrafiken har därmed en kvalificerad ruttningskomponent som använder data från OpenStreetMap för ruttberäkningar för hela Sverige.

Triona stärker därmed ytterligare positionen som framträdande leverantör av ruttningstjänster i Norden, där TRE hjälper trafikanter att välja den bästa vägen för cykel, gång, personbil och tung trafik.