Nyhetsarkiv

Portal underlättar järnvägstransporter

21 maj 2018

EU vill ur ett miljöperspektiv stimulera järnvägstrafik och för att möjliggöra det krävs att järnvägsaktörer tillhandahåller pålitlig information om sina tjänster. Bristen på tillgänglig anläggningsinformation om t.ex. terminaler, industrispår, stationer, rangerbangårdar försvårar idag planeringsprocesserna för trafiktjänster på järnväg.

Triona ingår, tillsammans med tyska HaCon och europeiska transportorganisationer, i ett konsortium, som har fått i uppdrag att realisera en GIS-baserad portal för att aktörer ska kunna publicera information angående anläggningar och tjänster för att stödja transportplaneringen.

Triona har i ett tidigare EU-projekt tillsammans med bl.a. HaCon tagit fram en pilot för portalen, www.railfreightlocations.eu. I det nya projektet ska Triona vidareutveckla portalen till en produktionsversion. EU:s mål att det ska bli förstahandsvalet för aktörer som letar efter mer information om anläggningarna.

GIS-portalen kommer att innehålla aktuell information om alla järnvägsanläggningar inom Europa enligt de krav som ställs av EU. Projektet ska också ta fram processer och etablera en organisation med målet att skapa en långsiktigt självständig och självförsörjande GIS-portal. Med hjälp av GIS-portalen kan transportkunder och andra intresserade på ett enkelt sätt leta efter, utvärdera och komma i kontakt med järnvägsanläggningar som passar de egna transportbehoven.

Uppdraget ligger helt i linje med Trionas mål att vara en ledande leverantör av innovativa IT-lösningar för logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet, och bidrar till att skapa effektiva, hållbara och säkra flöden av data, gods och människor.