Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

18 december 2018

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i november månad. Nästa version planeras komma i maj 2019.

17 december 2018

Avståndstjänsten lanserad i Finland

Täckningsområdet för avståndstjänsten inkluderar numera Finland. Det har skett genom att vi har tagit in data från DigiRoad i Finland, vilket omfattar hela det Finska vägnätet och dess restriktioner för tung trafik, och gjort det tillgängligt för ruttberäkning i avståndstjänsten. Nu kan du sömlöst beräkna rutter och avstånd för just dina fordon (med begränsningar på höjd, vikt och längd) för området Norge-Sverige-Finland.

6 december 2018

Lyckat Triona Days

Triona Days i Sverige har återigen genomförts med deltagare ifrån många organisationer inom transport- och logistikområdet. Triona Days blev väldigt givande och lyckat! Den slutsatsen kan vi dra efter att ha sett den feedback vi fick från deltagarna.

30 november 2018

Anna Mårsell blir Trionas nya CTO

I början av april startades en process där Triona sökte en ny CTO, en modern självgående ledare som ska ansvara för utvecklingen av Trionakoncernens arbetsstöd och processer avseende systemutveckling. Resultatet av processen är att Anna Mårsell tar rollen, ett resultat som vi är mycket nöjda med.

20 november 2018

Triona håller föredrag på Q3 dagen

Q3 dagen arrangeras i Göteborg den 15 november. Triona medverkar genom att Mats Bayard håller ett föredrag om Digitaliseringstrender inom logistik och transportområdet. 

15 november 2018

Ny version av Lasset

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades i oktober till en ny version. Till de viktigaste nyheterna hör ytterligare informationsdelning mellan beställare, leverantörer, terminaler och i slutändan också kunder för containerbokningar.

13 november 2018

Delårsrapport januari - september

Delårsrapport januari - september 2018 publicerades den 6 november 2018. 

6 november 2018

Nytt IT-system till RS Trommelservice AS

Triona har valts som leverantör för utveckling av ett nytt IT-system för RS Trommelservice AS. Syftet med lösningen är att ersätta manuella processer så att verksamheten följa med i den digitala utvecklingen.

5 november 2018

Triona i samarbete med RoadCloud - deltar i innovationsprojekt

Trafikverket utvärderar i ett flerårigt pilotprojekt mer tillförlitliga och moderna system för mätning, leverans och analys av friktionsdata. Ökad digitalisering och utnyttjande av modern teknik från ett stort antal källor (fordon) ökar tillförlitligheten samt möjliggör kontinuerlig mätning över hela vägnätet.

1 november 2018

Triona tar ansvar för Azure drift

I oktober välkomnade vi två nya medarbetare till Trionakoncernen i samband med att Triona övertar verksamheten inom operations från LiveArena. I samband med detta tar Triona ansvaret för LiveArenas Azurebaserade driftverksamhet.

30 oktober 2018

Triona etablerar sig i Göteborg

Under oktober har Triona startat en verksamhet i Göteborg. Kontoret i Göteborg ligger på Lindholmen, mitt i ett kluster av organisationer som arbetar med bland annat fordonsindustri, telematik och ITS.

24 oktober 2018

OpenTNF styrgrupps- och arbetsmöte

Den 20 november 2018 genomför vi ett styrgrupps- och arbetsmöte för att diskutera den framtida utvecklingen av OpenTNF.

9 oktober 2018

Triona tar över brosystem från Safe Control

I våras förvärvades Safe Control Infra AS av Triona. Nu förvärvar Triona även Safe Control dokumentationssystem AS och dess produkt SINUS bk. SINUS bk är en webbapplikation och kompletterar på ett bra sätt Trionas övriga produktportfölj. Produkten är baserad på regler som har utvecklats i ett nordiskt partnerskap, vi ser därmed goda möjligheter att få nya kunder till produkten i Sverige och Finland.

3 oktober 2018

Ny Mobil lösning till Ragn-Sells

Triona har utvecklat och förvaltat Ragn-Sells nuvarande Mobila Order applikation - MOA sedan 2012. Nu har vi fått förtroendet att påbörja ett generationsskifte av MOA och samtidigt utveckla ett bättre stöd för Ragn-Sells lejdåkerier.

10 september 2018

Delårsrapport januari - juni

Delårsrapport januari - juni 2018 publiceras den 6 september 2018.

5 september 2018

Nya kunder för SINUS

Safe Control Infra AS förvärvades av Triona tidigare i år. Med förvärvet följde SINUS infra produktfamiljen, vilket passar mycket bra ihop med Trionas befintliga produktportfölj. Nu ökar försäljningen av SINUS produkter!

3 september 2018

Ny lösning för redigering av vägdata hos SDC

Triona har fått uppdraget av SDC att utveckla en ny lösning för redigering av vägdata som bl.a. används i SDCs tjänst Krönt Vägval.

29 augusti 2018

Lyckad leverans till Clas Ohlson

Inom ramen för Clas Ohlsons förändringsprogram sCORE, systems for Clas Ohlson Retail Effeciency, har Clas Ohlson nu tagit den av Triona utvecklade transportdata-plattformen (TDP) i produktion.

16 augusti 2018

Kandidatarbete om GeoBlockchain

Hur gör företag, kommuner och myndigheter för att skydda människor från terroristattacker där stora fordon är inblandade? Med tanke på de senare årens terroristattacker är detta något som blir allt mer relevant att ta hänsyn till. Triona initierade våren 2018 ett kandidatarbete med Mittuniversitetet i Sverige där det har undersökts hur företag, kommuner och myndigheter idag löser dessa problem, hur mycket de känner till om blockchain och geofence och om det finns behov att stärka skyddet genom att implementera system som kombinerar blockchain och geofence till vad vi kallar GeoBlockchain.

3 augusti 2018

Ny version av TNE

Nu släpper vi TNE version 3.3. Den innehåller i huvudsak ny eller förbättrad funktionalitet som underlättar tillhandahållande av data från TNE, bland annat en ny modul som heter TNE Replication. Modulen gör det möjligt att skapa en uppdaterad (replikerad) kopia av en TNE databas. Kopian kan vara hela, en delmängd, en förenkling eller en förädling av data som ligger i TNE databasen. Ett möjligt användningsområde är t ex vid presentation av ett transportnät via en webbaserad karttjänst (WMS) eller ett datauttag som används för att skapa rapporter och statistik.

25 juni 2018

Ny version av TRE

En ny huvudversion av Transport Routing Engine, TRE är klar. Denna version inkluderar funktionalitet för att applicera höjddata från extern källa (höjdgrid) på vägdata som saknar höjder, ruttning på expanderade nätverk samt möjligheten att ruttberäkna över flera datakällor som sys ihop automatiskt över gränserna. Det ger bl.a. än bättre förutsättningar för att finna de bästa rutterna för bl.a. tunga och långa fordon vid landsöverskridande transporter.

21 juni 2018

Smarta skyltar till pilotprojektet Borealis

Triona levererar tillsammans med Euroskilt smarta skyltar till pilotprojektet Borealis hos Statens vegvesen. Leveransen ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs på den 40 kilometer långa vägen längs E8 i Skibotndalen.

11 juni 2018

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i maj. Nästa version planeras komma i november 2018.

4 juni 2018

Arctic asfalt väljer TRACS Flow

Som en del av strategin för digitalisering av orderprocessen har Arctic Asfalt valt TRACS Flow som sitt orderhanteringssystem. Med hjälp av TRACS Flow blir processen och flödet av information mellan kontor och utförande team enklare och effektivare.

28 maj 2018

Portal underlättar järnvägstransporter

EU vill ur ett miljöperspektiv stimulera järnvägstrafik och för att möjliggöra det krävs att järnvägsaktörer tillhandahåller pålitlig information om sina tjänster. Bristen på tillgänglig anläggningsinformation om t.ex. terminaler, industrispår, stationer, rangerbangårdar försvårar idag planeringsprocesserna för trafiktjänster på järnväg.

21 maj 2018

Lyckat OpenTNF seminarie

Den 2 maj genomfördes OpenTNF seminariet. Nästan 30 deltagare från organisationer som verkar inom transportinfrastruktur, kartindustri, fordonsindustri och IT-branschen deltog. 

16 maj 2018

Jens – Ny ledare för försäljning

Jens Werner har jobbat drygt 5 år på Triona och närmast har han varit enhetsledare för vår enhet Skogsindustri. I slutet av 2017 antog Jens rollen som Ledare för försäljning i Triona, en roll som han nu, efter att Katarina Johansson övertagit Jens ansvar för enheten Skogsindustri, helt kan fokusera sin tid på.

15 maj 2018

Statens Vegvesen uppgraderar till TNE 3

Triona har ingått avtal med Statens vegvesen om uppgradering av TNE till version 3.

13 maj 2018

Delårsrapport januari - mars

Delårsrapport januari - mars 2018 publiceras den 16 maj 2018.

7 maj 2018

Trasé i drift hos Bane NOR

I slutet av 2016 tecknade Triona ett avtal med norska Bane NOR avseende leverans av ett system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation. Den första versionen av systemet är nu godkänd av kunden och systemet har tagits i produktion.

4 maj 2018

Alltransport väljer Trionas Avståndstjänst

Alltransport använder numera avståndsinformation från Trionas avståndstjänst när transportuppdrag hanteras i transportsystemet TRACS Flow. Avståndsinformationen bildar underlag för prissättning och kan hjälpa till i beslutet av transportväg.

16 april 2018

Nya kunder för TRA

Trionas produkt TRA - Triona Roadwork Assistant - används av allt fler aktörer som arbetar med trafikanvisningar och trafikdirigering vid vägarbeten. I närtid har bl.a. följande kunder börjat använda produkten; Mesta, BMO Elektro, Securitas, Nokas, Ramudden, Relacom, Veidekke och BetonmastHæhre.

12 april 2018

Katarina - Ny ledare för enheten Skogsindustri

Katarina Johansson har under 3,5 år arbetat som ledare på Triona. Nu tar hon rollen som ledare för enheten Skogsindustri.

6 april 2018

TRE i Nederländerna och Luxemburg

Trionas produkt Transport Routing Engine (TRE) finns hos allt fler aktörer som erbjuder reseplanering. De senast tillkomna kunderna finns i Nederländerna och Luxemburg där TRE levererats med HaCons produkt Hafas.

3 april 2018

Ernsts Express inför TRACS Flow

Ernsts Express har valt TRACS Flow med syftet att möjliggöra digitaliseringen av verksamheten.

27 mars 2018

Milstolpe nådd hos Trafikverket

I december 2017 godkändes systemleveransen i Trafikverkets projekt ANDA som omfattar implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige. Godkännandet innebär att en viktig milstolpe har passerats.

19 februari 2018

Triona deltog på DataTjej

15 februari fick vi på Triona möjligheten att föreläsa på KTH när DataTjej anordnade sin årliga konferens. DataTjej är en ideell förening som arbetar med att främja kvinnor i alla åldrar som är intresserade av IT och data, och på den resan vill vi såklart vara med! I en sal fylld av 120 teknikintresserade tjejer fick vi möjligheten att ge en liten inblick i vad vi på Triona håller på med.

16 februari 2018

Norrlands Trä först i Sverige med TimberPro

TimberPro installeras nu på Norrlands Trä som därmed blir den första svenska träindustrin att använda detta moderna ERP-system som är byggt speciellt för träindustri. 

12 februari 2018

Stark avslutning 2017

Koncernens nettoomsättning för året är 147,9 (141,3) MSEK, varav 143,5 (130,7) MSEK avser ”egen” verksamhet. För sista kvartalet är nettoomsättningen 44,8 (41,1) MSEK, varav den egna omsättningen 44,3 (38,7) MSEK.

8 februari 2018

Ny release av Transport Routing Engine

I januari har en ny release av Transport Routing Engine, TRE, släppts. Denna release inkluderar prestandaförbättringar samt ett antal nya funktioner.

5 februari 2018

Triona förvärvar Safe Control Infra AS

Triona förvärvar Safe Control Infra AS och produkterna SINUS infra och Vegbilder. Produkterna används i dag vid registrering och underhåll av infrastrukturrelaterade data. Som en del av övertagandet ingår också en produktionsverksamhet som arbetar med insamling och bearbetning av vägbilder. Förvärvet är i linje med Trionas strategi att erbjuda innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

31 januari 2018

OpenTNF seminarium

Den 2 maj 2018 bjuder vi in till ett seminarium där vi diskuterar den fortsatta utvecklingen av OpenTNF.

30 januari 2018

SDC uppgraderar till TNE 3

SDC har tecknat avtal med Triona avseende uppgradering till TNE 3. Uppgraderingen sker stegvis under 2018 och leder till kortare ledtider, sänkta kostnader och ökad kvalitet i arbetet med produktion av de dataset som ligger till grund för bl.a. SDCs tjänst Krönt vägval. 

29 januari 2018

Nyhetsarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra nyheter.