Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Entreprenör väljer TRACS Flow

En större leverantör av material och tjänster till bygg – och anläggningsbranschen har valt TRACS Flow som sitt nästa orderhanteringssystem. Införandet planeras till 2021.

18 december 2020

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

17 december 2020

Beräkningstjänst för skördardata i pilotdrift

Under våren meddelade vi att Triona kommer att leverera en beräkningstjänst för skördardata till Finska Metsäkeskus (Skogscentralen). Nu är beräkningstjänsten klar och redo att ta emot skördarinformation från skogsföretag.

23 november 2020

ITxPT projekt i Göteborg

Triona har stolt medverkat i fallstudien RIVSILON med vårt kunnande och vår produkt FleetControl

9 november 2020

Triona levererar styrsystem till Svingen kontrollstation

Triona har tillsammans med Euroskilt utvecklat en smart kontrollstation i Svingen som nu har levererats till Statens vegvesen. En kontrollstation används för kontroll av fordon avseende både trafiksäkerhet och förhållanden som påverkar konkurrenssituationen i transportbranschen. Exempel är körning med övervikt, överträdelse av kör- / vilovillkor eller körning med utrustning som inte är i korrekt tekniskt skick.

2 november 2020

Ny version av C-Load

En ny version av C-Load (1.38.0) driftsattes den 10 september. Fokus i releasen har varit fortsatt modernisering av plattformen – både genom arkitekturarbete men också genom att nya funktioner inom processen upphandling har utvecklats med ny webteknik så att funktionaliteten blivit än mer användarvänlig och överskådlig.

26 oktober 2020

Årets klimatredovisning klar

Hösten 2019 tog Triona fram en klimatredovisning enligt GHG-protokollet. Nu är klimatredovisningen för 2019 klar.

19 oktober 2020

Ny version av TNE

I mitten av september släpptes TNE version 3.7 och i samband med detta erbjuder vi nu även möjligheten att nyttja TNE som en molntjänst. Vidare har vi i denna version bl.a. förbättrat stödet för hantering av information om anläggningstillgångar (AIM) och synkning av data i lokala databasmiljöer.

12 oktober 2020

Ny integrationskomponent hos VSV Frakt

Flera olika integrationsflöden som inte samverkade samt kostnader relaterade till varje flöde var två av anledningarna till att VSV Frakt i slutet av hösten 2019 startade upp projektet Violett. Målet var att ensa och framtidssäkra sina integrationsflöden samt sänka sina kostnader. Nu är projektet klart och målen nådda.

5 oktober 2020

Triona fotograferar vägnätet i nya Drammen

Triona vann upphandlingen om att fotografera vägnätet (360º vägfoton) i Drammens kommun. Totalt har vi nu fotograferat drygt 700 km vägar i nya Drammen kommun. Det inkluderar både bil- och gång- och cykelvägar. Nya Drammen kommun består av de tidigare kommunerna Drammen, Nedre Eiker och Svelvik.

21 september 2020

Nya versioner av Avståndstjänsten och TRE

Nya versioner av Trionas Avståndstjänst och Transport Routing Engine har publicerats.

14 september 2020

Triona utvecklar kollektivtrafikområdet

Den 1 oktober börjar Mats Johansson som ledare med ansvar att utveckla Trionas affär inom kollektivtrafikområdet. Mats blir placerad på Trionas växande kontor i Göteborg men kommer att arbeta med kollektivtrafikens aktörer på våra marknader i Sverige, Norge och Finland.

9 september 2020

Arriva väljer Triona

Arriva har vunnit upphandlingen rörande tätorts- och regiontrafiken i Kristianstad. 

7 september 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

4 september 2020

Diös och Triona skapar framtidens arbetsplats

Med start i september kommer fastighetsägaren Diös att påbörja ett omfattande utvecklingsarbete av Trionas lokaler på Borganäsvägen i centrala Borlänge. Målet är att skapa en levande och modern kontorsmiljö där Trionas medarbetare, kunder och samarbetspartners kan mötas och interagera på nya sätt. De nya lokalerna väntas stå klara i mars.

31 augusti 2020

Söderhamns LBC väljer TRACS Flow från Triona

Söderhamns LBC väljer TRACS Flow som deras nästa orderhanteringssystem.

24 augusti 2020

Webbversion av FleetAnalyzer i FleetControl

FleetControl erbjuder ett antal tjänster som hjälper till att hålla nere de administrativa kostnaderna hos fordonsflottor genom att kontinuerligt samla data från fordonen som sedan presenteras för chauffören, bearbetas på kontoret eller användas i andra applikationer för att öka värdet och/eller effektiviteten hos dessa. FleetAnalyzer, som är en del av FleetControl släpps nu stegvis i en webbversion för att öka tillgängligheten hos användarna.

17 augusti 2020

Ny version av C-Load

En ny version av C-Load (1.37.0) driftsattes den 11 juni. I releasen har vi fortsatt arbetet med att modernisera plattformen genom att etablera en förnyad arkitektur samt lägga grunderna för en modernare web. Transparent informationsdelning mellan aktörer i logistikkedjan utvecklas också vidare genom vidareutveckling av funktionaliteten för ”Load Appendix” som introducerades i C-Load 1.36.0. Utöver arkitektur/web och ”Load appendix” omfattade releasen en rad andra funktioner för såväl beställare, leverantörer, kunder och terminaler.

10 augusti 2020

Ingarp Träskydd igång med Timberpro

Ingarp Träskydd utanför Eksjö kör nu för fullt med TimberPro från Triona.

3 augusti 2020

Västtrafik effektiviserar med TNE och TRE

Västtrafik automatiserar och förenklar sin process för kollektivtrafikplaneringen genom Trionas produkter TNE och TRE. Uppdaterade vägdata produceras automatiskt med hjälp av TNE på ett sätt som är anpassat för att beräkna avstånd mellan olika hållplatser (körlängdsberäkning) med hjälp av TRE.

16 juni 2020

Ny version av C-Load

En ny version av C-Load (1.36.0) lanserades i början på april 2020. I releasen har vi fortsatt arbetet med att modernisera plattformen genom en ny autentiseringslösning som ger oss en bra bas för den framtida utvecklingen av tjänsten. 

25 maj 2020

Beräkningstjänst för skördardata till Finlands Skogscentralen

Finska Metsäkeskus (Skogscentralen) samlar in och förmedlar data relaterade till Finlands skogar och verkställer efterlevnaden av skogsbrukslagstiftningen. Triona utvecklar nu en skalbar IT-lösning för Metsäkeskus, som virkesinköpare skickar skördardata till. Genom IT-lösningen kan de aktuella uppgifterna om skogstillgångar, som produceras av Metsäkeskus, förbättras.

18 maj 2020

Sinus till Norges nya regioner

De nya norska regionerna har valt Triona som leverantör av produkten SINUS infra, en innovativ programvara, som användas för att fånga väg data, för uppdatering av den norska Nationellla Väg DataBasen (NVDB).

11 maj 2020

Nytt skogligt system hos Statens Fastighetsverk (SFV)

I början på året vann Triona en upphandling gällande kravanalytiker åt Statens Fastighetsverk (SFV). Uppdraget innefattar att se över behov och ta fram krav åt SFV för att stödja deras skogliga verksamhet inför en framtida upphandling.

6 maj 2020

Sundfraktsgruppen har driftsatt TRACS Flow

Sundfrakt har driftsatt TRACS Flow. Sundfraktgruppen, som Sundfrakt AB är en del av använder från och med mars 2020 TRACS Flow som centralt orderhanteringssystem.

4 maj 2020

Smart flöde av information om transportinfrastruktur

Företagen Triona, Trimble och Ramboll tillsammans med Trafikverket och Statens Vegvesen kommer under hösten att påbörja ett gemensamt projekt för att utveckla och demonstrera processer och en innovativ teknisk lösning för att möjliggöra automatiserade, effektiva och öppna informationsflöden för data avseende transportinfrastruktur.

27 april 2020

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades som planerat i slutet av februari. De nästkommande versionerna planeras komma i maj och september 2020.

20 april 2020

Triona förstärker Sokigos lösningar för trafik och gata

Sokigo och Triona tecknade den 14 april 2020 ett avtal om samarbete i syfte att kunna erbjuda Sveriges kommuner lösningar inom trafik och gata baserad på ledande teknologi. Trionas plattform TNE, som stödjer många olika typer av tillämpningar och verksamheter som använder eller hanterar information om transportnät, blir i och med detta en del av Sokigos produkt LV. Syftet med bolagens partnerskap är att kunna erbjuda Sveriges kommuner marknadens bästa lösningar inom området trafik och gata.

15 april 2020

Ny version av TNE

I början av mars släpptes TNE version 3.6. Nytt i denna version är bland annat utökat och förbättrat stöd för hantering av information om anläggningstillgångar (AIM). Detta ger nya och spännande möjligheter för effektiv hantering av digitala tvillingar hos våra kunder som t.ex. Nye Veier.

14 april 2020

Coronaviruset - riktlinjer och åtgärder inom Triona

Triona har sedan slutet av februari vidtagit åtgärder för att hantera konsekvenserna av Coronaviruset. 

17 mars 2020

Digital returlösning för kabeltrummor i drift

RS Trommelservice har en verksamhet i en bransch som är okänd för många, men som ger ett bra miljömässigt bidrag till återanvändning eller kontrollerad förstörelse av kabeltrummor. Triona har utvecklat en lösning som digitaliserar processen från registrering av order till genomförande och ekonomisk avräkning. Tjänsten togs i produktion den 1 januari 2020 och manuellt arbete och papper är redan historia.

9 mars 2020

Bokslutskommuniké för helåret 2019

Bokslutskommuniké för helåret 2019 publicerades idag.

6 mars 2020

Ny lösning för Sveaskogs skogsmaskiner

Nitton år gammalt, väl fungerande, stabilt, snabbt och omtyckt summerar dagens GIS-lösning för skogsmaskiner (PStyr) hos Sveaskog. För att kunna realisera nya arbetssätt samt förbättringar som följer av andra nya system behöver PStyr förnyas.  

2 mars 2020

Ramavtal med Svevia

Svevia statsar på digitalisering och har därför tecknat ett ramavtal med Triona avseende produkter som effektiviserar deras arbete med drift och underhåll av vägnätet i Norge. Målet är att vinna nya driftavtal i Norge.

24 februari 2020

Nytt ramavtal med Trafikverket

Triona stärker ytterligare positionen som en viktig leverantör till Trafikverket inom området anläggningsinformation genom ett nytt ramavtal, benämnt ”Strategisk kompetens för digital anläggningsinformation”.

20 februari 2020

Sinus tar det nya norska vägreferenssystemet i bruk

I och med kommun- och regionsreformen som trädde i kraft första januari 2020, införde Statens vegvesen ett helt nytt referenssystem i den nationella vägdatabasen (NVDB).

27 januari 2020

Ägare ökar sitt innehav i Trionas Aktie

Triona är privatägt och flera av företagets medarbetare är delägare. Triona får successivt en ökad andel externt ägande (ej operativt verksamma i koncernen). Under slutet av 2019 ökade tidigare styrelseordföranden Nils-Robert Persson sitt innehav med 3,9% och äger nu totalt 6,6% av aktierna. De 220 000 aktierna förvärvades i två omgångar till en aktiekurs om 30 respektive 32 SEK/aktie.

21 januari 2020

Triona köper CivilPoints aktier i Triona Oy

CivilPoint Oy har ägt 19% av Triona Oy sedan Triona Oy startades och är en viktig partner till Triona. Just innan jul enades CivilPoint och Triona om att Triona köper CivilPoint´s akter i Triona Oy.

14 januari 2020

Nyhetsarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra nyheter.