Nyhetsarkiv

Västtrafik effektiviserar med TNE och TRE

16 juni 2020

Västtrafik automatiserar och förenklar sin process för kollektivtrafikplaneringen genom Trionas produkter TNE och TRE. Uppdaterade vägdata produceras automatiskt med hjälp av TNE på ett sätt som är anpassat för att beräkna avstånd mellan olika hållplatser (körlängdsberäkning) med hjälp av TRE.

Västtrafik har startat en process som innebär att de med Trionas produkt TNE automatiserar sin dataproduktion avseende data till körlängdsberäkningar. Idag omfattar processen flera manuella steg där olika system används. När lösningen är på plats kommer data från svenska nationella vägdatabasen att uppdateras kontinuerligt samtidigt som Västtrafik får möjlighet att hantera sina egna nät i samma miljö. Det gör det enklare och smidigare att genomföra körlängdsberäkningar. Detta handlar om att beräkna avstånd mellan olika hållplatser, som behövs för planering av rutter samt beräkning av ersättning till operatörer, inom kollektivtrafiken hos Västtrafik. Körlängdsberäkningarna görs med stöd av Trionas produkt TRE (Transport Routing Engine).

Vi är glada över att få möjlighet att stödja Västtrafik i denna förändring, som kan kopplas direkt till Trionas mission ”Vi skapar effektiva, hållbara och säkra flöden av data, energi, gods och människor”.