Nyhetsarkiv

Nöjda kunder

1 november 2017

I Trionas kundundersökning når vi ett så kallat "Nöjd Kund Index" om 82 vilket vi ser som ett positivt erkännande från våra kunder.

För att få en enhetlig mätning av kundnöjdheten genomför Triona regelbundet en kundundersökning med extern hjälp. Detta via Zondera, specialister på kundnöjdhetsuppföljningar och utveckling av verksamheter. Resultatet från sådan undersökning analyseras av ledning och organisation med syfte att identifiera förbättringsområden. Detta arbete styrs av Trionas ledningssystem för kvalitet och miljö.

I år nådde vi ett Nöjd Kund Index om 82 Vilket är ett sammanfattande resultat på enkäten med utgångspunkt i andelen positiva svar (positiva svar räknas som 4:or eller 5:or på en femgradig skala). Extra roligt är att vi får mycket positiv återkoppling runt hur vår support fungerar och att vi bidrar på ett värdefullt sätt i våra kunders verksamheter. Undersökningen hjälper oss även att se vad våra kunder önskar att vi utvecklar vidare.

Vi tackar för den positiva feedbacken som ni som kunder har givit oss. Vi lovar samtidigt att fortsätta arbetet med att ständigt förbättra oss så att vi även i framtiden kommer att upplevas lika positivt som vi gör idag.