Nyhetsarkiv

Ny version av TNE

30 april 2024

Nu har Triona levererat den senaste versionen av Transport Network Engine (TNE), version 3.13. I denna version har vi fokuserat på att fortsätta utvecklingen av TNE Editor till ett ännu mer effektivt och kraftfullt verktyg för redigering av nät och nätrelaterat data.  

När Trafikverket den 26 april går över till en ny teknisk lösning för NVDB som bygger på TNE och TNE Editor kommer Trafikverkets grupp av ajourhållare att använda TNE Editor som ajourhållningssystem av NVDB. Det är TNE Editor som kommer att användas för att granska och checka in de ärenden som levereras till NVDB av kommuner, skogsägare och andra intressenter. 

Nya funktioner i TNE Editor inkluderar bland annat: 

  • Möjlighet att låsa redigering av geometri/nät. Det gör det enklare för exempelvis kommuner att göra rätt och inte av misstag förändra det statliga nätet.
  • Visning av både länkstil och punktutbredda företeelser samtidigt. Det ger användaren en bättre översikt över flera företeelser vilket möjliggör ett mer effektivt arbetssätt och bättre kvalitet.
  • Visning av en eller flera WMS-tjänster som "överliggande lager". Vilket ger användaren möjlighet att samla och visa mer information i kartvyn.
  • Validering med specifikt valideringsdatum. Vilket gör att man som användare får just den information som man är intresserad av.
  • Visning av höjdprofil för markerat nät.
  • Bättre hantering av framtida företeelser. Så att man som användare får själv kan välja om dessa ska skrivas över eller inte.

Om TNE:  

Transport Network Engine (TNE) är en kraftfull och konfigurerbar plattform som erbjuder lösningar för att hantera väg- och järnvägsdata. TNE Editor, en del av TNE-plattformen, möjliggör redigering av nät och nätrelaterade data på ett enkelt sätt och har blivit ett viktigt verktyg för kommuner och organisationer som behöver ett verktyg för att hantera och uppdatera dessa data. 

Läs mer