Nyhetsarkiv

Vi hälsar Landstinget Västernorrland välkomna till Triona

11 september 2017

Landstinget Västernorrland (LVN) har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.

Avtalet, som tecknades under augusti 2017, innefattar bland annat (men begränsas ej till) expertkompetens inom informationssäkerhet, infrastruktur, ledning & styrning, systemutveckling & systemförvaltning samt verksamhetsutveckling & strategi. Triona ser fram mot att få börja arbeta tillsammans med Landstinget Västernorrland.