Nyhetsarkiv

Smarta skyltar till pilotprojektet Borealis

11 juni 2018

Triona levererar tillsammans med Euroskilt smarta skyltar till pilotprojektet Borealis hos Statens vegvesen. Leveransen ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs på den 40 kilometer långa vägen längs E8 i Skibotndalen.

E8 från Skibotn till Kilpisjärvi er en av fem Norska vägar som valts ut som piloter för att utveckla och testa ITS-lösningar i Norge. Vägen har valts för den har stor betydelse för samhället i stort. Det är en väg med krävande vinterförhållanden, och med stor andel tung trafik. 26 procent av trafiken på vägen är tung trafik, och denna andel har ökat med mer än 70 procent sedan 2010.

På vägsträckan skall man testa många lösningar som är relaterade till ITS generellt, og C-ITS (kooperativ ITS) specifikt. Triona kommer för vägsträckan att utveckla och installera smarta elektroniska skyltar som en plattform för s.k. ITS-station och sensorer. Systemet ger möjlighet att;

  • Hämta data från sensorer som är direkt förknippade med skylten
  • Utbyta information med externa datakällor och system
  • Presentera information till trafikanter i form av piktogram

Skylten ska fungera autonomt (utan manuell kontroll), men kan också styras manuellt eller via externa system. Trionas lösning kommer att ge trafikanter information i realtid om väderförhållanden, restid, avstängda vägar och andra händelser.