Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Mobilapplikation för specialtransporter hos finska Trafikverket

Triona har levererat en pilotlösning i form av en mobil applikation för specialtransporter till Trafikverket i Finland (FTA). Den riktar sig till entreprenörer involverade i transporter av stora laster och ger förarna möjlighet att fortlöpande dela med sig av läges- och statusrapporter. Den mobila applikationen gör det möjligt för personal på trafikcentralerna att övervaka specialtransporter i realtid.

20 december 2017

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

18 december 2017

Nytt system för skyltstyrning

Tillsammans med Euroskilt lanserar Triona ett nytt och flexibelt system för skyltstyrning. Systemet stöder både lokal styrning och fjärrstyrning. Det senare kan utföras av t.ex. vägtrafikcentralerna hos Statens vegvesen.

14 december 2017

Lyckat Triona Days

I inledningen av veckan genomfördes Triona Days med ca 50 deltagare ifrån olika organisationer i Norge och Sverige. Triona Days blev lyckat! Den slutsatsen kan vi dra efter att ha granskat utvärderingen som deltagarna gjorde.

1 december 2017

Ny version av Arbeidsvarsling-Loggbok

En ny version av Arbeidsvarsling-Loggbok har lanserats. Den stora nyheten är att Vegfoto nu integreras i systemet.

20 november 2017

Samarbetsavtal med PiiMega Oy

Triona har ingått ett samarbete med det finländska produktbolaget PiiMega Oy. Triona kommer att vara PiiMegas partner på den svenska och norska marknaden och sälja, supporta och anpassa i första hand Piimegas affärssystem för sågverk och träförädling som heter Piimega® TimberPro. PiiMega kommer att vara Trionas partner för Trionas tjänst Lasset inom träindustrisegmentet i Finland.

13 november 2017

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i oktober. Nästa version planeras komma i maj 2018.

10 november 2017

Hållbar logistik - Triona och Scanlog inleder samarbete

Scandinavian Logistics Partners (Scanlog), ett oberoende svenskägt logistikföretag, och Triona har tecknat ett samarbetsavtal med syfte att utveckla nya IT-baserade tjänsteerbjudanden inom logistik och transporter.

6 november 2017

Nöjda kunder

I Trionas kundundersökning når vi ett så kallat "Nöjd Kund Index" om 82 vilket vi ser som ett positivt erkännande från våra kunder.

1 november 2017

Kodbibliotek för OpenTNF publicerat

Triona har nu släppt ett programkodsbibliotek för OpenTNF som öppen källkod. Biblioteket är en referensimplementation för OpenTNF standarden som Triona har utvecklat i samarbete med Trafikverket, Statens vegvesen och Trimble.

30 oktober 2017

Ny version av TNE

Nu släpper vi på Triona TNE version 3.2. Först att införa denna version blir norska Bane NOR, som för närvarande arbetar med en ny och modern plattform för hantering av trafikrelaterad baninformation.

20 oktober 2017

Studentkväll hos Triona i Stockholm

Under kvällen kan du delta i speedsessions kring GIS- och ITS-relaterade produkter. Du ges möjlighet att träffa medarbetare i olika yrkesroller på Triona, exempelvis systemutvecklare, testledare, IT-arkitekter och projektledare, som förmedlar en bild av hur en typisk arbetsdag på Triona kan se ut.

20 oktober 2017

SDCs nya ”Krönt vägval karta”

Triona har fått i uppdrag att utveckla en ny version av webbapplikationen ”Krönt vägval karta”. I applikationen kan man göra manuella avståndsberäkningar och se vägvalet på karta. Möjlighet finns också att titta på vägarnas egenskaper som t.ex. hastighetsbegränsning och bärighetsklass. I Krönt vägval karta kan man också rapportera felaktigheter i avståndsberäkning eller att väginformationen är felaktig.

12 oktober 2017

Ny CFO

Sofia Hedberg har nu påbörjat sitt arbete som CFO på Triona. 

6 oktober 2017

Lasset för maskintransporter

Swecon, som är rikstäckande återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner, har valt att använda Lasset för att effektivisera sin transportadministration. 

2 oktober 2017

Vi hälsar Landstinget Västernorrland välkomna till Triona

Landstinget Västernorrland (LVN) har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.

11 september 2017

Ny kund – Jernbanedirektoratet

Triona har tecknat avtal med Jernbanedirektoratet i Norge avseende leverans av konsulttjänster. Avtalet är ett ramavtal som löper över 2 + 1 + 1 år.

28 augusti 2017

Fler ramavtal med Trafikverket

Triona har under de senaste månaderna fått ytterligare möjligheter att leverera konsulttjänster med verksamhets- och IT-kompetens till Trafikverket genom nya ramavtal.

21 augusti 2017

Ny version av TNE

I våras släpptes version 3.1 av TNE som bl.a. omfattar en ny modul som kallas TNE Studio. TNE Studio är ett webbaserat verktyg som möjliggör hantering av bakgrundsjobb som körs och kan schemaläggs i serverplattformen. Nytt i TNE 3.1 är även utökad kompatibilitet med databashanteraren Oracle.

14 augusti 2017

Triona Routing Engine nu hos Samtrafiken

I Samtrafikens reseplanerare Resrobot används sedan i våras Trionas ruttningsprodukt TRE, Triona Routing Engine.

7 augusti 2017

Ny version av Trionas Avståndstjänst

Nu finns en ny version av Trionas Avståndstjänst där vi förutom ett antal buggrättningar också lagt med en del intressanta nyheter.

26 juni 2017

Avtal med Stockholms stad

Miljöförvaltningen Stockholms stad har tecknat ett avtal med Triona avseende ett uppdrag att anpassa en webbportal. Vi är väldigt glada att återigen få förtroendet att arbeta tillsammans med Miljöförvaltningen, särskilt genom en upphandling med så högt ställda krav på expertkompetens inom bland annat GIS.

19 juni 2017

Ny version av TRACS Flow

TRACS Flow vidareutvecklas kontinuerligt och i mitten av april lanserades en ny version. Nästa version planeras komma i oktober 2017.

14 juni 2017

Kystverket tar TNE i produktion

Under senvintern levererade Triona TNE till Kystverket och systemet är nu i produktion. Framöver kommer fokus att ligga på registrering, import och validering av farledsdata.

30 maj 2017

Azure lyfter Triona

Den 1 juni välkomnar vi 10 nya medarbetare till Trionakoncernen i samband med att Triona övertar verksamheten inom avdelningarna R&D och QA från LiveArena TV AB.

29 maj 2017

Årsredovisning 2016

Nu är årsredovisningen för 2016 publicerad.

5 maj 2017

Triona etablerar sig i Finland

I maj etablerar Triona verksamhet i Finland. Kontoret etableras i Espoo som ligger i utkanten av Helsingfors

3 maj 2017

Triona tecknar avtal med Euroskilt

Triona skall tillsammans med Euroskilt utveckla ett system för skyltstyrning genom standardiserade protokoll.

17 april 2017

Logistiksystem i produktion vid gruvan i Kiruna

I slutet av förra året valdes Triona som leverantör till BDX avseende deras nya uppdrag för LKAB, som omfattar maskin- och transporttjänster ovan jord i Kiruna. Lösningen togs i produktion på nyårsdagen.

10 april 2017

Triona växer i Sundsvallsregionen

Med nytt kontor och fler medarbetare satsar Triona nu ännu mer i Sundsvallsregionen.

6 april 2017

Setra med i Lasset

Setra startar ett pilotprojekt för att utvärdera Lasset. Under perioden april-september ska de med hjälp av Lasset beställa alla transporter till fem utvalda länder.

3 april 2017

OpenTNF 1.0 publicerad

Triona har nu publicerat version 1.0 av specifikationen för OpenTNF på www.opentnf.org. OpenTNF är en öppen standard för en flexibel och ett effektivt utbyte av data för transportnätverk framtagen i samarbete med Trafikverket, Statens vegvesen och Trimble.

27 mars 2017

Ramavtal med Statnett

Triona har som underleverantör till UBConnect tecknat ett ramavtal med Statnett.

22 mars 2017

Ramavtal med Stockholms läns landsting (SLL)

Stockholms läns landsting (SLL) har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.

20 mars 2017

Proof of concept - livscykelhantering av data

Triona har ingått ett avtal om att delta i projektet ”Verifiering IFC Alignment & InfraGML”. Projektet ingår som en del av projektet IFC Infrastructure Alignment Deployment som drivs inom ramen för BuildingSMART International. Projektet ingår också i programmet Smart Built Environment.

13 mars 2017

Alltransport väljer TRACS Flow

Alltransport har upphandlat ett nytt verksamhets-/orderplaneringssystem till Alltransportkoncernen. De valde TRACS Flow från Triona.

7 mars 2017

Ny lokal i Oslo

Triona flyttar till nya lokaler i Oslo.

1 mars 2017

Ramavtal med Trafikverket

Trafikverket har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende konsulttjänster för väg- och järnvägsdata samt geografisk information.

27 februari 2017

Ny lokal i Stockholm

Triona har flyttat till en ny lokal i Stockholm.

6 februari 2017

Effektivare kodgenerering hos ABB

I inledningen av 2015 erhöll Triona uppdrag från ABB Power System.

30 januari 2017

Lasset nu även i Kina

SCA Timber China har börjat använda Lasset för att upphandla och beställa containertransporter från Sverige till Kina.

24 januari 2017

Navigationsapp till Keolis

Keolis har valt Triona som leverantör av en navigationsapp som ska användas för att underlätta linjeutbildningen av förare. Genom navigationsappen kommer föraren att få tillgång till en vy över och information om de turer som ska köras via en mobil enhet som installeras i bussarna. Navigationsappen kommer att baseras på en fordonsanpassad androidplattform, utvecklad av företaget Fleetech som är delägt av Triona.

16 januari 2017

Nyhetsarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra nyheter.