Nyhetsarkiv

Proof of concept - livscykelhantering av data

13 mars 2017

Triona har ingått ett avtal om att delta i projektet ”Verifiering IFC Alignment & InfraGML”. Projektet ingår som en del av projektet IFC Infrastructure Alignment Deployment som drivs inom ramen för BuildingSMART International. Projektet ingår också i programmet Smart Built Environment.

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Verifiering IFC Alignment & InfraGML är ett av projekten som genomförs i anslutning till programmet. Projektet leds av Sweco och finansieras av Trafikverket. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, SLL, Trimble, Triona, NCC, Sweco och Safe Software.

Det huvudsakliga målet med projektet är att verifiera och validera dataöverföring mellan olika applikationer och system i anläggningens livscykel baserat på de standardiserade formaten IFC Alignment och InfraGML. Detta är ett första steg i en riktning mot en gemensam kravställning för dataleveranser baserat på öppna standarder.

Projektet avslutas hösten 2017, då vi förhoppningsvis kan konstatera att verifieringen har gått bra!