Nyhetsarkiv

Ny version av TRACS Flow

20 april 2020

En ny version av TRACS Flow lanserades som planerat i slutet av februari. De nästkommande versionerna planeras komma i maj och september 2020.

Den nya versionen (2.11) omfattar ett antal förbättringar och rättningar i kontorsklienten, mobillösningen och webbportalen. Den största nyheten är att vi i TRACS Flows kontorsklient har förbättrat stödet för att hantera samlingar av order i rutter. På en övergripande nivå avser det funktionalitet för att:

 • Planera och skapa rutter
 • Manuellt och automatiskt koppla order till rutt
 • Justera ruttsekvenser (sekvensordning)
 • Beräkna restider och avstånd (lastat, olastat och total)
 • Visa rutt i karta
 • Sända ut och återkalla hela rutter

En annan stor nyhet är funktionaliteten delningsregler som gör att ett orderhuvud/orderrad kan skapa nya order vid kvittering. Funktionen liknar tilläggsrader, där en orderrad automatiskt kan skapa en annan orderrad på en befintlig order. Delningsregler skapar däremot alltid ett nytt orderhuvud med en orderrad per delningsregel. Flera delningsregler kan sättas upp så att flera order kan skapas.

För finansmodulen, som introducerades i version 2.9, har flera större tillägg gjorts. De största nyheterna är:

 • Möjlighet att ange Fakturabrytning för Kundfaktura
 • Möjlighet att ange momskoder i flertal register såsom tex Kund, Leverantör, Artikel mm
 • Möjlighet att ta hänsyn till Momskod i regelverket för konteringsunderlag
 • Utökat antal register som är valbara som värdekällor för konteringsregler
 • Nytt fält på självfakturakörning - Fast avdragsdatum
 • Möjlighet att se fasta avdragvia kontextmeny i frågeprogram.
 • Begränsning kring att ta bort fakturabrytningar som används.
 • Tillägg av valutakod på fasta avdrag.

I mobillösningen har vi bl.a. tillfört funktionalitet för att styra vilka orderstatusar som ska vara möjligt att redigera samt notifiering som verifierar att en order har avslutats. Vidare finns nu också möjlighet att lägga till dokument/bild direkt från dokument-vyn.

I webbportalen är delen som används av leverantörer och åkare utvecklat så att man t.ex. kan editera resurs i orderlistan samt öppna dokument relaterade till självfakturor och avdrag via självfaktura-fliken. Detta och är exempel på funktionalitet som tillkommit som en direkt följd av utvecklingen av finansmodulen och de ökade möjligheter det ger i avseende informationsutbyte med leverantörer.

Sammantagit har utvecklingstakten för produkten varit fortsatt hög och kommer fortsätta i samma nivå under 2020 där huvudteman är ytterligare logistikstöd i form av delade transportrutter, kollihantering, slamsugningsuppdrag och mer komplett stöd för BEAst.

Mer information

Läs mer om TRACS Flow och några andra produkter som stödjer entreprenörer samt logistik/transportföretag och dess verksamhet: