Nyhetsarkiv

Terranors framgångsrika implementering av C7 Projects

21 september 2022

Terranor A/S är en av de ledande aktörerna inom drift och underhåll av vägar i Danmark. Under 2021-22 gjorde de en väldigt lyckad implementering av Trionas projekt-hanterings¬system C7 Projects och började använda systemet i hela organisationen.

När Terranor A/S 2021 planerade hur de skulle klippa banden med den tidigare ägaren NCC stod de inför en stor utmaning – de använde väldigt många olika system från ett stort antal leverantörer. Terranor ville minimera antalet system och leverantörer samt flytta till en modern och säker miljö, och tog därför kontakt med Triona.

Triona är en leverantör med bred kunskap och erfarenhet inom asfaltbranschen från över 30 års systemutveckling för infrastrukturbolag. När Triona presenterade sin produkt C7 Projects för Terranor upplevde de att systemet passade mycket väl för deras verksamhet och såg en möjlighet att minska antalet system från 25 till 4. Terranor valde Trionas erbjudande då de ansåg att C7 Projects var den bästa lösningen på marknaden för dem.

Terranor bad Triona ta ansvar för och samordna hela implementationsprojektet med de nya leverantörerna av affärs-, HR- och lönesystem. Projektet pågick i sju månader och var en ömsesidig framgång. Sedan maj 2022 är C7 Projects en viktig del i Terranors dagliga arbete. Både Terranor och deras ägare Mutares är mycket nöjda med Trionas projektleverans, i tid och inom budget.

Citat från Moritz Bayerdörffer, Associate Director Operations / IT på Mutares SE & Co. KGaA:

”Samarbetet med Triona för att implementera C7 gick utmärkt – projektet skräddarsyddes efter våra behov och pragmatiska lösningar hittades när de behövdes. Kommunikationen och samarbetet var alltid tydligt, transparent och professionellt och vi höll oss inom överenskommen tidplan och budget. Sammantaget var det ett mycket framgångsrikt projekt för oss och vi kan varmt rekommendera Triona som partner!”

Terranor använder C7 Projects för att ha full kontroll på sina projekt. Det inkluderar kalkyler, anbud, planering av arbetsordrar, registrering av utfört arbete, hantering av ändringar & tillägg, fakturering samt uppföljning. C7 förser personalen, från de som arbetar ute på fältet till VD:n, med relevant information. Med C7 Projects och integrationerna till Terranors ERP-, HR- och lönesystem har Terranor ökat sin effektivitet, fått bättre kontroll och avsevärt minskat sina IT-underhållskostnader.

Citat från Ivan Pedersen, VD på Terranor A/S:

”Det goda samarbetet med Triona under implementeringen har fortsatt efter att vi gick live i början av maj, i form av hjälp med mindre justeringar och nya mindre förfrågningar från vår produktion. Hjälpen och stödet från Triona har varit mycket tillfredsställande och C7 Projects uppfyller helt våra förväntningar.”


terranor.png

Läs mer