Nyhetsarkiv

Sundfraktsgruppen har driftsatt TRACS Flow

4 maj 2020

Sundfrakt har driftsatt TRACS Flow. Sundfraktgruppen, som Sundfrakt AB är en del av använder från och med mars 2020 TRACS Flow som centralt orderhanteringssystem.

Våren 2019 skrevs ett ramavtal med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS-gruppen) gällande Trionas produkt TRACS Flow, en användarvänlig och modern plattform som möjliggör en digitalisering av flödet från avtals-/orderhantering till planering, operativt utförande och uppföljning. Nu knappt ett år senare har det första införandeprojektet framgångsrikt avslutats för Sundfraktgruppen och de tre bolag som har behov av transportledning, Sundfrakt AB, Åkerigrus AB samt Alltank AB.

I införandeprojektet av TRACS Flow ingick även att etablera integrationer med andra system:

  • Ekonomisystemet Briljant
  • Flintab vågssystem, Viktoria 2
  • CRM-systemet Lime (hanterades av Briljant)
  • Ordersystemet Nora som används av Hotings Oljepå

Driftsättningen genomfördes kontrollerat genom att både det gamla ordersystemet och det nya TRACS Flow kunde användas parallellt under utrullningsperioden. Genom denna lösning kunde verksamhet efter verksamhet under kontrollerade former utbildas och driftsättas. När utrullningsperioden var över stängdes det gamla systemet ned och all orderhantering sker nu i det nya TRACS Flow. Genom TRACS Flow kan nu Sundfraktsgruppen styra sin verksamhet helt digitalt och därigenom effektivt hantera processen från orderläggning till faktura och uppföljning.

Triona har, tillsammans med Atea i Sundsvall, varit en mycket bra samarbetspartner i Sundfraktgruppens resa med att utveckla och digitalisera verksamheten. Vi har drivit ett verksamhetsprojekt i syfte att digitalisera densamma genom att se över våra processer och vårt arbetssätt i syfte att bli effektivare. Införandet av TRACS Flow är ett viktigt steg på denna resa och vår bedömning är att vi nu står än bättre rustade för att möta marknadens behov. Markus Sundström, VD Sundfrakt AB
Sundfrakt har på ett mycket bra sätt planerat och genomfört en förändringsresa som nu har nått en milstolpe. Resan har vi genomfört tillsammans och samarbetet mellan oss och övriga involverade leverantörer har fungerat bra och smidigt. Mats Bayard, VD Triona AB

Läs mer