Nyhetsarkiv

Ramavtal med Lantmäteriet

11 maj 2015

Triona tecknade i inledningen av året ramavtal med Lantmäteriet avseende GIS och geodata.

Det är först och främst Lantmäteriets enhet Geo SE i Stockholm som kommer att använda sig av ramavtalet. Geo SE levererar bl.a. tjänster till Försvarsmakten.