Nyhetsarkiv

Logistiksystem i produktion vid gruvan i Kiruna

10 april 2017

I slutet av förra året valdes Triona som leverantör till BDX avseende deras nya uppdrag för LKAB, som omfattar maskin- och transporttjänster ovan jord i Kiruna. Lösningen togs i produktion på nyårsdagen.

I ett nära samarbete under årets sista månad förbereddes produktionssättningen som skulle ske vid midnatt så att personal och maskiner kunde fortsätta arbeta utan avbrott. Systemet levererades och produktionssättningen genomfördes utan problem. Med integration mot både vågsystem och affärssystem har BDX nu fått ett stöd för att hålla ordning på inlastning av kol och tillsatsmedelshantering, lastning av malmprodukter på järnvägsvagnar, upplagshantering av pellets och transport av både gråberg och rågods, materialtransporter, malmtrafik och vägunderhåll.

Med den valda lösningen i produktion finns förutsättningar för att under 2017 utöka stödet med GPS-spårning, geofencing och mobilkommunikation som sammantaget kommer att ge bättre kvalitet i det dagliga arbetet samt automatisera rapportering och uppföljning.